Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Sztuczna inteligencja coraz głośniej puka do drzwi

123rf
Stworzona przez człowieka synapsa może być przełomem w rozwoju urzšdzeń bazujšcych na zaawansowanych algorytmach. Szykuje się technologiczna rewolucja?

Rynek rozwišzań bazujšcych na sztucznej inteligencji roœnie w skali roku o ponad 50 proc. – podaje firma badawcza IDC. Tego typu narzędzia sš stosowane coraz powszechniej w różnorodnych dziedzinach – poczšwszy od handlu, a skończywszy na medycynie. Niedawno œwiat obiegła informacja, że francuskim naukowcom udało się skonstruować sztucznš synapsę. Będzie mogła łatwej przyswajać dane i nimi operować, a co najważniejsze – będzie mieć zdolnoœć uczenia się w sposób zbliżony do tego, w jaki robi to ludzki mózg.

Bilans korzyœci i kosztów

Eksperci podkreœlajš, że już dzisiaj obserwujemy szereg korzyœci wynikajšcych z zastosowania technik sztucznej inteligencji. Dla firm może to być automatyzacja procesów analitycznych, odcišżenie pracowników w żmudnych zadaniach raportowych, a także podejmowanie lepszych decyzji w krótszym czasie. Nie oznacza to, że nie ma też pewnych zagrożeń.

- Ludzie bojš się ingerencji w ich prywatnoœć, masowych redukcji etatów czy też wymknięcia się algorytmów spod kontroli – wymienia Michał Kudelski, ekspert w obszarze uczenia maszynowego oraz Business Intelligence w SAS Polska.

Zaznacza jednak, że istniejš mechanizmy obrony przed pesymistycznymi scenariuszami, takie jak np. niezależnie działajšce systemy monitorujšce efekty działania sztucznej inteligencji oraz odpowiednie procedury alarmowania nadzorcy połšczone z możliwoœciš zatrzymania automatu lub przejœcia na sterowanie ręczne.

- Wydaje się więc, że właœciwie wdrażana sztuczna inteligencja pozwoli na uniknięcie większoœci zagrożeń, a jednoczeœnie ułatwi nam wszystkim życie. Trzymajšc się tej optymistycznej wizji: ludzie w mniejszym stopniu będš wykonawcami żmudnych prac, a coraz częœciej będš mogli skupić się na zadaniach kreatywnych połšczonych z większš iloœciš czasu wolnego – reasumuje ekspert.

Jaki nauczyciel-taki uczeń

Nasi rozmówcy podkreœlajš, że w dzisiejszych czasach nie odczuwamy jeszcze w codziennym życiu braku sztucznej inteligencji. Nasza aktywnoœć - czy prywatna, czy zawodowa - dotyka bardzo wielu obszarów, w których na poczštek wystarczyłoby chociażby wprowadzić podstawowš, dobrze przemyœlanš i opierajšcš się o właœciwe dane automatyzację.

- Mam wrażenie, że czasem w pogoni za nowoczesnymi rozwišzaniami dochodzi do przeoczenia aspektów użytkowych i funkcjonalnych, a przede wszystkim zbyt małš uwagę przywišzuje się do komfortu użytkownika końcowego. Aktualnie mamy wielokrotnie szybsze procesory oraz wielokrotnie więcej pamięci w komputerach, niż przed dekadš - a jednak wykonywanie tak prostych czynnoœci, jak np. zakupy internetowe poprzez przeglšdarkę internetowš nie stało się ani wielokrotnie łatwiejsze, ani wielokrotnie szybsze – podkreœla Dawid Wójcicki, prezes Voicetel Communications. Dodaje, że można tu powiedzieć, że jaki nauczyciel - taki uczeń.

Aby móc "nauczyć" sztucznš inteligencję faktycznie wspomagać zarówno biznes, jak i zwykłego Kowalskiego, powinniœmy się skupić nie tylko na możliwoœciach algorytmów, ale przede wszystkim na ustaleniu, czym w rzeczywiœcie jest owo wspomaganie, czyli co zrobić żeby dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów nasze życie stało się łatwiejsze.

- W przeciwnym wypadku, naœladujšc niektóre z dotychczasowych metod postępowania, sztuczna inteligencja szybciej nauczy się, jak nam to życie utrudnić - bioršc przykład z nas samych - œmieje się szef Voicetel Communications.

Szerokie zastosowanie

Piotr Surmacki, prezes Fachowcy.pl Ventures podkreœla, że sztuczna inteligencja w biznesie to możliwoœć ułatwienia życia zarówno przedsiębiorcy i jego klientom. Może ona wspierać firmę w różnych obszarach.

- Przykładowo my wykorzystujemy algorytmy machine learning do wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnš usługš lub produktem – mówi. Dodaje, że człowiek nie jest w stanie samodzielnie przeanalizować milionów powišzań zachodzšcych pomiędzy danymi gromadzonymi w różnych systemach, które zostawiamy poruszajšc się po internecie. Tu właœnie mogš pomóc tego typu algorytmy. Sš w stanie ustalić cechy wspólne osób kupujšcych dany produkt lub korzystajšcych z danej usługi, posegmentować te osoby i lepiej dopasować do nich reklamę.

- Innym miejscem, gdzie od niedawna zaczęliœmy również wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji jest nasza sieć reklamy in-image (reklamy wyœwietlane na zdjęciach i obrazkach) Chocolads.com, gdzie pomagajš nam one rozpoznać co jest na danym obrazku lub zdjęciu, żeby wyœwietlić na nim lepiej dopasowanš reklamę. Kiedyœ rozpoznawanie tego co jest na danym zdjęciu musieliœmy robić ręcznie i było to pracochłonne – wspomina.

Podaje jednoczeœnie, że dział obsługi klienta działajšcy w firmie w ubiegłym roku rozwišzał ponad 65 tys. zgłoszeń serwisowych od klientów. Każda taka wiadomoœć i odpowiedŸ jaka została udzielona to baza wiedzy dla systemów sztucznej inteligencji.

- Te systemy uczš się systematycznie z interakcji człowiek-człowiek w taki sposób, aby docelowo zastšpić człowieka i całoœć konwersacji prowadzić samodzielnie – podkreœla prezes.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL