Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Domarecki inwestuje w FinAi

Fundusz Fidiasz, należšcy do Krzysztofa Domareckiego, założyciela Grupy Selena, zainwestował 4,6 mln zł w FinAi, który pracuje nad innowacyjnš platformš kredytowš.

FinAi został założony przez Rafała Czernika, Łukasza Dziekana oraz Pawła Ostrowskiego w listopadzie 2016 roku. Spółka pracuje nad wdrożeniem innowacyjnej platformy kredytowej, która skróci i przede wszystkim uproœci skomplikowanš dotšd drogę klienta do uzyskania kredytu bankowego. Przewagš konkurencyjnš FinAi będzie wykorzystanie danych do weryfikacji tożsamoœci, œcieżki pozyskania oraz optymalizacji doœwiadczenia klienta.

- Platforma kredytowa FinAi będzie pierwszym tego typu rozwišzaniem na polskim rynku, które pozwoli skutecznie połšczyć potrzebę klienta w digitalu i potrzeby sektora bankowego – mówi Rafał Czernik, prezes FinAi. Dodaje, że spółce w krótkim czasie (w 6 miesięcy) udało się zbudować zespół złożony z najlepszych profesjonalistów w swoich dziedzinach, a także wypracować i potwierdzić MVP platformy, co zaowocowało pozyskaniem inwestora w bardzo krótkim czasie od założenia spółki.

- Cechš wyróżniajšcš FinAi jest fakt, że już od samego poczštku tworzenia infrastruktury jesteœmy zgodni z założeniem data driven organization. Obecnie już jedna trzecia zespołu technologicznego to dział data science. Używamy praktycznego AI (sztucznej inteligencji) już od pierwszych miesięcy działania spółki – podkreœla Łukasz Dziekan, szef działu technologicznego spółki. Jego zdaniem analityka danych, modele machine learning oraz praktyczne wykorzystanie big data w praktyce to filary naszej przewagi konkurencyjnej.

Założyciele FinAi majš wieloletnie doœwiadczenie w obszarach kluczowych dla skutecznego działania spółki, takich jak bankowoœć, ryzyko kredytowe, modele predykcyjne, sprzedaż produktów finansowych oraz digital marketing. Nie bez znaczenia jest fakt, że wspólnicy spółki zrealizowali uprzednio kilkanaœcie wspólnych projektów w zakresie bankowoœci oraz big data.

Firma zatrudnia obecnie blisko 30 osób - specjalistów z dziedziny finansów, nowych technologii oraz komunikacji marketingowej. Do końca tego roku planuje rozbudować zespół do 40 pracowników. W najbliższych miesišcach FinAi skoncentruje się na przygotowaniu produktu, którego premiera planowana jest na pierwszy kwartał 2018 roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL