Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Forum nagradza za najwyższš jakość

Bloomberg
Efektywnemu wykorzystaniu funduszy UE, nowoczesnemu zarzšdzaniu i alternatywnym zagranicznym rynkom dla polskiego biznesu poœwięcone były dyskusje podczas Europejskiego Forum Jakoœci.

– Spotkaliœmy się, by podsumować kolejnš edycję programu, a także podyskutować o tym, co najważniejsze w polityce zarzšdzania jakoœciš i w aktualnych tendencjach w gospodarce – powiedziała Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna ForumBiznesu.pl, inaugurujšc Europejskie Forum Jakoœci. Głos zabrali także dr inż. Tomasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, oraz dr Piotr Burzyk, dyrektor Biura Zarzšdzania Jakoœciš PARP.

Sprawy ważne teraz i pilne to szanse stworzone przez fundusze nowego budżetu unijnego oraz skutki tegorocznej nowelizacje norm ISO 9001:2015 i 14001:2015.

Kolejne ważkie zagadnienia sš zwišzane z interdyscyplinarnym ujęciem zarzšdzania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji oraz podejœciem do norm i certyfikacji w kontekœcie zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że synergia nauki z biznesem jest jednym z najistotniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej.

Kluczowe zagadnienie dla zagranicznej ekspansji firm to koniecznoœć pozyskania lokalnego partnera biznesowego.

EFJ zwieńczyła gala Programu Najwyższa Jakoœć Quality International 2015, podczas której uhonorowani zostali tegoroczni laureaci konkursu. Sš to firmy, które wyróżnia wyjštkowa dbałoœć o najwyższš jakoœć oferowanych produktów, usług i standardów zarzšdzania.

IX edycja konkursu odbyła się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 (partner merytoryczny) i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci. Organizatorem QI jest redakcja portalu ForumBiznesu.pl oraz Biznes Trendy – to medialne platformy wymiany informacji i poglšdów w zakresie wdrażanych nowoczesnych modeli zarzšdzania.

– Naszš intencjš jest stymulowanie współpracy pomiędzy podmiotami różnych sektorów, a także promocja pozytywnych wartoœci, jakimi kierujš się firmy i instytucje wskazywane jako liderzy w swoich dziedzinach – podsumowała Anna Biszkowiecka.

Patronem medialnym EFJ była „Rzeczpospolita".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL