Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

System wyłšczy żelazko

Materiały inwestora
Strefa Wilanów to warszawskie osiedle z proekologicznymi rozwišzaniami. Deweloper zapowiada certyfikację œrodowiskowš w systemie BREEAM.

Inwestycję prowadzi spółka Yareal Polska. - Będzie to jedno z pierwszych w Polsce osiedli mieszkaniowych, które uzyska prestiżowy certyfikat zielonego budownictwa - zachęcajš przedstawiciele dewelopera. - Atutem inwestycji będzie m.in. inteligentny system zarzšdzania domem.

- Certyfikaty zrównoważonego budownictwa potwierdzajšce przyjazny dla œrodowiska charakter budynku stały się już standardem dla nowo powstajšcych inwestycji biurowych - komentuje prezes Yareal, Eric Dapoigny. - W przypadku budownictwa wielorodzinnego Strefa Wilanów będzie jednš z pierwszych inwestycji w Polsce, która dzięki najnowoczeœniejszym rozwišzaniom przejdzie proces zielonej certyfikacji. Planujemy potwierdzać w ten sposób jakoœć także kolejnych osiedli, które zamierzamy budować - zapowiada.

Tłumaczy, że uzyskanie certyfikatu zrównoważonego, zielonego budownictwa wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych kryteriów, dotyczšcych przyjaznych dla œrodowiska instalacji, dostępnoœci komunikacji miejskiej oraz infrastruktury społecznej (m.in. zielone tereny rekreacyjne, sklepy, szkoły), a nawet rozwišzań dogodnych dla rozwoju transportu rowerowego.

- Standardy BREEAM okreœlajš szczegółowe kryteria œrodowiskowe obejmujšce m.in. efektywnoœć energetycznš, oszczędne gospodarowanie wodš, a także zarzšdzanie odpadami i œciekami - wyjaœniajš przedstawiciele Yareal Polska. - Aby uzyskać certyfikat BREEAM, należy uwzględnić takie rozwišzania już na etapie projektowania inwestycji, aby póŸniej – podczas budowy – niezależni eksperci mogli na bieżšco weryfikować prawidłowš realizację, zgodnš z wymaganiami systemu BREEAM. Proces certyfikacji audytor narzuca także szczegółowe zasady postępowania w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w sposób zapewniajšcy troskę o œrodowisko naturalne, bezpoœrednie otoczenie, a także wymagania jakoœciowe dla firm budowlanych.

Mieszkania na osiedlu Strefa Wilanów zostanš wyposażone m.in. w system smart home. - Dzięki temu mieszkańcy osiedla będš mogli korzystać z licznych rozwišzań pozwalajšcych na kontrolę domowych urzšdzeń, a tym samym na ograniczenie zużycia energii - mówiš przedstawiciele dewelopera. - Umieszczone pod tynkiem miniaturowe moduły umożliwiš m.in. stały monitoring oœwietlenia i regulację jego natężenia za pomocš komputera lub telefonu komórkowego. System sprawdzi samodzielnie, np. czy wszystkie okna i drzwi sš zamknięte.

- System poinformuje właœciciela o nietypowej sytuacji, np. wyłšczajšc żelazko i inne urzšdzenia, które nie powinny być włšczone podczas nieobecnoœci domowników - mówi Jacek Zengteler, dyrektor działu projektów mieszkaniowych w spółce Yareal. - Czujnik zalania pozwoli uniknšć szkód, np. w przypadku awarii pralki czy zmywarki. Z kolei dzięki wbudowanej funkcji zarzšdzania energiš, na bieżšco będzie można monitorować aktualne zużycie pršdu, sprawdzać historię pobieranej energii, a także ocenić, które z urzšdzeń zużywa jej najwięcej. Rozbudowane statystyki prezentowane sš w formie czytelnych wykresów, które pomogš mieszkańcom tworzyć zestawienia oraz prognozować przyszłe rachunki - opowiada.

Dodaje, że zintegrowanie domowego sprzętu z urzšdzeniami mobilnymi pozwoli na pełne kontrolowanie nieruchomoœci z dowolnego miejsca. - System może samoistnie zabezpieczyć się i uzbroić, o czym natychmiast poinformuje właœciciela wysyłajšc wiadomoœć na jego telefon. Dzięki smartfonowi łšczšcemu się z modułami smart home, będzie można też sterować domowš sieciš Wi-Fi, zmieniać kanały TV, czy regulować głoœnoœć w systemie audio - opowiada deweloper.

Projekt osiedla Yareal w Miasteczku Wilanów został przygotowany przez architektów pracowni Kuryłowicz&Associates. Strefa Wilanów powstaje w sšsiedztwie wilanowskiego ratusza. W Strefie Wilanów powstanie 281 mieszkań i 450 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Pierwsza zielona inwestycja w Miasteczku Wilanów będzie oddana do użytku w drugiej połowie 2019 r. Ceny mieszkań w Strefie Wilanów to 7,5 - 9,2 tys. zł za mkw.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL