Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

W nowym roku rynek oprogramowania przyspieszy

123RF
2017 r. będzie dla branży dobry. Segment komercyjny mocno roœnie, a i publiczny wreszcie odżyje.

Już kilkumiesięczne opóŸnienie ma największy w historii polskiej branży IT kontrakt na utrzymanie systemu dla ZUS. Jego wartoœć szacuje się na 700 mln zł. Na jakim jest etapie? – Wysłaliœmy do wykonawców zaproszenie do podpisania umowy o poufnoœci, tak aby bez przeszkód mogli się zapoznać z całš dokumentacjš i kodami Ÿródłowymi systemu – mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS.

Ten poœlizg wpisuje się w obraz stagnacji w sektorze publicznym, co nie pozostaje bez wpływu na wyniki firm. Jednak obraz rynku jest bardziej skomplikowany: wspomniana stagnacja zmusiła dostawców IT do szukania nisz w segmencie komercyjnym i wychodzenia za granicę. Paradoksalnie wyjdš więc na tym nieŸle: wypracujš wyższš marżę, a na brak pracy narzekać nie będš, bo przetargi w sektorze publicznym wreszcie ruszajš. W efekcie 2017 r. zapowiada się dla branży bardzo dobrze i można założyć, że tempo wzrostu wartoœci rynku będzie wyższe niż 4 proc. spodziewane na 2016 r.

Smartfony to rodzynek

Rynek IT jest mocno zróżnicowany, tak samo jak perspektywy dla poszczególnych segmentów. Łatwego zadania nie majš firmy wytwarzajšce sprzęt i handlujšce nim, ponieważ sprzedaż tabletów i komputerów od dłuższego czasu spada. Na pierwszy rzut oka widać wprawdzie wzrost wartoœci sprzedaży laptopów, ale to efekt zwyżki cen.

Rodzynkiem sš smartfony, których sprzedaż roœnie w tempie dwucyfrowym, na czym korzystajš również dystrybutorzy, m.in. ABC Data. W listopadzie zwiększyła sprzedaż urzšdzeń Xiaomi o jednš pištš (miesišc do miesišca).

Mocno roœnie segment internetu rzeczy oraz rozwišzań chmurowych. W tym ostatnim obserwujmy ok. 30-proc. dynamikę rok do roku. – Trendem, który zyska na znaczeniu w 2017 r., będzie szeroko pojęta innowacyjnoœć w sektorach, które do tej pory nie korzystały z takich rozwišzań. Myœlę o wdrożeniach z zakresu smart city i internet of things, które coraz częœciej można spotkać w różnego typu instytucjach – mówi Grzegorz Czapla, prezes grupy Indata.

Z kolei Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, szefowa Macrologic, podkreœla, że od 2017 r. firmy będš mogły skorzystać z wyższej ulgi na badania i rozwój. – To ważne dla takich spółek jak nasza, gdzie wydatki w tym obszarze to istotna częœć budżetu – mówi. Dodaje, że dzięki uldze będzie mogła więcej inwestować w badania.

Prawna karuzela

Ważnym motorem zmian technologicznych sš nowe przepisy, które zobowišzujš klientów i producentów do dostosowania aplikacji.

– Wiemy, że w planach Ministerstwa Finansów jest wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur, co wišże się z dużš rewolucję w księgowaniu. A już od 1 stycznia 2017 r. małe i œrednie firmy rozpocznš wykorzystywanie aktualizacji do systemów IT zwišzanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym – wymienia szefowa Macrologic.

Rynek systemów ERP (do zarzšdzania firmš) w Polsce jest trudny: zawiłe prawo i jego częste zmiany sprawiajš, że utrzymanie zgodnoœci systemu z aktualnymi przepisami wymaga szybkiego dostosowania. – To jeden z istotnych powodów widocznego powrotu firm do rodzimych systemów ERP – twierdzi Rafał Wnorowski, prezes Simple. Spółka chce mocniej wejœć w segment oprogramowania dla firm. – Nie oznacza to zmniejszenia udziału w postępowaniach publicznych, chcemy jedynie uniezależnić się od dotacji unijnych i zbudować stabilnš, zyskownš pozycję dzięki rynkowi komercyjnemu. Zamówienia od instytucji publicznych będš dla nas wisienkš na torcie – dodaje prezes.

Na rynku ERP mocno rozpycha się też krakowski Comarch. Deklaruje, że w przyszłym roku nie zwolni tempa.

Opinia

Michał Kanownik | prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska"

W cišgu najbliższych latach możemy się spodziewać dużego wzrostu sektora IT w Polsce. Mamy bowiem do czynienia z ogromnym postępem technologicznym. Znaczšcš rolę we wsparciu polskiego rynku IT w 2017 r. może odegrać plan Morawieckiego, który duży nacisk kładzie na innowacyjnoœć przedsiębiorstw. Pomimo obserwowanego spadku liczby i wartoœci zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorstw z naszej branży sšdzę, że w najbliższym czasie jest szansa na odwrócenie tego trendu, m.in. dzięki planowi Morawieckiego i programowi Ministerstwa Cyfryzacji „Od Polski papierowej do cyfrowej". Z zapowiedzi rzšdu wynika również, że wzrosnšć ma rola e-administracji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL