Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Twórcy gier nie skšpiš pieniędzy na innowacje

123RF
Sztuczna inteligencja, rzeczywistoœć rozszerzona i wirtualna – to elementy coraz częœciej wplatane w technologię i scenariusze nowych gier.

Kto stoi w miejscu, ten się cofa – szczególnie w branżach mocno konkurencyjnych. A takš niewštpliwie jest krajowy rynek gier, który w cišgu niespełna trzech lat ma zwiększyć wartoœć o ponad jednš trzeciš. Polskie studia kujš żelazo, póki goršce: kierujš swojš energię oraz œrodki finansowe tam, gdzie potencjał jest największy.

Stšd taki boom w segmencie free-2-play, czyli gier darmowych z opcjš mikropłatnoœci. Bardzo mocno roœnie też rynek rozwišzań VR. Ich udział w całym rynku gier w 2021 r. będzie wynosił 20 proc. – wynika z Digi-Capital Augmented/Virtual Reality Report 2017.

Projekty pod lupš

Wsparciem dla firm jest program sektorowy GameINN, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W jego drugiej edycji przyznano dofinansowanie w łšcznej wysokoœci 93 mln zł. Planowane jest przeprowadzenie jeszcze dwóch konkursów. Najbliższy ruszy w drugim kwartale przyszłego roku. Teoretycznie ich adresatami sš przedstawiciele sektora gier wideo, ale w praktyce o granty mogš ubiegać się również projekty niezwišzane bezpoœrednio z grami, lecz wykorzystujšce stosowane w nich technologie. Przykładem może być platforma wspierajšca gry dla niewidomych i słabowidzšcych czy gra edukacyjna w rzeczywistoœci wirtualnej dla uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcšcych.

Z kolei Perfect Gym Solutions pracuje nad prototypem do tworzenia i projekcji gier VR rozgrywanych na urzšdzeniach do ćwiczeń oraz w salach do zajęć grupowych w klubach fitness i siłowniach, a firma One More Level chce stworzyć symulator warunków panujšcych na Marsie. Ma on służyć jako narzędzie dydaktyczne i deweloperskie.

Powstanš nowe silniki

Na co konkretnie pozyskujš finansowanie „klasyczni" producenci gier? Na liœcie NCBR dominujš projekty o skomplikowanych nazwach. Firma Jujubee opracuje framework do budowy systemów zachowań sztucznej inteligencji w wieloaktorowych grach, a The Farm 51 pozyskało dotacje na opracowanie prototypu zaawansowanego generatora treœci dodatkowych.

Z kolei niemal 9 mln zł dofinansowania przyznano bydgoskiej spółce Vivid Games, która realizuje dwa projekty. Pierwszy dotyczy stworzenia innowacyjnego systemu informatycznego, umożliwiajšcego dostosowywanie poziomu trudnoœci w czasie rzeczywistym. Drugi zakłada opracowanie prototypu gry, wykorzystujšcego model współoddziaływania œrodowiska i pojazdów kołowych. O co konkretnie chodzi?

– Będziemy realizować silnik fizyczny wraz z prototypem gry wykorzystujšcym jego możliwoœci. Silnik będzie stanowił bazę technologicznš dla wielu gier. To kolejna ważna technologia, która w połšczeniu z innymi przez nas stworzonymi (m.in. systemem rozgrywek wieloosobowych) umożliwi realizację zaawansowanych gier mobilnych – zapowiada Remigiusz Koœcielny, prezes Vividu. Dodaje, że prace badawczo-rozwojowe zaplanowano na dwa lata (2018–2019), co oznacza, że pierwsza gra oparta na tej technologii może się ukazać w 2020 r.

Grupa Vivid deklaruje, że ma pienišdze na wkład własny i dokończenie inwestycji. Pienišdze pozyskała z niedawnej emisji obligacji. Dzień ich wykupu przypada na 5 maja 2020 roku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL