Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Blogi

Z nadziejš o gospodarce

Fotorzepa, Michał Walczak
Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że œwiatowa gospodarka może rozwijać się w tempie szybszym, niż to zakładano w paŸdzierniku 2016 roku. Ważne, że poprawa przewidywań dotyczy najważniejszych gospodarek œwiata i dla żadnej z nich nie dokonano korekty w dół dla prognozowanego wzrostu PKB.

Dla nas ważne jednak jest to, że i polska gospodarka przyspieszy, chociaż dookoła słyszymy narzekania, że jest tak Ÿle. Tylko zdziwienie budzš statystyki, bo słupki raczej rosnš, niż spadajš. No może tylko nie cieszy rosnšca inflacja.

Żeby jednak ten korzystny dla œwiata i Polski scenariusz MFW rzeczywiœcie się ziœcił, musi zostać spełnionych kilka warunków.

Najważniejszy z nich to osłabienie skłonnoœci protekcjonistycznych, kuszšcych zwłaszcza kandydatów na najwyższe stanowiska w kilku państwach, bšdŸ odejœcie od antyliberalnej retoryki, tam gdzie wybory zostały wygrane przez przeciwników wolnego handlu i otwartej gospodarki.

Pierwsze jaskółki już widać. Prezydent USA Donald Trump już nie podgrzewa atmosfery w stosunkach amerykańsko-meksykańskich i nie poszedł na wojnę handlowš z Chinami, rezygnujšc z oskarżenia tego kraju o manipulacje kursem juana.

Ale już to, co słyszymy od kandydatów na prezydenta Francji, jeży włosy na głowie. Wprawdzie mało kto wierzy w wygranš ultraprawicowej Marine Le Pen, zapowiadajšcej, że wyjdzie ze strefy euro i z całej Unii Europejskiej, jednak potężny niepokój budzš wypowiedzi ekonomisty i bankiera Emmanuela Macrona, który mówi, że dopiero jeœli Niemcy skasujš nadwyżkę handlowš, to Francja przeprowadzi reformy, do których bezskutecznie zabiera się od dziesięciu lat. Wielkš niewiadomš jest też wynik wyborów w Wielkiej Brytanii, która rozpisujšc je, zafundowała i œwiatu, i Europie kolejnš niespodziankę. Czyli będzie dobrze, jeœli wszystko ułoży się rozsšdnie. Będzie niedobrze, jeœli Brexit pójdzie na ostro, a protekcjonizm rozkwitnie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL