Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Znacznie gorsze wyniki ZE PAK

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Ubiegłoroczne przychody ZE PAK były niższe o prawie 9,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, sięgnęły 2,44 mld zł. Z kolei wynik netto pogorszył się prawie o ponad 26 proc., do 183,5 mln zł.

Największy spadek przychodów w 2017 r. wystšpił w segmencie sprzedaży energii, gdzie zanotowano o 10,95 proc. mniej. Mniejsza iloœć sprzedanego pršdu jest efektem mniejszej własnej produkcji (o 0,84 TWh do 8,39 Twh), jak i spadku w sprzedaży energii z obrotu (o 0,87 TWh do 3,37 TWh). Grupa odnotowała natomiast wzrost uzyskanej ceny sprzedaży energii do poziomu 177,78 zł/MWh, tj. o 2,05 proc. Jednak wyższa cena sprzedaży nie zdołała zniwelować ubytku przychodów, jaki spowodował spadek wolumenu.

W 2017 roku ZE PAK wypracował też niższe przychody ze sprzedaży ciepła o prawie 3,37 mln złotych. Grupa tłumaczy to spadkiem wolumen o 105,85 GJ, tj. o 5,25 proc.

W ubiegłym roku grupa ZE PAK wypracowała wynik EBITDA w wysokoœci 511,9 mln zł, który był niższy od osišgniętego rok wczeœniej o 13,8 proc. Zysk z działalnoœci operacyjnej na poziomie 290 mln zł spadł w porównaniu do 2016 roku o 21,9 proc. Znaczšco niżej był też zysk netto. W 2017 r. sięgnšł 183,5 mln zł, co oznacza o 26,7 proc. mniej niż w 2016 r.

Wynik netto w 2017 roku był pod wpływem zdarzeń o jednorazowych. Obniżyło to czysty zarobek o 79 mln zł. Spółka wypłaciła też dywidendę w wysokoœci ponad 65,5 mln zł.

W cišgu ub.r. zredukowano też zadłużenie netto o 295 mln zł. WskaŸnik dług netto/EBITDA na koniec 2017 obniżył się do poziomu 0,58 (poprawa z poziomu 1,00 zanotowanego na koniec 2016 roku). Z kolei łšczne nakłady inwestycyjne w ZE PAK wyniosły w 2017 roku 108 mln zł w porównaniu ze 127 mln zł rok wczeœniej.

Elektrownie grupy wyprodukowały 8,39 TWh energii , wobec 9,27 TWh rok wczeœniej. Z danych podanych przez spółkę wynika, że w 2017 roku wzrostem produkcji mogła się pochwalić tylko Elektrownia Pštnów II z 1,97 TWh (w 2016 r.) do 2,44 TWh. Natomiast produkcja pozostałych jednostek spadła; Elektrowni Konin - o 53 proc. do 0,31 TWh, Elektrowni Adamów - o 20 proc. do 1,97 TWh, a Elektrowni Pštnów I - o 12 proc. do 3,67 TWh.

W 2017 roku ZE PAK sprzedał 11,76 TWh energii elektrycznej, czyli o blisko 13 proc. mniej niż w 2016 roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL