Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Przejęcia w Polsce nie zwalniajš tempa

123RF
Transakcji będzie więcej niż w roku ubiegłym, ale rekordu ich wartoœci nie pobijemy.

W II kwartale przeprowadzono w Polsce łšcznie 57 fuzji i przejęć, a w I półroczu ponad sto – wynika z raportu przygotowanego przez firmy Fordata i Navigator Capital. To poziom porównywalny z tym z analogicznego okresu 2016 r. Liczba rozpoczętych negocjacji i aktualne warunki rynkowe pozwalajš jednak sšdzić, że 2017 r. będzie wyjštkowy.

Kres repolonizacji

W II kwartale na uwagę zasługiwało m.in. przejęcie przez PGE aktywów spółki EdF Polska, należšcej do francuskiego koncernu energetycznego. Wartoœć transakcji szacowana jest na 4,5 mld zł, przy czym 2,06 mld zł polska spółka przeznaczy na spłatę zadłużenia.

Eksperci sš zgodni, że transakcji w 2017 r. będzie dużo, ale ich wartoœć najprawdopodobniej będzie niższa od ubiegłorocznej. Sprzedaż Allegro i Pekao ustawiły bowiem poprzeczkę bardzo wysoko.

– Nie widać na horyzoncie kolejnych dużych transakcji, czy to wyjœć przez fundusze private equity czy zakupów „repolonizacyjnych". W tym ostatnim przypadku zarówno w sektorze finansowym, jak i energetycznym cele zostały już chyba osišgnięte – komentuje Tomasz Pasiewicz, partner zarzšdzajšcy z Saski Partners. Jego zdaniem aktywnoœć w segmencie mniejszych i œrednich prywatnych transakcji już jest duża i będzie dalej rosnšć.

– Inwestorzy majš apetyt na spółki z obszaru nowych technologii, szeroko rozumianej farmacji, usług medycznych i opakowań – wymienia Alicja Kukla-Kowalska, menedżer w Fordacie. Natomiast na rynku najwięcej jest przedsiębiorstw handlowych, produkujšcych żywnoœć i napoje, przemysłowych i z sektora e-commerce.

Polska na radarach

W ostatnich latach obserwujemy postępujšce umiędzynarodowienie polskiego rynku fuzji i przejęć. Seweryn Żołyniak, makler w Aria Fund, zwraca uwagę na coraz większš aktywnoœć funduszy zagranicznych. I rzeczywiœcie jeszcze kilka lat temu globalni gracze z sektora PE niezbyt interesowali się polskim rynkiem, ale to się zmienia wraz ze wzrostem wartoœci transakcji.

Ciekawym trendem jest ekspansja polskich firm. Coraz częœciej decydujš się one na przejęcia w innych krajach, umacniajšc tym samym swojš pozycję. – Do takich firm zaliczajš się m.in. Maspex, grupa Nowy Styl czy spółki notowane na warszawskiej giełdzie, takie jak Kruk, Comarch, Amica i Wielton – wymienia Jan Kospin, dyrektor w departamencie fuzji i przejęć w Navigator Capital Group. Dodaje, że w kolejnych miesišcach możemy się spodziewać dalszej aktywnoœci akwizycyjnej polskich firm za granicš, m.in. w usługach finansowych, sektorze FMCG oraz przemyœle.

Czynnikiem napędzajšcym aktywnoœć transakcyjnš na krajowym rynku fuzji i przejęć w drugiej połowie 2017 r. powinno być wyższe niż w roku ubiegłym tempo wzrostu PKB. Prognozowana dynamika przekracza 3 proc. Z kolei za dostęp do taniego finansowania odpowiadajš niskie stopy procentowe. Eksperci nie spodziewajš się, aby poszły szybko w górę.

Opinia

Jan Gaj, menedżer w Navigator Capital

W I połowie 2017 r. korzystna sytuacja makroekonomiczna miała przełożenie zarówno na rynek publiczny, jak i na prywatny. WIG wzrósł o 19 proc., a liczba transakcji M&A na rynku krajowym o 5 proc. w porównaniu z I połowš 2016 r. Bioršc pod uwagę prognozowane dane makroekonomiczne oraz aktualnš aktywnoœć inwestorów, która jest ukierunkowana na umacnianie pozycji konkurencyjnej i ekspansję geograficznš, należy przewidywać, że jeœli nie wystšpiš zdarzenia destabilizujšce sytuację polityczno-gospodarczš, liczba transakcji na rynku krajowym w 2017 r. będzie od kilku do kilkunastu procent wyższa niż w roku ubiegłym. Po stronie sprzedajšcej będš dominowali inwestorzy prywatni. Dla długoletnich właœcicieli dobra koniunktura może być szansš na przeprowadzenie dezinwestycji i uzyskanie lepszej wyceny biznesu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL