Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie z rynku

Życie w komunie ery cyfrowej

Grażyna Błaszczak, redaktor "Rzeczpospolitej"
Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Po 2030 roku aż dwa miliardy pracowników będš stanowiły osoby urodzone po roku 2000. Co to zmieni? Dużo. Także na rynku nieruchomoœci.

Pracodawcy będš mieli do czynienia z ludŸmi nieznajšcymi œwiata bez smartfonów, superszybkiego internetu i aplikacji, które przejmujš za nich obowišzki. Technologia będzie dla tego pokolenia integralnš częœciš rzeczywistoœci i będzie ono korzystać z niej intuicyjnie. Grupa ta inaczej nawišzuje relacje, inaczej organizuje swoje życie prywatne i zawodowe, więc rynek nieruchomoœci będzie musiał na to odpowiedzieć – tak przewidujš eksperci JLL.

W tym kontekœcie opowiadajš o trendzie colivingu już dziœ. Michael Ewert z tej firmy mówi, że w San Francisco istniejš budynki, które sš biurami, laboratoriami, inkubatorami dla startupów, a jednoczeœnie zapewniajš bazę noclegowš, usługi i wszystko, co niezbędne do wygodnego życia.

To wokół tych budynków tworzy się społecznoœć, której integrację oraz funkcjonowanie wspierajš oczywiœcie technologie. Trudno się pewnie po jakimœ czasie zorientować, czy jest się w pracy, czy burza mózgów odbywa się na spotkaniu towarzyskim poza biurem czy w wirtualnym salonie dla pracowniczej komuny.

Gdy słyszę takie opowieœci, trudno mi uwierzyć, że za chwilę wokół biurowców na warszawskiej Woli będziemy mieć do czynienia z takim stylem życia.

Mam jednak nadzieję, że biurowce i skupione wokół nich organizacje nadal będš miały mniej do zaoferowania niż domy rodzinne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL