Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Saperzy i czyżyki, czyli kogo spotkasz na budowie

ArtN na terenie dawnej fabryki Norblin w Warszawie. Inwestor przesunie jeden z budynków.
materiały
Skomplikowane i nietypowe projekty ma na koncie wiele firm.

Do przesunięcia jednego z zabytkowych budynków na terenie dawnej fabryki Norblin w Warszawie przygotowuje się Grupa Capital Park. – To bardzo złożony proces – podkreœla Marcin Juszczyk, członek zarzšdu oraz dyrektor inwestycyjny Grupy Capital Park. Przypomina, że podobnš operację przeprowadzono w Warszawie po raz ostatni w latach 70., kiedy przenoszono Pałac Lubomirskich na tzw. Osi Saskiej. – Pracujšc na zabytkowym terenie, trzeba być przygotowanym na modyfikację planów. Inwestycja może wymagać dodatkowych zabezpieczeń. Prawdziwy stan techniczny budynków odkrywamy dopiero w trakcie prac – mówi Juszczyk.

Zabytkowy obiekt na terenie inwestycji ArtN będzie przesuwany ze względu na budowę podziemnych parkingów i koniecznoœć wykonania œciany szczelinowej. Po jej wykonaniu budynek wróci na dawne miejsce.

Do inwestycji na pofabrycznych terenach Capital Park przygotowywał się dziesięć lat. Powstanš tu obiekty biurowe, handlowe, kulturalne. Marcin Juszczyk komentuje, że zagospodarowanie istniejšcego budynku jest dużo trudniejsze niż budowa obiektu od podstaw. – Im modernizowany obiekt starszy, tym więcej wyzwań – podkreœla.

Œcianka berlińska

Skomplikowane operacje budowlane ma na koncie także Fundamental Group. Wiele trudnoœci przysporzyła temu wykonawcy budowa Villi Metro na warszawskim Mokotowie. – Budowa obiektu biurowo-usługowego wišzała się z uprzedniš przebudowš wejœcia do stacji Metro Wilanowska – opowiada Marek Borowy, kierownik kontraktu z Fundamental Group. Trzeba było błyskawicznie rozwišzywać niespodziewane problemy, jakie wišzały się np. z pozostałoœciami œcianki berlińskiej.

Dużym wyzwaniem było też wybudowanie na niewielkiej działce dwupoziomowego podziemnego parkingu. – Prowadziliœmy wielotorowy monitoring, weryfikujšc na bieżšco stan sšsiedniego budynku stanowišcego częœć byłego dworca kolejowego Warszawa- Południe, który powstał pod koniec XIX w. – mówi Marek Borowy.

Z trudnymi inwestycjami mierzy się też – jako generalny wykonawca – spółka F.B.I. Tasbud. Andrzej Czapczuk, wiceprezes firmy, wskazuje m.in. na inwestycję przy ul. Lubelskiej w Warszawie (obiekt jest pod opiekš konserwatora zabytków), Dom Kultury Kadr na stołecznym Mokotowie, a także apartamentowiec przy ul. Dynasy w pobliżu Krakowskiego Przedmieœcia, gdzie w trakcie budowy byli obecni saperzy.

– Budowa to żywy organizm. Na etapie projektowania nie można przewidzieć wszystkich zadań, z którymi będzie się musiał zmierzyć generalny wykonawca – komentuje Andrzej Czapczuk. Opowiada, że budynek przy Lubelskiej został pozbawiony całego wnętrza, czyli stropów, œcian wewnętrznych, klatek schodowych. Pozostała jedynie odpowiednio zabezpieczona bryła. – Zbudowaliœmy nowš konstrukcję budynku, kolejne kondygnacje podziemne i nadziemne oraz odbudowaliœmy wnętrza – mówi wiceprezes spółki F.B.I. Tasbud. – Wykonaliœmy też domki dla czyżyków.

Firma jest też bardzo dumna z mokotowskiego Kadru. Dom kultury wyróżnia mobilna elewacja składajšca się z ponad 1680 ruchomych, aluminiowych wyprofilowanych elementów – pikseli.

Żurawie i œwiatło

Skomplikowanych inwestycji nie boi się też Mostostal Warszawa. Firma ma na koncie m.in. rewitalizację budynków przeznaczonych na Muzeum Warszawskiej Pragi, Centrum Kreatywnoœci Targowa 56, krakowskie Apartamenty œw. Wawrzyńca powstałe w murach zabytkowej elektrowni czy rewitalizację Krakowskiego Przedmieœcia. Andrzej Goławski, prezes zarzšdu Mostostalu Warszawa, komentuje, że w tego typu inwestycjach wyzwaniem bywa brak dokładnych planów obiektów, co wymusza bardzo starannš i ostrożnš pracę, często bez mechanicznego sprzętu.

Pytany o trudne, nietypowe inwestycje Rafał Strugała, dyrektor handlowy z Grupy Eiffage w Polsce, odpowiada, że każda budowa ma swojš specyfikę i zwišzane z tym wyzwania. – Skala trudnoœci często idzie w parze ze skalš realizacji. Tak było przy budowie Centrum Posnania, jednej z największych inwestycji handlowych w Europie – mówi. – Przy budowie poznańskiej galerii pracowało miesięcznie œrednio ok. 1,5 tys. osób z Eiffage. Na placu budowy o powierzchni 80 tys. mkw. nasz zespół zarzšdzał jednoczeœnie 14 żurawiami. Budynek wyróżniajš duże, przeszklone hale wejœciowe. Chcšc zmniejszyć zbyt duży wpływ œwiatła słonecznego, zastosowaliœmy specjalny rodzaj szkła oraz dobraliœmy oprzyrzšdowanie, zapewniajšce poziom hałasu nieprzekraczajšcy 40 dB – opowiada.

Ciekawš inwestycję w Warszawie prowadzi też NC Investment. Przy ul. Lubartowskiej deweloper stawia replikę przedwojennej kamienicy. Budynek będzie przylegał do kamienicy z 1934 r. Firma musi monitorować jej stan, okreœlajšc parametry wytrzymałoœciowe. Stara kamienica musi być zabezpieczona przed osiadaniem.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.gawronska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL