Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Życzenie porzšdku i wartości w otoczeniu

ROL
Chcemy miasta, które jest miastem dobrym do życia, ale też oczekujemy w nim ładu. Relacja pomiędzy ładnym a dobrym, więc wygodnym, to jest nasze trwałe oczekiwanie.
Maraton œwišt za nami, zostaje codziennoœć. A jakiej sobie życzymy? Na pewno żeby było ładnie wokół nas. Ale to nie tylko oczekiwanie ładu i pięknej architektury czy miasta bez agresji reklam. To coœ więcej, to życzenie ładu jako porzšdku i wartoœci w naszym szeroko rozumianym otoczeniu. Zresztš nie od dzisiaj. Już na poczštku XX wieku pisał o tym Camillo Sitte w swojej ksišżce o planowaniu miast zgodnie z zasadami sztuki. Te idee były po 50 latach powtórzone przez Gordona Cullena w ksišżce „Obraz miasta", gdzie stwierdzajšc, że „miasto jest w œrodowisku wydarzeniem dramatycznym [...], to nadzwyczajne przedsięwzięcie ludzkiej cywilizacji", pokazywał on poprzez swoje szkice, jaka jest wartoœć skomponowanej ulicy, placu czy dobrze posadzonego drzewa. To również propozycje ładu miejskiego w „Elementach kompozycji urbanistycznej" Kazimierza Wejcherta. A współczeœnie Jan Gehl w „Życiu między budynkami" przypomina, że miasto jest dla ludzi, a technologia ma nam służyć i nie powinniœmy się podporzšdkowywać kulturze samochodu, rynku, bo wartoœciš miasta jest kultura miejsca i nasza społecznoœć miejska. To przesłania z literatury, ale i z praktyki naszego uczestniczenia w życiu miejskim. Bo my też chcemy, żeby budynki były dobrze wkomponowane w istniejšcš zabudowę i nawet 73 proc. z nas (zgodnie z badaniami CBOS) uważa, że tak właœnie jest, mimo że 35,6 proc. nowe budynki „kłujš w oczy". A więc dobrze, żeby stały równo przy ulicy. Ale też żebyœmy mieli zieleń wokół nas (33 proc. z nas jest za tym) i żeby była dobra komunikacja publiczna (brakuje jej 17,3 proc.).
Na brak miejsc do parkowania wskazuje 21,7 proc., żeby było czysto – wskazuje 20,1 proc., żeby nie było brzydkich i zaniedbanych budynków – 15,3 proc. i żeby sšsiedzi nie byli ucišżliwi – 13,2 proc., no i żeby było czyste powietrze, bez smogu, 15,2 proc. A więc w gruncie rzeczy mówimy nie tylko o ładnym mieœcie i czystej miejscowoœci z zabytkowš zabudowš (bo aż 95 proc. chce patrzeć na dobrze utrzymane stare budynki), ale chcemy dobrego i wygodnego miasta. Ale też żeby było tanio, bo to jest dla nas ważne, gdy myœlimy o mieszkaniu. Domy powinny być tanie w eksploatacji dla 68,5 proc. z nas. A jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy z budżetu gminy, to chcemy je przeznaczyć głównie na czyste, równe chodniki i ulice (23 proc.), poprawę wyposażenia obiektów infrastruktury społecznej (20,4 proc.), poprawę infrastruktury wodocišgowej i kanalizacyjnej (16,7 proc.), urzšdzenie placów, ulic i przestrzeni publicznej (11,2 proc.), modernizację i remonty elewacji budynków w miejscach publicznych (10,8 proc.), urzšdzenie parków i zieleni (6,2 proc.). Czyli chcemy miasta, które jest miastem dobrym do życia, ale też oczekujemy w nim ładu. Ta relacja pomiędzy ładnym a dobrym, więc wygodnym, to jest nasze trwałe oczekiwanie. Pokazujš to badania od 2006 roku. Warto, aby nowo powołany Instytut Urbanistyki i Architektury w 2018 zweryfikował, czy nasze oczekiwania się zmieniły. Bo przecież wiele wokół nas się zmieniło. Mamy obecnie (wg badań CBOS z 2017 roku) inne potrzeby komunikacji, bo 46 proc. gospodarstw domowych ma jeden samochód, 23 proc. dwa samochody, 5 proc. trzy. 25 proc. gospodarstw domowych nie posiada samochodu, ale jednoczeœnie 68 proc. ma komputer przenoœny, a 80 proc. dostęp do internetu. Wœród ludzi w wieku 18–44 lat – praktycznie wszyscy, bo 96–98 proc. Jednoczeœnie w dużych miastach, jak Warszawa czy Poznań, ponad połowa mieszkańców uważa, że można wprowadzać ograniczenia w ruchu, jeżeli będš służyły komunikacji publicznej. A więc życzenia, i to co jest marzeniem na 2018, to nie tylko ładne i dobre miasto, ale też nasze, dla nas wszystkich razem. Dlatego, że jak wynika z badań, coraz większa liczba osób w dzisiejszym œwiecie szuka swojego samorzšdu jako wartoœci, która pozwoli im odejœć od œwiata emocji politycznych i lęków globalizacji, pozwoli skupić się na swoim otoczeniu i swoim życiu. A my będziemy mieli okazję, aby to życzenie mogło się spełnić w tym roku. Bo przecież mamy wybory samorzšdowe i warto, abyœmy o ładnym, dobrym i naszym mieœcie przy tych wyborach nie zapominali.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL