Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Zmiany w zarzšdzie polskiej Veolii

Bloomberg
Frédéric Faroche został nowym prezesem zarzšdu i dyrektorem generalnym Veolii w Polsce.

Zastšpił Gérarda Bourlanda, który kierował Veoliš w Polsce od 2013 r. Teraz Bourland odpowiada za biznes energetyczny grupy w Europie Œrodkowej i Wschodniej. Jednoczeœnie do zarzšdu spółki został powołany na stanowisko wiceprezesa Fabien Ferrer.

Faroche jest zwišzany z Veoliš od 1997 roku i posiada ponad dwudziestoletnie doœwiadczenie w sektorze energetycznym. Piastował funkcje kierownicze w spółkach Veolii w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Czechach i na Litwie. Przez ostatnie pięć lat pełnił funkcję dyrektora generalnego Veolii w Bułgarii.

Ferrer, nowy wiceprezes zarzšdu, zwišzany jest z Veoliš od 1998 roku. W latach 2004-2014 pełnił funkcję dyrektora finansowego Veolii w Polsce. Przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję dyrektora finansowego w dziale Energy Business w Veolii, w Pradze.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL