Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Pompy ciepła poszukiwane

Braas
Jakich urzšdzeń do pozyskiwania energii ze Ÿródeł odnawialnych szukajš Polacy? Najczęœciej pomp ciepła.

Najpopularniejszymi urzšdzeniami do pozyskiwania energii ze Ÿródeł odnawialnych sš pompy ciepła - wynika z badania serwisu Oferteo.pl. Służš one do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej - zwykle w domu do 150 mkw., zamieszkiwanym przez rodzinę liczšcš 3-4 osoby.

- Pompy ciepła przypominajš rozmiarem niewielkš lodówkę, a dzięki przemianom termodynamicznym, które w nich zachodzš, przekazujš ciepło ze Ÿródła dolnego (powietrza, gruntu, wody) do górnego (wody, która kršży w instalacji centralnego ogrzewania). Pewnš wadš pomp ciepła jest ich uzależnienie od działania energii elektrycznej - tłumaczy ekspert Oferteo.pl.

Kolektory, nie ogniwa fotowoltaiczne

Co trzeci użytkownik Oferteo.pl wskazał w badaniu, że interesuje go zakup kolektorów słonecznych. Najczęœciej wykorzystuje się je do podgrzewania wody użytkowej, wody w basenie, a także do ogrzewania pomieszczeń. Umieszczony w kolektorze absorber pochłania promieniowanie słoneczne, a następnie zamienia je w ciepło. Dzięki temu ogrzewa się czynnik grzewczy, który przepływa przez kolektor do zasobnika i tam oddaje ciepło wodzie użytkowej.

Najrzadziej poszukiwane były ogniwa fotowoltaiczne, służšce do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektrycznš. Wskazało na nie 13 proc. użytkowników.

Dotacje zachęcajš

- Pamiętajmy, że można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji OZE, a także na wymianę już istniejšcych instalacji na bardziej ekologiczne - przypomina Karol Grygiel, członek zarzšdu Oferteo.pl.

Obecnie o dofinansowanie można ubiegać się w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.

Ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie wody - to najważniejsze cele wykorzystania odnawialnych Ÿródeł energii według użytkowników Oferteo.pl. Wskazało tak aż 70 proc. badanych. Na wytwarzanie energii elektrycznej jako na główny cel, wskazało 16 proc. respondentów. Natomiast 14 proc. zadeklarowało, że ich głównym celem wykorzystania OZE ma być chłodzenie.

Z analizy portalu Oferteo.pl wynika, że urzšdzenia do pozyskiwania odnawialnych Ÿródeł energii najczęœciej sš montowane w mniejszych i najbardziej popularnych w Polsce domach - czyli o powierzchni do 150 mkw. Takiego metrażu dotyczyła niemal połowa, bo aż 47 proc. zapytań ofertowych złożonych przez użytkowników. - Nieco mniejszy odsetek osób wskazał domy o powierzchni 151-200 mkw. - 35 proc. Najmniej zapytań dotyczyło największych domów - wylicza Karol Grygiel.

Instalacje OZE najczęœciej miałyby być montowane w domach zamieszkiwanych przez 3-4 osoby (58 proc.).

Co to daje?

Budowa domu wyposażonego w instalacje OZE może być od 15 do 25 proc. droższa niż postawienie domu tradycyjnego, ogrzewanego za pomocš gazu. Jednak według przygotowanej przez Oferteo.pl kalkulacji, roczny koszt utrzymania domu ekologicznego jest o ponad 1200 zł niższy niż standardowego budynku. Oszczędnoœć wynika głównie z niższych kosztów ogrzewania domu.

Według prognoz różnica w kosztach budowy będzie się stopniowo zmniejszać nawet do poziomu mniejszego niż 10 proc. Przykładem mogš być doœwiadczenia niemieckie, gdzie obecnie różnica w koszcie budowy domu energooszczędnego w stosunku do domu tradycyjnego wynosi 8 proc., a jeszcze na poczštku lat 90. XX wieku wynosiła ponad 30 proc. - podaje Oferteo.pl.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL