Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Kraków sprzyja biznesmenom

Wœród trzech priorytetów dla Krakowa w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znalazły się tereny przy granicy miasta w sšsiedztwie Portu Lotniczego Balice.
shutterstock
Koncentracja w jednym miejscu klientów, pracowników i dostawców, tworzenie warunków dla budowy nowych innowacyjnych firm, dogodna infrastruktura – te i inne czynniki powodujš, że Kraków jest mocno obecny na gospodarczej mapie œwiata.

Kraków inwestuje w przyszłoœć i stara się na rozmaite sposoby œcišgnšć znanych inwestorów.

W rankingu „Forbesa" miast przyjaznych dla biznesu 2017 stolica Małopolski zajęła czwarte miejsce, a według najnowszego raportu „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjnoœci Regionów 2017" Małopolska z Krakowem ma drugie miejsce w kraju pod względem potencjału innowacyjnoœci.

– Małopolska już dawno za cel postawiła sobie innowacyjnoœć w gospodarce. W 2016 roku została wyróżniona nagrodš Europejskiego Regionu Przedsiębiorczoœci – jako jedyne polskie województwo – podkreœla Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego. – Partnerstwo w Open Eyes Economy Summit to kolejny wskaŸnik tego, jakie wartoœci sš ważne dla Małopolski – dodaje Jacek Krupa.

To niejedyne osišgnięcia. Kraków ma największy po Warszawie rynek biurowy.Obecnie dysponuje ok. 1 mln mkw. powierzchni, a w najbliższym czasie planuje się jej zwiększenie.

Stolica Małopolski znajduje się również w œwiatowej czołówce outsourcingu, co dobitnie przyczynia się do rozwoju miasta i pomaga budować potencjał innowacyjnoœci lokalnych prywatnych biznesów. Pod tym względem stolica Małopolski wyprzedza Warszawę.

I wreszcie – co też nie jest bez znaczenia dla biznesu – chociaż obserwuje się tendencję ucieczki mieszkańców z dużych miast, Krakowowi mieszkańców przybywa.

– Ludzie dostrzegajš jakoœć życia w Krakowie. To, że mamy znakomitš ofertę kulturalnš, nowoczesny transport miejski, dobre warunki dla biznesu – mówi Maciej Grzyb, dyrektor biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa.

Młodzi i inwestycje przyszłoœciš biznesu

Duże oœrodki mocno stawiajš na naukę i jej œcisły zwišzek z biznesem. Kraków jest tu sztandarowym przykładem.

– Mamy œwietnie przygotowanš kadrę: młodych ludzi, absolwentów krakowskich uczelni. To ważne dla inwestorów i podmiotów, które chcš inwestować w Krakowie, ważne zwłaszcza dla nowoczesnych usług biznesowych w Krakowie – mówi Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta Krakowa.

Kraków może się pochwalić ok. 60 tys. miejsc pracy w nowoczesnych usługach biznesowych – to 1/4 wszystkich pracujšcych w tej branży w Polsce. A planowane jest zwiększenie tych miejsc do 100 tys. oraz tworzenie warunków dla budowy nowych innowacyjnych firm.

W 2014 r. miasto przygotowało dokument okreœlajšcy najważniejsze projekty strategiczne, czyli główne centra rozwoju. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta sš trzy takie projekty: Nowa Huta Przyszłoœci, Balice oraz tzw. Nowe Miasto.

Projekt Nowa Huta Przyszłoœci zakłada powstanie na 550 ha miejsca atrakcyjnego dla inwestorów i lokalnych przedsiębiorców. Ma to być także centrum innowacji i nowoczesnych technologii oraz centrum biznesowe z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Branicach. W zwišzku z realizacjš tego projektu w całym Krakowie powstanie 100 tys. nowych miejsc pracy, z czego ok. 30–40 tys. w Nowej Hucie.

Kolejny obszar rozwoju to Balice – tereny przylegajšce do granic miasta w sšsiedztwie Portu Lotniczego Balice. Miasto tworzy miejscowe plany zagospodarowania tych terenów.

– One już zaczęły się rozwijać. Obserwujemy spore zainteresowanie inwestorów – dodaje Elżbieta Koterba.

Ostatni planowany obszar rozwoju to tzw. Nowe Miasto na terenie Płaszowa. Pomysł wyodrębnienia takiego obszaru powstał dlatego, że Kraków nie ma jednego wyraŸnie wyodrębnionego biznesowego city z wysokimi budynkami, jak ma to miejsce w wielu œwiatowych metropoliach. Nie pozwala na to chociażby kwestia ochrony zabytkowego centrum, wpisanego od kilkudziesięciu lat na Listę Dziedzictwa UNESCO.

Na dobry poczštek

Kraków słynie też jako idealne miejsce do założenia własnego, pierwszego biznesu. Według European Digital City Index jest jednym z najbardziej przyjaznych startupom miast w Europie.

Jest też w pierwszej trójce polskich miast pod względem ich liczby – swoje siedziby pod Wawelem założyło ponad 200 startupów.

Właœnie z Krakowa wywodzš się słynne startupy Azimo (oferujšcy międzynarodowe przelewy pieniężne), Brainly (prowadzi serwisy pomagajšce uczniom w nauce), sher.ly (zajmujšcy się bezpiecznš wymianš danych), Airly (dostarcza najbardziej zaawansowane informacje na temat jakoœci powietrza) czy Estimote.

Stolica Małopolski ma potrzebne do rozwoju startupów warunki. Ma też wspaniałe przestrzenie i huby coworkingowe – jak na przykład COLAB, hub:raum czy Krakowski Park Technologiczny.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL