Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Kiedy stary budynek zaczyna drugie życie

Zabytkowy zespół fabryczny Lorenza przy al. Koœciuszki 10 w Łodzi.
materiały prasowe
Szansę na udane nowe życie majš zabytkowe nieruchomoœci zarówno w dużych, jak i małych miastach.

Oferta atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych szybko się kurczy. Deweloperzy coraz łaskawiej spoglšdajš więc na stare budynki, szczególnie te z prestiżowymi adresami. Paweł Buchman, dyrektor Nieruchomoœci w Orange Polska, mówi o rosnšcym zainteresowaniu zabytkowymi budynkami w obrębie historycznych centrów miast, blisko znanych obiektów i deptaków. – To idealne miejsca na hotele, luksusowe apartamenty, biura – podkreœla.

Orange Polska ma w ofercie zabytkowy kompleks przy ul. Długiej w Gdańsku. – Jego integralnš częœć stanowiš dwie kamienice – renesansowy Dom Ferberów z 1560 roku oraz barokowa Kamienica Czirenbergów z 1620 roku – wskazuje Paweł Buchman. – Perłš w portfelu nieruchomoœci jest też XIX-wieczna kamienica przy krakowskich Plantach, a także secesyjny budynek w centrum Zielonej Góry. Wrażenie robiš też neogotyckie obiekty przy ul. Pawła Skargi w Głogowie oraz przy ul. Pocztowej w Pile.

Nie tylko mieszkania

Zdaniem Pawła Buchmana jednš z najbardziej atrakcyjnych nieruchomoœci jest zabytkowy zespół fabryczny Lorenza przy al. Koœciuszki 10 w Łodzi, 150 metrów od ul. Piotrkowskiej. – Dla tej nieruchomoœci opracowaliœmy koncepcję rewitalizacji i budowy wielofunkcyjnego kompleksu mieszkalno-usługowego z częœciš handlowš oraz parkingiem podziemnym – opowiada dyrektor.

Dodaje, że nieruchomoœciami oferowanymi przez Orange interesujš się ogólnopolscy i zagraniczni inwestorzy, fundusze nieruchomoœciowe, a także lokalni przedsiębiorcy. – Dużš grupę stanowš poszukujšce biur firmy: albo na swoje siedziby, albo w celach inwestycyjnych. Po modernizacji powierzchnie sš wynajmowane – wyjaœnia dyrektor. – Wielu klientów poszukuje też miejsca na obiekty handlowe, najczęœciej lokalne, osiedlowe sklepy wœród gęstej zabudowy mieszkaniowej. Zgłaszajš się też firmy z branży hotelowej. W budynkach telekomunikacyjnych realizowane sš także inwestycje mieszkaniowe. W naszych nieruchomoœciach urzšdzane sš również prywatne szkoły, placówki zdrowia, akademiki, a nawet centra przetwarzania danych.

O zainteresowaniu zabytkowymi nieruchomoœciami mówi także Piotr Kaszyński, partner zarzšdzajšcy Cresa Polska. – Problemem bywa dostępnoœć obiektów o uregulowanym stanie prawnym, w rozpoznawalnym miejscu – zauważa. – Barierš dla inwestorów mogš być też koszty modernizacji.

Szansę na udane nowe życie majš nieruchomoœci zarówno w dużych, jak i małych miastach. – Tradycyjnie dominuje Warszawa – mówi Kaszyński. – Zrewitalizowane obiekty pełniš wiele funkcji. Hotel Europejski będzie dysponował także powierzchniami biurowymi i handlowymi. Biura powstały też w handlowo-usługowej Hali Koszyki. Oblicze warszawskiej Pragi zmienia BBI Development, rewitalizujšc byłš wytwórnię wódek Koneser – opowiada. Ekspert Cresa Polska wskazuje też na duże inwestycje handlowe, jak poznański Stary Browar czy łódzka Manufaktura.

Prestiż i unikatowoœć

Marta Kamionowska, dyrektor w zespole ds. nieruchomoœci w Deloitte, ocenia, że zabytkowe nieruchomoœci to duże wyzwanie. – Obiekty wymagajš wielu uzgodnień z konserwatorem zabytków, pozyskania specjalnych zgód, zabezpieczenia zabytkowych elementów, materiałów wykończeniowych na specjalne zamówienie – wylicza. – To wszystko może wydłużyć czas realizacji inwestycji. A czas to pienišdz i nie każdy inwestor jest gotowy go poœwięcić. Dodaje, że takimi ofertami interesujš się inwestorzy szukajšcy unikatowych nieruchomoœci. – Mieszkanie w kamienicy jak za dawnych lat zaczyna wyznaczać status społeczny, kiedy to bogatych ludzi stać było na posiadanie całych budynków na wynajem – mówi Kamionowska.

Radosław Kubaœ, lider ds. sektora publicznego w Deloitte, ocenia, że najlepsze perspektywy majš obiekty w specjalnych strefach rewitalizacji, bo zostanš wyremontowane wczeœniej czy póŸniej. – Samorzšdy rezerwujš pienišdze na takie inwestycje – zauważa. – Patrzšc na doœwiadczenia miast Europy Zachodniej, można powiedzieć, że w najbliższych latach prawdziwy rozkwit przeżyjš obiekty „z klimatem", w dobrze skomunikowanych miejscach, np. na terenach poprzemysłowych, pofabrycznych, jak Elektrociepłownia Powiœle w Warszawie.

Anna Górska-Kwiatkowska, dyrektor ds. reprezentacji wynajmujšcych z działu powierzchni biurowych w Cushman & Wakefield, komentuje, że wiele firm poszukuje atrakcyjnych biur w miejscach, których zwišzany z historiš prestiż wyróżni ich na tle konkurencji. – Dlatego inwestorzy coraz częœciej decydujš się na restaurację zabytkowych obiektów w historycznym sercu miasta lub rewitalizację ciekawych terenów poprzemysłowych niedaleko centrum – potwierdza.

7 wrzeœnia w hotelu Bristol w Warszawie odbędzie się konferencja pod patronatem „Rzeczpospolitej" – „Drugie życie budynków". Eksperci (m.in. inwestorzy, samorzšdy, firmy budowlane i architektoniczne) opowiedzš m.in. o tym, jak rewitalizacje zmieniajš obraz miast. Inicjatorem oraz partnerem strategicznym wydarzenia jest Orange Polska.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.gawronska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL