Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Nowe biznesy z wysokim potencjałem

Fotolia
W ostatnim czasie o startupach mówi się bardzo dużo. Nic dziwnego, skoro za kilka lat majš wygenerować w naszym kraju ponad 2 mld zł wartoœci danej i stworzyć kilkadziesišt tysięcy miejsc pracy.

Warto jednak pamiętać, że udany biznes wymaga nie tylko œwietnego pomysłu i zastrzyku gotówki, ale również mentora, kontaktów i infrastruktury.

Cennym Ÿródłem doœwiadczeń sš duże koncerny oraz uczelnie. Obie te grupy coraz wyraŸniej wycišgajš rękę do młodych przedsiębiorców. Przykładem może być Szkoła Główna Handlowa, w ramach której działa SGH Professionals – czyli inicjatywa absolwentów i przedsiębiorców, której celem jest współtworzenie nowych projektów, organizowanie finansowania i pozyskiwanie ekspertów wywodzšcych się z SGH. Potwierdza to fakt, że absolwenci tej uczelni sš bardzo aktywni na polu innowacji. Jesieniš ubiegłego roku nagrodzono trzy projekty z branży mediów, teleinformatyki oraz ochrony zdrowia. Były to odpowiednio: Press Acreditation, Location Based Services oraz SiDLY.

Ten pierwszy jest narzędziem łšczšcym potrzeby organizatorów wydarzeń oraz mediów. Pomaga w promocji i maksymalizuje korzyœci z przyznawania akredytacji prasowych. Twórcy pomysłu podkreœlajš jego skalowalnoœć i uniwersalnoœć. Chcš, aby dostęp do niego miały nie tylko duże festiwale czy instytucje organizujšce kilkadziesišt imprez w roku, ale także małe organizacje, często niedysponujšce wielkimi budżetami. Z tego względu zamiast popularnego dzisiaj modelu abonamentowego twórcy zdecydowali się na wprowadzenie opłaty za wydanš akredytację.

Z kolei SiDLY stworzyło stworzyło system do teleopieki oparty na pierwszej w Europie certyfikowanej medycznie opasce, łšczšc funkcjonalnoœć wielu urzšdzeń medycznych i opiekuńczych. System skierowany jest nie tylko do pacjentów indywidualnych, ale także do placówek medycznych i domów pomocy społecznej. Warto podkreœlić, że startup już generuje przychody.

- Naszym celem jest zwiększanie atrakcyjnoœci oferty dla klientów i wejœcie na nowe rynki. Rada, jakš mogłabym przekazać poczštkujšcym startupom, to przede wszystkim starać się stać jak najszybciej rentownš firmš. Rozwój i dopracowywanie modelu jest bardzo ważne, ale najważniejsze jest mieć przychody i finanse za które można się rozwijać – podkreœla Edyta Kocyk, szefowa SiDLY. Dodaje, że projekt przynosi realne korzyœci nie tylko dla poczštkowo zakładanej grupy docelowej seniorów, ale również dla osób z problemami epilepsji, zawodów podwyższonego ryzyka i tych, którzy wymagajš regularnego monitoringu.

- Obecnie powstaje coraz więcej systemów telemedycznych, które budujš rynek. Takie trendy, jak starzejšce się społeczeństwo, rozwój technologii oraz coraz większa œwiadomoœć powodujš, że nasz projekt rozwija się w szybkim tempie – podkreœla. Z kolei celem rozwišzania Location Based Services, wdrażanego przez Platformę Komunikacji i Rozwišzań Mobilnych, jest budowa usług lokalizacyjnych, opartych o unikalnš metodę wykrywana telefonu komórkowego.

- Wykorzystanie beaconów i Wi-Fi, jako technik mikrolokalizacji klientów, bardzo rozczarowało branżę marketingowš. Nasze rozwišzanie dedykujemy wszystkim tym, którzy chcš w pełni wykorzystać potencjał geomarketingu - tłumaczy Eryk Szweryn, prezes PKRM. Rozwišzanie jest skierowane do wielu grup odbiorców, m.in. do gospodarstw domowych, sieci handlowych, banków, administracji publicznej, małych i œrednich przedsiębiorstw oraz operatorów kablowych. Przykładowe zastosowania to statystyki odwiedzin miejsc, monitorowanie czasu pracy pracowników lub wykrywanie obcych w budynkach. Firma zdobyła już szereg laurów w krajowych i międzynarodowych konkursach. Tworzš jš matematycy, programiœci, graficy oraz specjaliœci od baz danych i sieci. W III kwartale powinna być gotowa do œwiadczenia usług.

Głównymi Ÿródłami finansowania działalnoœci startupów w Polsce sš œrodki własne i pienišdze pochodzšce z bieżšcej działalnoœci. Niespełna 60 proc. młodych firm podjęło próbę pozyskania inwestora zewnętrznego – wynika z raportu Deloitte.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL