Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Sztuczna inteligencja i roboty zamiast lekarzy

materiały
Warszawa może być regionalnym centrum nowych technologii w medycynie.

Ponad połowa pacjentów chciałaby korzystać ze zdalnych konsultacji z internistš. Mniej więcej tyle samo jest gotowych na zastšpienie lekarzy przez zaawansowane technologie oraz roboty wyposażone w sztucznš inteligencję – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej" raportu firmy doradczej PwC. Powstał on na podstawie badania „Dlaczego sztuczna inteligencja (AI) i roboty na nowo zdefiniujš opiekę zdrowotnš". Wzięło w nim udział ponad 11 tys. osób z 12 krajów.

Specjalista na odległoœć

Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej otwarte na nowe technologie w ochronie zdrowia sš rynki wschodzšce. Największe poparcie dla robotyzacji medycyny wyrażajš mieszkańcy Nigerii (94 proc.) i Turcji (85 proc.). Zdecydowanie mniejsza akceptacja dla takich rozwišzań jest w krajach bardziej rozwiniętych, jak Wlk. Brytania (39 proc.) czy Niemcy (41 proc.). Polska plasuje się w œrodku: według PwC niemal 60 proc. pacjentów z naszego kraju jest zainteresowanych tzw. rozwišzaniami telemedycznymi (podobnie zresztš jak w całej Europie Œrodkowo-Wschodniej). Wœród usług o największym potencjale wymieniane sš: telekonsultacje, telemonitoring, telediagnostyka oraz telerehabilitacja. Eksperci PwC podkreœlajš, że same usługi telekonsultacji rosnš w tempie 110 proc. r./r. Badania pokazały, że pacjenci najchętniej chcieliby korzystać ze zdalnych konsultacji z internistš (ponad 50 proc. respondentów) oraz farmaceutš, kardiologiem i dermatologiem (prawie 40 proc. wskazań).

Szymon Pištkowski, lider działu doradztwa dla sektora ochrony zdrowia w Europie Œrodkowo-Wschodniej w PwC, tłumaczy, że rozwój telemedycyny z jednej strony napędzajš szybko rosnšcy rynek prywatnej ochrony zdrowia oraz stosunkowo łatwy dostęp do nowych technologii, a z drugiej – poszukiwanie bardziej efektywnych i tańszych rozwišzań. – Zmieniajšcy się rynek i nowe potrzeby pacjenta powodujš, że dostawcy usług medycznych będš musieli dokonać wielu zmian. W przeciwnym wypadku będš narażeni na utratę rynku lub obniżenie rentownoœci – wyjaœnia. Jak podkreœla, zmiany dotknš przede wszystkim podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej, diagnostyki, rehabilitacji i usług dla seniorów.

Na znaczeniu w medycynie zyskiwać majš też robotyzacja i AI. 55 proc. respondentów chce korzystać z takich zaawansowanych technologii. Miałyby one odpowiadać na pytania dotyczšce zdrowia, wykonywać badania, stawiać diagnozę i zalecać leczenie. W niektórych krajach nawet 73 proc. respondentów preferowałaby wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych przez roboty, a nie lekarzy. – Narzędzia AI mogš wesprzeć proces diagnostyczny czy leczniczy, a także istotnie obniżyć koszty. Sztuczna inteligencja, np. sieci neuronowe, daje duże możliwoœci wykorzystania historycznych danych do diagnozowania nowych przypadków, wspierajšc pracę lekarzy – dodaje Szymon Pištkowski.

Startup z korporacjš

W Polsce firmy intensywnie pracujš nad innowacjami telemedycznymi. W œrodę warszawskie centrum współpracy korporacji i startupów The Heart Warsaw razem z międzynarodowym koncernem biofarmaceutycznym AbbVie uruchomiło program HealthTech, który będzie wspierać młode spółki technologiczne w nawišzywaniu kontaktów z największymi firmami branży medycznej. Program podzielono na trzy obszary: telemedycynę, zarzšdzanie danymi medycznymi i internet rzeczy.

– Chcemy pomóc połšczyć potencjał europejskich startupów z korporacjami, które mogš pomóc upowszechnić ich rozwišzania – mówi Tomasz Rudolf, współtwórca The Heart Warsaw. A Jacek Mazurkiewicz, szef AbbVie Polska, dodaje: – Widzimy duży potencjał w startupach. Zbadanie go uznajemy za swój obowišzek.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL