Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Blogi

Bogaci emeryci w biednym kraju

Fotorzepa, Waldemar Kompala Waldemar Kompala
Polska jest gospodarczš gwiazdš – napisał niedawno na łamach „New York Timesa" Ruchir Sharma, główny strateg rynkowy firmy inwestycyjnej Morgan Stanley Investment Management. Jak tłumaczył, nasz kraj jest na dobrej drodze, aby za kilka lat dołšczyć do wšskiego grona gospodarek rozwiniętych.
Spoœród państw regionu taki status według Międzynarodowego Funduszu Walutowego osišgnęły już kraje bałtyckie oraz Czechy i Słowacja. Ale ostatniš dużš gospodarkš, której się to udało, była przed 20 laty Korea Południowa. Patriotów marzšcych o silnej i dostatniej Polsce przyszłoœć, jakš wróży nam popularny za oceanem myœliciel ekonomiczny, może jednak rozczarować. Klasyfikacja MFW bazuje głównie na poziomie PKB na mieszkańca. Nawet gdyby produkcja w Polsce stanęła w miejscu, to w ujęciu per capita będzie rosła, jeœli będzie nas ubywało. A to jest niemal przesšdzone. Problem ze starzeniem się ludnoœci ma dziœ w zasadzie cała Europa, ale to marne pocieszenie. My doœwiadczamy go bowiem na dużo wczeœniejszym stadium rozwoju niż np. Niemcy. W opublikowanych w poniedziałek raportach Komisja Europejska i MFW wskazujš, że kurczenie się liczby osób w wieku produkcyjnym spowolni rozwój polskiej gospodarki do 1,5–1,6 proc. rocznie. Oczywiœcie sš na to remedia: otwarcie na imigrację nie tylko bliskich nam kulturowo Ukraińców, polityka pronatalistyczna oraz aktywizacja osób zdolnych do pracy, ale niepracujšcych. MFW ostrzega jednak, że nawet gdyby rzšd wypełniał wszystkie te zalecenia, nie zahamuje spadku liczby ršk do pracy, jeœli nie będzie jednoczeœnie podwyższał wieku emerytalnego.
Można też przyjšć, że demografia jest nieubłagana, a zamiast na zwiększaniu liczby pracujšcych należy skoncentrować się na podnoszeniu ich wydajnoœci. To jednak wymaga inwestycji, te zaœ oszczędnoœci. Tylko kto będzie te oszczędnoœci budował, skoro coraz mniejszy odsetek Polaków będzie pracował, a składki na ubezpieczenia społeczne będš pochłaniały coraz większš częœć ich zarobków?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL