Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Kaucje za puszki, szkło i plastik

www.sxc.hu
Producenci sš sceptyczni, sklepy nie mówiš „nie". Wszyscy czekajš na szczegóły ewentualnych propozycji resortu.
Kaucje na opakowania po napojach pamiętamy głównie z czasów PRL. W ostatnich dwóch dekadach Polacy zupełnie się od nich odzwyczaili. Czy nadszedł moment na ich przywrócenie? Taki pomysł rozważa Ministerstwo Œrodowiska.

Automat na butelki

Główny ciężar wdrożenia systemu zbiórki spadłby na sklepy. – W niektórych krajach podobne rozwišzania funkcjonujš, ale diabeł tkwi w szczegółach – mówi Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu. – Taki system ma oczywiœcie szereg plusów, ale ocena zależy choćby od tego, kto ponosiłby koszty ustawiania automatów. Małe sklepy nie majš wolnej powierzchniš, jaka musiałby zostać przeznaczona pod takie rozwišzania – dodaje.Producenci napojów wydajš się bardziej sceptyczni.– O wprowadzeniu kaucji na opakowania wiele się mówi, ale nie padajš żadne konkretne propozycje – mówi Krzysztof Baczyński, kierownik ds. regulacji Coca-Cola HBC Polska. – Nie wiadomo, jakie rodzaje opakowań byłyby nim objęte, kto pokrywałby koszty zbudowania tego systemu i ile w ostatecznym rozrachunku zapłaciłby za cały system polski konsument. Nie wiadomo też, czy polskiego konsumenta na taki system stać. Najpierw poznajmy odpowiedzi na te pytania, a potem rozważajmy, czy system depozytowy w Polsce jest potrzebny czy nie – dodaje.Firmy zwracajš uwagę, że odpady opakowaniowe to jedynie 15 proc. opakowań wprowadzanych na rynek. Jednak zwolennicy tego rozwišzania zwracajš uwagę, że opakowania po napojach najłatwiej jest ujšć w systemie kaucyjnym, ponieważ sš dosyć ustandaryzowane. – W innych kategoriach jest znacznie większa różnorodnoœć pojemnoœci, kształtów itp. Opakowania po majonezach czy dżemach znacznie trudniej jest objšć kaucjami – mówi jeden z producentów żywnoœci.

Czas na ekologię

To kolejny pomysł na zmniejszanie iloœci odpadów w obiegu. Niedawno rzšd postanowił zaostrzyć prawo dotyczšce gospodarki odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym już od stycznia 2018 r. sklepy nie będš mogły dawać darmowych toreb foliowych. – To krok w dobrym kierunku, przynajmniej częœć konsumentów dzięki temu zwróci uwagę na koszty – przede wszystkim œrodowiskowe – jakie wišżš się z „bezpłatnymi torebkami" – mówi Krzysztof Cibor z regionalnego oddziału Greenpeace. – Obarczanie konsumentów opłatš nie powstrzyma potężnej fali plastiku, która zalewa œwiat. Potrzebne sš działania, w których większš odpowiedzialnoœć wezmš na siebie rzšdy oraz korporacje – dodaje.– To, co ekologia oferuje ludziom, to tylko jakaœ odległa i rozcišgnięta w czasie korzyœć. Dobro planety, przetrwanie gatunków albo ochrona lasów to najczęstsze skojarzenia z korzyœciami z działań ekologicznych – mówi Marta Marcjanik, główny badacz w agencji badawczej Izmałkowa. – W takiej formie, bez oswojenia ekologii jako czegoœ bliskiego, znanego, nie ma dużej szansy, że konsument będzie skłonny poœwięcić inne korzyœci. Zwłaszcza wygodę wynikajšcš z działania wbrew zasadom ekologii – komentuje.

Opinia

Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów ŻywnoœciEwentualne wprowadzenie takiego systemu byłoby na pewno bardzo kosztowne i z pewnoœciš zwiększyłoby koszty funkcjonowania przedsiębiorstw oraz mogło wpłynšć na podwyżkę cen w branży wód i napojów.Nie możemy odnosić się wprost do rozwišzań niemieckich, ponieważ struktura tamtego rynku jest inna. W Polsce wyłšczenie zbiórki opakowań w małych sklepach oznaczałoby ogromnš wyrwę w systemie, takie placówki to cišgle ok. 45 proc. rynku.Zbieranie opakowań w sklepach to także zagrożenie epidemiologiczne, butelki czy puszki nie sš przecież myte. Wštpliwoœci zatem jest sporo.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL