Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

PGE zbuduje robota do zadań specjalnych w elektrowni

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Grupa PGE pozyskała 27,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE). Granty z NCBR otrzyma szeœć projektów rozwijanych na rzecz spółek PGE. Jeden z nich polega na budowie robota do inspekcji kotłów energetycznych, w których elektrownie spalajš zmielony węgiel.

Opracowaniem robota, którego zadaniem będzie praca w ekstremalnych warunkach i wyręczanie ludzi podczas wykonywania wymagajšcych kontroli kluczowych urzšdzeń elektrowni, zajmie się zespół ekspertów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, która w grupie PGE zarzšdza elektrowniami i kopalniami, oraz AMC Tech i Riot Technologies. Wœród projektów, które otrzymajš dofinansowanie w ramach PBSE, znalazły się jeszcze: badania nad sezonowym akumulatorem ciepła wykorzystujšcym przemiany termochemiczne i zasilanym z odnawialnych Ÿródeł energii, służšcym do ogrzewania pomieszczeń, system autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej, prace nad instalacjš zeszkliwiania popiołów w hybrydowym palenisku kotłowym, a także opracowanie inteligentnego układu rekonfiguracji sieci niskiego napięcia wraz z systemem wsparcia służb monterskich, czy realizowany przez Bioseco, na rzecz spółki PGE Energia Odnawialna, projekt monitorowania i kontroli systemu elektroenergetycznego pod kštem eksploatacji farm wiatrowych, wydłużenia ich żywotnoœci i optymalizacji oddziaływania na otoczenie.

Konsorcja, w skład których wchodzš spółki z grupy PGE, wykorzystajš ponad 25 proc. œrodków przeznaczonych przez NCBR w II Konkursie Programu Sektorowego dla elektroenergetyki na wsparcie przedsiębiorców tworzšcych technologie i rozwišzania zwiększajšce bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywnoœć sektora energetycznego. Pula przeznaczona na wszystkie projekty zgłaszane w ramach PBSE wyniosła finalnie 100 mln zł.

Innowacyjnoœć jest jednym z filarów strategii biznesowej PGE. Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 r. grupa przeznaczy ok. 400 mln zł, z czego połowa to œrodki własne, a reszta fundusze pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln zł rocznie, które grupa zamierza zainwestować ze œrodków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL