Budowa i remont

Rosną zielone osiedla

River Point we Wrocławiu
materiały prasowe
Nieruchomości mają zużywać coraz mniej energii. Deweloperzy stosują ekologiczne rozwiązania.

O ekorozwiązaniach na rynku mieszkaniowym mówi Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl:

Deweloperzy z roku na rok budują coraz więcej zielonych osiedli. Poszerzają też katalog innowacyjnych rozwiązań budownictwa ekologicznego, a więc energooszczędnego, co na rynku biurowym od dobrych kilku lat jest już absolutną normą. Tej właśnie idei podporządkowane jest opracowywanie i zastosowanie najnowszych technologii w budownictwie mieszkaniowym.

Wdrażanie rozwiązań ekologicznych nie jest nową modą, ale koniecznością wynikającą z procesu dostosowywania się krajowych przepisów do unijnego prawa poprzez wdrażanie znanej unijnej dyrektywy 2010/31/UE z 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W efekcie osiedla mają zużywać coraz mniej energii, co w nieodległej już przyszłości doprowadzi do budownictwa w pełni zeroenergetycznego.

Oczywistą korzyścią dla mieszkańców zielonych osiedli są już teraz malejące rachunki za media. Jednak najbardziej pożądanym efektem budownictwa ekologicznego i jego zasadniczym celem jest ochrona środowiska naturalnego przez zdecydowane ograniczenie ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery, a przy okazji także spadek zużycia surowców naturalnych.

Budownictwo ekologiczne często określane też jako zrównoważone, oznacza energooszczędne. Chodzi więc o to, by stopniowo wdrażać coraz więcej technologicznych rozwiązań ograniczających zużycie dostarczanej z zewnątrz energii przez nowo powstające osiedla. Podstawowe rozwiązania ekologiczne powstają już w trakcie projektowania architektury osiedli, zarówno domów jedno- jak i wielorodzinnych.

Pierwsze korzyści energooszczędności wynikają bowiem ze specyficznej konstrukcji, odpowiedniej formy architektoniczno-budowlanej czy wreszcie właściwego umiejscowienia budynków w terenie. Ma to służyć jak najlepszej absorpcji, a następnie wykorzystaniu zmagazynowanej energii promieniowania słonecznego. Kolejna kwestia to gwarancja optymalnego zabezpieczenia termicznego ścian budynków mieszkalnych.

Urzędowo regulowane co roku wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowo powstające budynki w istotnym stopniu dotyczą tej właśnie kwestii. Oznacza to systematyczne podnoszenie kryteriów termicznych dla budynków mieszkalnych, co warunkuje windowanie wymogów izolacji cieplnej, a także nie mniej istotnej kwestii jakości systemów okiennych.

Szczególną wizytówką mieszkaniowego budownictwa ekologicznego już dziś są najnowocześniejsze systemy grzewcze, najczęściej wykorzystujące energię odnawialną w postaci pomp ciepła, systemów rekuperacji, kolektorów słonecznych, czy też ogniw fotowoltaicznych. Już niedługo powszechnym, acz nie budzącym większego zdziwienia zjawiskiem powinny też stać się przydomowe elektrownie wiatrowe. Pojęcia smart home czy smart office dotyczą innowacyjnych rozwiązań, których głównym zadaniem jest zapewnienie jak najwyższego komfortu zamieszkiwania, w biurach natomiast optymalnych warunków pracy, a w każdym przypadku mają gwarantować maksimum bezpieczeństwa.

Chodzi tu więc o zaawansowane technologicznie systemy elektroniczne, obejmujące czujniki, wskaźniki, różnego typu urządzenia sterujące. Za ich pomocą w prosty sposób za sprawą zdalnego sterowania można zaprogramować i kontrolować temperaturę pomieszczeń, parametry oświetlenia, klimatyzację, system alarmowy, rolety okienne, wyposażenie RTV i AGD, oraz wszelkie sprzęty elektryczne i elektroniczne znajdujące się w inteligentnym mieszkaniu czy biurze. Popularność systemów domu inteligentnego z roku na rok dynamicznie rośnie.

Pytanie, ilu amatorów smart domu zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju rozwiązania pozwalają zaoszczędzić nawet jedną czwartą energii elektrycznej i grzewczej. Wprowadzanie z każdym rokiem coraz to bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących budownictwa mieszkaniowego ma na celu, zgodnie z unijnymi dyrektywami, skorelowanie ekologiczno-energooszczędnych norm z powszechnie obowiązującym w budownictwie standardem.

W dobie wszechobecnego w warunkach sezonu grzewczego smogu trudno się dziwić determinacji unijnych władz, za którą podąża nasze ustawodawstwo. W świetle oficjalnych statystyk mieszkaniówka stanowi dziś źródło aż 40 proc. zanieczyszczenia atmosfery europejskich miast. Najwyższy więc czas na radykalną zmianę takiego stanu rzeczy.

Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL