Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Coraz droższa budowa mieszkań

materiały prasowe
Rosnšce koszty budowy pocišgnš za sobš podwyżki cen lokali. O ile zdrożejš mieszkania?

Sondę prezentuje serwis nieruchomoœci Dompress.pl:

Mirosław Kujawski, członek zarzšdu LC Corp:

Tylko w cišgu ostatniego półrocza oferty składane przez firmy budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa sš droższe o ok. 8 - 10 proc. Wykonawcy uzasadniajš to wzrostem cen materiałów oraz płac przy zbyt małej liczbie fachowców na rynku. Firmy wykonawcze majš problem z pozyskaniem wykwalifikowanych ludzi do pracy. Pojawiło się zjawisko odmowy udziału w przetargu z powodu braku możliwoœci realizacji budowy. Wzrost kosztów budowy przekłada się wzrost cen mieszkań. Do tego dochodzi wzrost cen działek. Sytuacji nie pomaga uruchamianie inwestycji finansowanych z budżetu unijnego. Powoduje to odpływ firm budowlanych do sektora publicznego.

Dariusz Krawczyk, prezes zarzšdu Polnord:

Odnotowaliœmy ok. 10-procentowy wzrost cen usług budowlanych. Rosnš koszty robocizny. Z rynku dochodzš sygnały o nawet 30-procentowym wzroœcie wynagrodzeń dla fachowców. Jedna trzecia ceny ogólnej usługi budowlanej to jedna trzecia. Przeprowadzamy analizy finansowe i podejmujemy odpowiedzialne decyzje biznesowe dotyczšce zakupu kolejnych nieruchomoœci.

Małgorzata Ostrowska, członek zarzšdu oraz dyrektor pionu Marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding:

Rosnš ceny gruntów oraz koszty budowy osiedli. Drożejš materiały budowlane. W dłuższej perspektywie wpłynie to na wzrost cen nieruchomoœci. Nadal utrzymujemy dotychczasowe ceny, ponieważ budujemy na gruntach, które kupiliœmy kilka lat temu po bardzo korzystnych cenach. Oferujemy m.in. mieszkania z segmentu popularnego, które można kupić z dopłatš w ramach programu MdM. Klucze będš do odebrania pod koniec przyszłego roku. Takie mieszkania mamy na osiedlu Zielona Dolina na warszawskiej Białołęce.

Tomasz Sujak, członek zarzšdu Archicom:

Na przestrzeni ostatnich miesięcy zaobserwowaliœmy wzrost kosztów budowy, co może wpływać na ceny mieszkań w nowych projektach. Przyglšdamy się temu zjawisku i będziemy dostosowywać strategię cenowš do sytuacji na rynku.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper:

Duży popyt na mieszkania w ostatnich latach, a co za tym idzie większa liczba inwestycji, wišżš się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na materiały budowlane i wykwalifikowanych pracowników. Rynek pracy w branży budowlanej w dużej mierze opiera się w tej chwili na fachowcach ze Wschodu, którzy muszš uzyskać pozwolenie na pracę na dłuższy okres, ponieważ bez niego mogš pracować tylko pół roku, co powoduje ich dużš rotację.

Ponadto częœć ekip z Ukrainy wyjechała do krajów unijnych w Zachodniej Europie po zniesieniu wiz w czerwcu tego roku. W zwišzku z dużym zapotrzebowaniem na ich usługi, Ukraińcy i Białorusini żšdajš teraz wyższych stawek. Wraz ze wzrostem kosztów produkcji budowlano-montażowej wzrósł również koszt wytworzenia metra kwadratowego mieszkania, co może spowodować wzrost cen nieruchomoœci w przyszłym roku.

Mirosław Bednarek, prezes zarzšdu Matexi Polska:

Ceny materiałów i robocizny to kolejny, obok przeszacowanych cen gruntów, powód obniżenia marży projektów deweloperskich. Ogromna konkurencja sprawia, że deweloperzy nie mogš sobie pozwolić na duże podwyżki cen. Moim zdaniem obecne ceny sš dobrze dopasowane do możliwoœci klientów. Sšdzę, że znaczšce podwyżki cen mogłyby ograniczyć sprzedaż.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic:

Wzrost kosztów budowy obserwujemy, zawierajšc nowe umowy. W zależnoœci od materiałów czy rodzaju prac, ceny wzrosły od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Nie ma możliwoœci, żeby nie wpłynęło to na ceny mieszkań przy obecnych marżach.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest:

Od pewnego czasu obserwujemy wzrost kosztów budowy, w tym m.in. materiałów budowlanych. Więcej trzeba zapłacić także za narzędzia budowlane. Wzrosły też płace pracowników budowlanych. Wzrost kosztów budowy wišże się z podwyżkš cen mieszkań, ale przy zastosowaniu odpowiednich technik, ceny te można jeszcze utrzymać na względnie stałym poziomie. Jeœli jednak tendencja wzrostowa się utrzyma, będzie znacznie drożej.

Mirosław Łoziński, prezes zarzšdu Waryński S.A. Grupa Holdingowa:

Od stycznia do lipca tego roku rynek notował wzrost cen materiałów budowlanych. Najważniejszš przyczynš zwiększania cen mieszkań sš rosnšce koszty pracy oraz koszty usług podwykonawczych. Cały proces budowy mieszkań jest bardzo skomplikowany i obarczony wieloma problemami, poczšwszy od tych zwišzanych z pozyskaniem gruntu, obsługš, planowaniem oraz realizacjš. Każdemu etapowi towarzyszy wiele czynników, które mogš wpłynšć na niepowodzenie przedsięwzięcia. Spoœród składników ceny metra kwadratowego najwięcej pochłaniajš koszty budowy. Oprócz tego deweloperzy muszš doliczyć także m.in. wydatki na zakup gruntu i projekt budowlany i koszty uzyskania kredytu.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service:

Koszty budowy mieszkań w cišgu tego roku znacznie wzrosły, szczególnie jeœli chodzi o wynagrodzenia pracowników, czyli tzw. robociznę. Wzrost sięga nawet kilkunastu procent, co oczywiœcie wpływa na ceny mieszkań. Obecnie możemy mówić o wzroœcie stawek ofertowych za lokale o ok. 5-7 proc.

Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates:

Utrzymujšca się na wysokim poziomie podaż na rynku nieruchomoœci ma oczywisty wpływ na koszt realizacji inwestycji mieszkaniowych. Mowa tu nie tylko o coraz trudniej dostępnych i drożejšcych gruntach. W ostatnich miesišcach wyraŸnie wzrosły również ceny materiałów budowlanych, takich jak stal, beton, czy cement, a także koszty transportu. Do tego dostęp do pracowników budowlanych jest coraz mocniej ograniczony.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment:

W ostatnim czasie ceny materiałów budowlanych znaczšco wzrosły, nawet ok. 30 proc. Podrożały też same usługi. Także ukraińscy pracownicy budowlani żšdajš teraz wyższych stawek. Musiało mieć to wpływ na ceny mieszkań. Podwyżki jednak nie nadšżajš za drożejšcymi wcišż materiałami i usługami.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL