Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Innowacyjni czempioni

Seco/Warwick ze Œwiebodzina to przykład firmy konkurujšcej na wielu rynkach przede wszystkim dzięki nowym technologiom .
materiały prasowe
Przedsiębiorstwa, które nadajš tempo eksportowej ekspansji, to tzw. ukryci czempioni – œrednie i małe firmy, działajšce w rynkowych niszach, mało znane przeciętnemu konsumentowi, za to niezwykle skuteczne i konkurencyjne.

Partner Cyklu

Ich przewaga leży nie w obniżaniu kosztów produkcji, lecz w innowacyjnych rozwišzaniach i korzystaniu z nowoczesnych technologii. Dzięki temu szybko się rozwijajš, przechodzšc od etapu niewielkiego producenta o często rodzinnym charakterze do działalnoœci na skalę globalnš.

Badania i rozwój

Terminu „ukryci czempioni" użył po raz pierwszy Hermann Simon, niemiecki ekonomista i konsultant biznesowy, badajšcy specyfikę tego rodzaju firm. – Zasadnicze cechy ukrytych czempionów nie zmieniły się w ostatnich 20 latach, ale wzrósł ich poziom innowacyjnoœci. Zwiększyły się inwestycje w badania i rozwój, a w ich wyniku iloœć stosowanych nowych rozwišzań – mówi Simon. Jego zdaniem dzisiejsi menedżerowie sš zdecydowanie lepiej wykształceni i majš większe międzynarodowe doœwiadczenie niż ich poprzednicy.

Najwięcej Ukrytych Czempionów działa w Niemczech, ale można ich znaleŸć także w Polsce. Jednym z przykładów firmy wykorzystujšcej innowacje do zwiększania konkurencyjnoœci jest Seco/Warwick ze Œwiebodzina, będšca dostawcš wyposażenia przemysłowego i urzšdzeń do obróbki cieplnej metali. Ma oddziały w Chinach, Indiach, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji i Rosji, a swoje rozwišzania sprzedaje w ponad 70 krajach. Oferta spółki obejmuje m.in. produkcję pieców próżniowych, linii do lutowania aluminiowych wymienników ciepła czy linii do obróbki cieplnej aluminium, które dostarczane sš do firm w branży samochodowej, lotniczej czy energetycznej. – Seco/Warwick nie konkuruje cenš, ale najnowszymi technologiami do obróbki cieplnej, stšd nasze znaczšce inwestycje w badania i rozwój. To przynosi efekty w postaci przewagi konkurencyjnej na wymagajšcych rynkach – mówi Katarzyna Sawka, globalny dyrektor marketingu Seco/Warwick. Firma współpracuje z uczelniami technicznymi, a także z instytutami naukowymi.

Na innowacyjnoœci buduje swojš konkurencyjnoœć także spółka Sescom œwiadczšca usługi utrzymania technicznego placówek sieciowych. Obsługuje ponad 30 tys. obiektów w przeszło 20 krajach europejskich, ma cztery spółki zagraniczne: czeskš, węgierskš, niemieckš i austriackš. Jej usługi dopasowujš się do zmieniajšcych się trendów rynkowych i potrzeb klientów. W przeciwieństwie do korporacji oferujšcych podobne usługi Sescom bardziej koncentruje się na projektowaniu usług pod specyficzne wymagania odbiorców, z wykorzystaniem najnowszych rozwišzań technologicznych. W paŸdzierniku rozpoczęły się prace nad stworzeniem nowej platformy analitycznej, która w przyszłoœci może dodatkowo usprawnić techniczne zarzšdzanie sieciami.

Duża elastycznoœć

Innowacyjnoœciš konkuruje także firma Kaskat, która z małej firmy handlujšcej kazeinš technicznš przeobraziła się w przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym. Na eksporcie skupiała się od poczštku działalnoœci. Dziœ jej kontrahentami sš takie kraje jak: Chiny, Egipt, Kazachstan, Arabia Saudyjska, Mauretania, Senegal, Rosja i Wietnam. – Głównymi atutami naszej firmy jest elastycznoœć w odniesieniu do oczekiwań klientów, szybkoœć realizacji zamówień, kwalifikacje personelu i znajomoœć rynków zagranicznych – mówi Stanisław Franczak, dyrektor zarzšdzajšcy Kaskat. Spółka planuje teraz rozszerzenie oferty na rynkach afrykańskich i azjatyckich o lody w proszku i mieszanki mleczne. Innowacyjnym pomysłem sš mieszanki instant dla dorosłych w nowoczesnych opakowaniach foliowych oraz w puszkach aluminiowych z przykrywkš wielokrotnego użytku. Poprzez użycie opakowań jednostkowych chce trafić do klienta indywidualnego i ulokować tego rodzaju produkty w supermarketach. – Z nowš ofertš planujemy ekspansję na rynki Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które mogš stać się również bramš do Afryki i Azji – dodaje Franczak.

Opinia

Sebastian Szaudel, dyrektor departamentu bankowoœci korporacyjnej HSBC Bank Polska

„Ukryci czempioni" to często firmy œredniej wielkoœci. Nie sš już start-upami, a jednoczeœnie nie sš jeszcze w pełni ukształtowanymi korporacjami. Taka skala działalnoœci umożliwia elastycznoœć i szybkie reagowanie na zmieniajšce się trendy i sytuację rynkowš. Mniejsza skala sprawia również, że niektórzy duzi konkurenci mogš czasem nie zwracać na nich uwagi, co umożliwia im budowanie pozycji poza domenš największych graczy. Koncentrujš się na tym, w czym sš dobrzy, działajš w niszach. Wšska specjalizacja powoduje, że cały czas pracujš nad ulepszaniem swojej oferty, wdrażajš innowacje i usprawniajš procesy, aby ich produkty i usługi odpowiadały na potrzeby klientów. Dbajš o swoich pracowników, niejednokrotnie zatrudniajšc przedstawicieli kilku pokoleń z tych samych rodzin. Doceniajš wartoœć relacji poza firmš, często angażujš się w działania na rzecz lokalnych społecznoœci. Potrafiš budować bliskie relacje z odbiorcami i partnerami biznesowymi, co w przypadku wšskiej specjalizacji jest niezwykle ważne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL