Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Ile za "Mieszkanie+"

Fotorzepa, Adam Burakowski
Koszt nabycia lokalu od państwa może wynieœć 140 - 360 tys. zł.

O programie "Mieszkanie plus" mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl:

Program "Mieszkanie+" wzbudza spore zainteresowanie Polaków. Dzieje się tak, mimo że liczba powstajšcych lokali jeszcze nie przekroczyła 500. Rodacy interesujš się jednak zapowiadanš możliwoœciš stopniowego wykupu lokali na własnoœć. Warto zatem sprawdzić, ile może kosztować rzšdowe mieszkanie spłacane przez 25 lat.

Trzeba jednak pamiętać, że wcišż brakuje szczegółowych informacji na temat rzšdowego programu. Treœć Narodowego Programu Mieszkaniowego sugeruje, że miesięczny czynsz za „mieszkania plus" wyniesie od 10 do 20 zł za mkw. Ta stawka zapewniajšca zwrot kosztów budowy i zysk dla inwestorów nie uwzględnia m.in. opłat za media i opłat zwišzanych z częœciami wspólnymi budynku.

Osoby zamierzajšce wykupić lokal na własnoœć, będš musiały dopłacić pewnš kwotę. Taka miesięczna dopłata ma wynieœć 2 zł za mkw. przy najniższej stawce czynszu (10 zł za mkw.) i 4 zł za mkw. w przypadku najwyższej stawki czynszowej (20 zł za mkw.). Zatem łšczny koszt wynajęcia „mieszkań plus" (bez uwzględnienia mediów i pozostałych opłat eksploatacyjnych), wyniesie 12 - 24 zł za mkw. miesięcznie.

Minimalna stawka (12 zł za mkw.) jest realna tylko w małych miastach. W przypadku metropolii realistyczny wydaje się miesięczny koszt najmu i wykupu zbliżony do 24 zł za mkw. Nominalny koszt nabycia lokalu wyniesie 140 - 360 tys. zł.

W ramach analizy kosztów wykupu warto uwzględnić przykłady dotyczšce mieszkania z minimalnš oraz maksymalnš stawkš czynszu.

Przykład nr 1

Miesięczna opłata za lokal w programie "Mieszkanie+" wynosi 12 zł za mkw. Podana stawka uwzględnia już opłatę za wykup mieszkania (2 zł za mkw.). Do czynszu (10 zł za mkw.) nie wliczono mediów oraz pozostałych opłat eksploatacyjnych. Przykładowe mieszkanie położone w małym mieœcie ma 40 mkw. Łšczny koszt najmu w skali miesišca wyniesie zatem 480 zł (w tym 80 zł opłaty za wykup).

Przykład nr 2

Miesięczna opłata za lokal w programie "Mieszkanie+" wynosi 24 zł za mkw. Podana stawka uwzględnia już opłatę za wykup mieszkania (4 zł za mkw.). Do czynszu (20 zł za mkw.) nie wliczono mediów oraz pozostałych opłat eksploatacyjnych. Przykładowe mieszkanie z Warszawy ma 50 mkw. Łšczny koszt najmu w skali miesišca wyniesie zatem 1,2 tys. zł (w tym 200 zł opłaty za wykup).

Po przyjęciu powyższych założeń i najczęœciej deklarowanego czasu spłaty lokalu (25 lat), można obliczyć sumę samych opłat za wykup oraz sumę czynszów i wspomnianych opłat. W obliczeniach warto uwzględnić inflację. Jej przykładowa roczna stawka wynosi 2,50 proc. i odpowiada długookresowemu celowi inflacyjnemu Narodowego Banku Polskiego.

Wyniki samodzielnych obliczeń wskazujš, że dla „mieszkania plus" (40 mkw.) z minimalnš stawkš czynszu suma opłat za wykup wyniesie 24 tys. zł po 25 latach. Po doliczeniu czynszów analogiczna kwota wzrasta już do 144 tys. zł.

Koszty wykupienia lokali z maksymalnš stawkš czynszu będš oczywiœcie o wiele wyższe. Po uwzględnieniu miesięcznej stawki za mkw. na poziomie 24 zł, łšczny koszt wykupu mieszkania o powierzchni 50 mkw. wynosi 360 tys. zł. Po 25 latach zakładanej inflacji wspomniana kwota będzie mieć identycznš siłę nabywczš jak obecne 194,5 tys. zł.

Oczywiœcie nie można przewidzieć rynkowej wartoœci „M", które uczestnik programu "Mieszkanie+" nabędzie na własnoœć np. za 25 lat. W przypadku małych miast zagrożeniem wydaje się spadek cen lokali zwišzany z problemami demograficznymi.

Jeżeli proponowane warunki wykupu lokali z programu "Mieszkanie+" zostanš rzeczywiœcie wprowadzone, to najemcy będš mieli sporš motywację do stopniowej spłaty. Nawet w przypadku lokali z najwyższym czynszem dopłata za wykup ma być niewielka (miesięcznie 4 zł za mkw.).

Atrakcyjnoœć rzšdowej oferty zmniejsza fakt, że czynsz (10 - 20 zł za mkw.) nie będzie uwzględniał kosztów eksploatacyjnych. W zwišzku z tym podstawowš stawkę czynszu (10 - 20 zł za mkw.) też trzeba wliczyć do kosztów wykupu.

Po takiej zmianie koszty wykupienia „mieszkań plus" mogš nie przedstawiać się już tak bardzo atrakcyjnie (zwłaszcza w dużych miastach). Nie powinno to dziwić, ponieważ pomysłodawcy programu "Mieszkanie+" zapowiadali komercyjny poziom czynszów oraz inwestycyjny charakter całego przedsięwzięcia.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL