Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Nowe ministerstwo ze starymi pomysłami

Fotorzepa, Adam Burakowski Adam Burakowski
Projekty byłego resortu infrastruktury i budownictwa do dalszych prac.
– Traktujemy budownictwo jako bardzo ważny sektor naszej gospodarki, sektor, który wymaga zainteresowania rzšdu – mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, inaugurujšc Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury podczas poznańskich targów Budma 2018. Budma to największa impreza branży budowlanej w kraju. W tym roku odbywa się niedługo po rekonstrukcji rzšdu, przy okazji której zlikwidowano Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, pozostawiajšc Andrzejowi Adamczykowi pod nadzorem samš infrastrukturę. Jeszcze tydzień przed targami nie było jasne, który z ministrów, jako odpowiedzialny za budownictwo, przyjedzie do Poznania. Koniec końców stanęło na Jerzym Kwiecińskim, w którego ręce premier Mateusz Morawiecki przekazał budownictwo, mieszkalnictwo oraz zagospodarowanie przestrzenne.
– Nie ukrywam, że bardzo mi zależy na tym, aby branża budowlana w Polsce rosła. Rosła nie tylko w oparciu o to, co w skali kraju robimy, ale żeby nasze firmy, usługowe czy produkcyjne również ruszyły w œwiat. By nawišzywały współpracę z partnerami z innych krajów – podkreœlał w Poznaniu minister. A potencjalni kontrahenci na Budmę przybyli. Wœród wystawców pojawili się między innymi goœcie z Rosji, Chin czy Singapuru. Jak podkreœlano w Poznaniu, polskie firmy budowlane majš już doœwiadczenie we współpracy z dalekimi krajami. Jak podkreœlał Tomasz Kozłowski ze Wschodniego Klastra Budowlanego, już dziœ budujemy baseny w Dubaju, a drewno z polskich tartaków trafia nawet do Tajlandii. Nie wszystkie jednak materiały budowlane z Polski majš właœciwoœci, o których zapewniajš ich producenci. Ujawniła to zeszłoroczna kontrola Głównego Urzędu Budowlanego, której wyniki zaprezentowano podczas pierwszego dnia targów. I tak na 439 próbek pobranych do badań pozytywnie przeszło je 48 proc. Największy problem był z wyrobami do izolacji cieplnej. W 2018 roku zainteresowanie urzędu dotyczyć będzie wyrobów wpływajšcych na zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych (w tej kategorii znajdš się m.in. cementy powszechnego użytku), jak i wyrobów bezpieczeństwa pożarowego (w tym drzwi). Nowoœciš będzie natomiast to, że 30 proc. próbek pobieranych ma być prosto z budów. Co natomiast z pracami legislacyjnymi w nowo utworzonym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju? Minister Jerzy Kwieciński zadeklarował, że rewolucji na razie nie będzie. – Chciałbym państwa zapewnić, że wszelkie rozwišzania prawne, które sš ważne dla branży budowlanej i które zostały rozpoczęte przez mojego poprzednika, będziemy kontynuować. Dokończymy proces legislacyjny zwišzany z kodeksem urbanistyczno-budowlanym czy ustawš inwestycyjnš – podkreœlił szef resortu rozwoju. Ten drugi akt ma być już wkrótce rozpatrzony przez Komitet Stały Rady Ministrów. Przypomnimy, że wprowadza on istotnš rewolucję, jeœli chodzi m.in. o procedurę wydawania warunków zabudowy. O te będzie zdecydowanie trudniej. Wydawane będš bowiem dla terenów już zabudowanych, starać się o nie będzie mógł jedynie właœciciel lub użytkownik wieczysty. Projekt wprowadza również trzyletni termin ważnoœci wuzetek. ©?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL