Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Podkarpackie firmy stawiajš na ekspansję zagranicznš

Laureaci konkursu Regionalne Orły Eksportu – najlepsi eksporterzy z województwa podkarpackiego
Fotorzepa, Borys Skrzyński Borys Skrzyński
Przedsiębiorcy z regionu nie majš problemów z podbijaniem zarówno rynków bliższych, jak i bardziej egzotycznych. Konkurencji raczej się nie bojš.

Wystarczy przypomnieć, że spółka Inglot z Przemyœla zawojowała już swoimi kosmetykami m.in. Stany Zjednoczone, a rzeszowski producent œwiatłowodów Fibrain dotarł ze swymi produktami nawet na Curacao – wyspę na Karaibach. – Jeden z naszych sklepów w USA działa na Broadwayu w Nowym Jorku, ale nasze drogerie mamy też w Miami, Los Angeles i Las Vegas – przypomniał Zbigniew Niziński, prezes firmy Inglot, podczas ceremonii wręczenia nagród najlepszym podkarpackim eksporterom w konkursie Regionalne Orły Eksportu organizowanym przez „Rzeczpospolitš". A przecież Inglot eksportuje do kilkudziesięciu krajów na różnych kontynentach, by wymienić tylko Oman, Wybrzeże Koœci Słoniowej czy Nowš Kaledonię.

Inglot to eksportowy potentat, ale inni nie zostajš w tyle. Drugi z wielkich tuzów podkarpackiego eksportu – rzeszowskie Asseco Poland – sprzedaje oprogramowanie do kilkudziesięciu państw œwiata. Podobnie jest z meblowš Grupš Nowy Styl z Krosna i innymi, mniejszymi eksporterami. Mało kto wie, że PPH Cerkamed ze Stalowej Woli swe materiały stomatologiczne wysyła do kilkudziesięciu państw, skutecznie konkurujšc np. z firmami amerykańskimi. – Z Amerykanami ostro rywalizujemy, ale to nasze produkty sš lepsze, innowacyjne i tańsze – mówił Wojciech Pawłowski, właœciciel firmy. Jak zdradził, teraz chce zawojować Australię. – Jeœli ktoœ myœli o eksporcie, to radzę do jego realizacji przystšpić jak najszybciej. To długotrwały proces. Nam wejœcie np. na rynek japoński zajęło kilka lat – tłumaczył właœciciel Cerkamedu, który na rynku stomatologicznym działa od 1993 r.

Do ekspansji zagranicznej zachęcali też podkarpackie firmy eksperci z ministerstw oraz firm doradczych, które uczestniczš w Programie Rozwoju Eksportu. – Obecne sukcesy cieszš, ale potencjał eksportowy polskich przedsiębiorstw jest wcišż ogromny. Tylko 5 proc. rodzimych firm eksportuje – mówił Jacek Piłatkowski z Departamentu Wspierania Małych i Œrednich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Co więcej, jak przypomniał, 80 proc. polskiego eksportu trafia do Europy Zachodniej.

Wiele mówiono o kontynencie afrykańskim, który z ponad miliardem mieszkańców jest rynkiem nieznacznie tylko spenetrowanym przez polskie firmy. I na razie nie wydaje się, aby miało się to zmienić, także za sprawš najlepszych eksporterów z Podkarpacia. Tylko 8 proc. z nich wskazało na Afrykę jako kierunek swej potencjalnej pozaeuropejskiej ekspansji.

Eksperci próbowali odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Jak zgodnie wskazywali Ewa Kwiecień, dyrektor sprzedaży w krakowskim biurze terenowym Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, i Robert Kremser, dyrektor rozwoju biznesu w wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska, wynika to przede wszystkim z wysokiej kultury prowadzenia biznesu na zachodzie Europy i wcišż niskiej w Afryce. – W Europie Zachodniej normš jest, że przedsiębiorcy pokazujš kontrahentom zagranicznym swe dane finansowe, a w Afryce, ale też w Azji, regułš to już nie jest – tłumaczyła Kwiecień.

– Poza ryzykiem finansowym mówimy też choćby o ryzyku reputacyjnym, bo kto chciałby handlować np. z osobami z przeróżnych list sankcyjnych, a tak często zdarza się w Afryce – dodawał Kremser. – Niewštpliwie Afryce nie służš konflikty zbrojne, płynnoœć granic między państwami i brak transparentnoœci w biznesie – wskazywał Piłatkowski. Na jeszcze inny aspekt niskiego zainteresowania Afrykš wskazał Błażej Czajkowski z firmy doradczej Crido Taxand. – Wydaje się, że nasze firmy chcš już eksportować towary przetworzone i innowacyjne, a Afryka wcišż jeszcze potrzebuje doœć prostych towarów – tłumaczył ekspert.

W Rzeszowie mówiono też o sposobach wchodzenia na nowe rynki. – To już okres akwizycji. Ostatnio wiele polskich firm wchodzi na nowe rynki poprzez zakup zagranicznego partnera – mówił Tomasz Wiœniewski, partner, szef zespołu wycen w Europie Œrodkowo-Wschodniej z KPMG w Polsce. Przypomniał też o innej metodzie, a mianowicie o współpracy z funduszami private equity. – Jako inwestor oferujš one nie tylko kapitał, ale też know-how i znajomoœć lokalnych rynków – tłumaczył Wiœniewski, doradzajšc przy eksporcie konsekwencję i koncentrację na przewagach konkurencyjnych.

Najważniejsze adresy dla eksporterów, www.trade.gov.pl

Najlepszy eksporter: Inglot

Rodzinna firma, która od połowy lat 80. XX wieku produkuje kosmetyki do makijażu, jest dzisiaj najbardziej znanš w œwiecie polskš markš kosmetycznš. Kosmetyki przemyskiej firmy można już kupić w ponad 600 sklepach w 80 krajach.

Najdynamiczniejszy eksporter i innowacyjny produkt PPH Cerkamed

Materiały stomatologiczne firmy ze Stalowej Woli docierajš do niemal 60 krajów œwiata. Najbardziej innowacyjne to Chloraxid Extra, Endo-Station Go czy pianka do tamowania krwawienia Alustat Foam.

Produkt eksportowy: Grupa Nowy Styl

Meblowa grupa z Krosna gros przychodów osišga ze sprzedaży towarów na zagranicznych rynkach. Udział eksportu w jej całkowitych przychodach wynoszšcych w 2014 r. ponad 1,2 mld zł stanowił ponad 81,6 proc.

Innowacyjny produkt eksportowy: Autopart

Mielecka spółka specjalizuje się w produkcji akumulatorów. Firma wykorzystuje najnowsze na rynku technologie, realizujšc zamówienia producentów samochodów, łodzi czy motocykli. Rozwija także akumulatory dla aut posiadajšcych systemy start/stop.

Najlepszy eksporter: Asseco Poland

Rzeszowski producent oprogramowania jest już obecny w ponad 50 krajach na całym œwiecie. Ponad 70 proc. jego przychodów pochodzi z eksportu. Oferta grupy skierowana jest do sektora bankowo-finansowego, energetycznego i administracji publicznej.

Najdynamiczniejszy eksporter: Rymatex

Firma istnieje od 2002 r. i wytwarza produkty z włókien szklanych, używane w branży materiałów œciernych, takie jak tkaniny techniczne, siatki, podkłady. Eksport wnosi 5,2 mln zł i stanowi 20 proc. przychodów tej rymanowskiej firmy.

Produkt eksportowy: Cellfast

Jeden z czołowych polskich przetwórców tworzyw sztucznych oraz wiodšcy producent węży, akcesoriów ogrodowych, systemów rynnowych i podsufitek. Grupa Cellfast ma trzy zakłady produkcyjne, ulokowane w Stalowej Woli i Kroœnie.

Osobowoœć eksportu: Adam Góral, prezes Asseco

Absolwent Akademii Ekonomicznej i doktor nauk ekonomicznych jest współzałożycielem Asseco Poland – największej w regionie grupy informatycznej. Dzięki jego wizji rzeszowska firma skutecznie podbija kolejne rynki i systematycznie poprawia wyniki finansowe.

Najlepszy eksporter i innowacyjny produkt: Fibrain

Producent œwiatłowodów na rynku jest obecny już od ponad 20 lat. Obecnie ma cztery oœrodki produkcyjne. Jego wyroby trafiajš również za granicę. Eksport stanowi ponad jednš czwartš przychodów ze sprzedaży. Firma może się pochwalić wysokš rentownoœciš.

Najdynamiczniejszy eksporter: Kirchhoff Polska

Produkuje elementy nadwozi i podwozi samochodowych. Firma współpracuje z producentami pojazdów już w fazie projektowania nowych modeli, a wytwarzane elementy sš dostarczane i montowane w systemie „dokładnie na czas".

Produkt eksportowy: Hortino

Specjalnoœciš firmy, właœciciela marki Poltino, sš warzywa mrożone. Jej produkty trafiajš na rynki białoruski, niemiecki, holenderski, rumuński, a także do Kazachstanu. Na sprzedaż zagranicznš, którš Hortino zaczęło 16 lat temu, przypada blisko 60 proc. sprzedaży.

Osobowoœć eksportu: Jerzy Krzanowski, Nowy Styl

Wiceprezes Grupy Nowy Styl odpowiedzialny za inwestycje i zakupy, a jednoczeœnie jej współwłaœciciel, pełni obecnš funkcję od siedmiu lat. Pierwsze kroki w biznesie stawiał jjako właœciciel firmy kateringowej.

asza kapituła

Tomasz Salomon, zastępca dyrektora Departamentu Wspierania Małych i Œrednich Przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju

Władysław Czajka dyrektor Centrum Transferu Technologii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzšdzania w Rzeszowie

Janusz Fudała prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Wojciech Wyrzykowski specjalista ds. finansowania

Pion Bankowoœci Biznesowej, Bank Zachodni WBK

Katarzyna Stachowicz kierownik oddziału współpracy gospodarczej, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej, Urzšd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Krzysztof Adam Kowalczyk, kierownik działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej"

Nasz cykl: Regionalne Orły Eksportu

Relacje w „Rzeczpospolitej":

- Kujawsko-Pomorskie – 3 marca

- Zachodniopomorskie – 14 marca

- Łódzkie – 25 marca

- Œlšsk – 7 kwietnia

- Podkarpackie – 14 kwietnia

- Małopolska – 21 kwietnia

- Wielkopolska – 28 kwietnia

- Dolny Œlšsk – 16 maja

- Lubelskie – 23 maja

- Podlasie – 6 czerwca

- Mazowsze – 9 czerwca

- Pomorze – 20 czerwca

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL