Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Na Targach Kielce rekordowa „Przemysłowa wiosna”

Ponad 900 wystawców z 38 państw wzięło udział w kieleckiej „Przemysłowej wioœnie”.
materiały prasowe
W Kielcach zakończył się w czwartek cykl imprez organizowanych przez Targi Kielce pod hasłem „Przemysłowa wiosna".
Dziewięć specjalistycznych wystaw poœwięconych było maszynom, obrabiarkom, technologiom laserowym i drukowi 3D. Salon Technologii Obróbki Metali Stom-Toll, Stom-Blech & Cutting, Stom-Laser, Spawalnictwo, Pneumaticon, Wirtoprocesy, Expo-Surface, Control Stom i Dni Druku 3D zgromadziły już pierwszego dnia rekordowš liczbę przeszło 3 tys. zwiedzajšcych. – Œwiatowi liderzy niestety nie sš z Polski, ale cieszymy się, że widzš nasz kraj jako istotnego partnera. Dzięki temu w Kielcach sš obecne nie tylko potęgi europejskie, ale także firmy z Japonii czy Stanów Zjednoczonych – podkreœlał Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. W imprezie wzięło udział łšcznie przeszło 900 wystawców z 38 krajów. Swojš ofertę przedstawiały m.in. firmy oferujšce narzędzia skrawajšce, a także oprzyrzšdowanie do obrabiarek. Nie zabrakło producentów maszyn do obróbki blach, pokazujšcych innowacyjne technologie ich transportu i systemów składowania, cięcia, gięcia i formowania, a także obróbki rur i profili czy technologii obróbki powierzchniowej blach. Były firmy zajmujšce się technologiami szlifowania oraz producenci robotów przemysłowych. Szerokš ofertę zaprezentowali wystawcy z zakresu pneumatyki, hydrauliki, napędów, sterowań i przemysłu pomiarowego.
Ważnym wydarzeniem w czasie kieleckiej „Przemysłowej wiosny" okazały się Dni Druku 3D, uznawane za największš tego rodzaju imprezę w Polsce, zarazem systematycznie nabierajšcš znaczenia w miarę wzrostu rynku. Według analityków Canalys szybko rosnšcy globalny rynek druku przestrzennego, w tym sprzedaż drukarek 3D, materiałów i zwišzanych z nimi usług, już w przyszłym roku osišgnie wartoœć 16,2 mld dol. Oznaczałoby to œredni roczny wzrost na poziomie ponad 45 proc. W czasie wystaw odbyło się wiele spotkań, seminariów i warsztatów. Dużš frekwencjš cieszyło się seminarium „Technologie obróbki laserowej" zorganizowane przez Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Œwiętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowanie budziło też seminarium „Innowacyjne technologie materiałowe w praktyce" przygotowane przez Instytut Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej, a także zorganizowane przez Izbę Gospodarczš Komponentów i Technologii, Korporację Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych oraz Politechnikę Œwiętokrzyskš seminarium „Innowacje szansš krajowego sektora hydrauliki i pneumatyki".
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL