Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Aktywne panie na rowerach

Ilona Porębska podróżniczš pasję zamieniła na dochodowy biznes.
materiały prasowe
Na wyprawy organizowane przez Superfemkę panowie nie majš wstępu. Popyt na wyjazdy tylko dla kobiet okazał się większy od przewidywań.

Ilona Porębska pracowała w korporacji, a wolny czas spędzała aktywnie, przeważnie na dwóch kółkach. W przededniu 40 urodzin stwierdziła, że chciałaby stworzyć coœ ze swojej pasji, dodajšc do tego siły, które oddawała firmie. Pocišgał jš œwiat i podróże, więc wokół tego tematu kršżyły jej myœli, ale nie wiedziała zupełnie, jak się zabrać do tworzenia własnego biznesu. Pomysł przyszedł sam, kiedy poznała Katarzynę Jurkiewicz, z którš objechała na rowerach Norwegię. Obie marzyły o takiej podróży, ale każda bała się jechać w pojedynkę.

Najpierw był facebook

Wyjazd udał się do tego stopnia, że po powrocie założyła na facebooku profil Rowerowe Horyzonty, który szybko zaczšł gromadzić fanów. – Rok póŸniej zabrałyœmy niekomercyjnie grupę dziewczyn na wyjazd rowerowy. Chciałam się sprawdzić, jak się z tym czuję i czy daję im to, czego potrzebujš – opowiada Porębska.

Dlaczego chciały jechać tylko z kobietami? Panie wolš inne tempo i styl jazdy, niż mężczyŸni. Nie nastawiajš się na to, żeby przejechać jak najwięcej kilometrów w jak najkrótszym czasie. Do tego podczas trampingu z noclegami w namiotach, kobiety lepiej się czujš bez męskiego towarzystwa. Nie malujš się, nie dbajš o fryzury i chcš czuć się swobodnie, bez potrzeby wyglšdania dobrze. Poza tym wolš unikać napięć, które sš częstym elementem damsko-męskich wakacji.

Pomysł zaskoczył, zgłosiły się kobiety na wyjazd. Nie każda chętna mogła jednak dołšczyć do grupy. – Nie chcemy rozczarowania po obu stronach. Decyzje o takim wyjeŸdzie dla kogoœ, kto nie liznšł nieba z namiotu, zapadajš po tym, gdy potencjalna chętna ze mnš porozmawia – tłumaczy pomysłodawczyni. – Jestem odpowiedzialna za uczestniczki, staram się im nakreœlić, co je czeka w podróży.

Potem zadziałała poczta pantoflowa, zgłaszały się kolejne chętne. Porębska i Jurkiewicz postanowiły sformalizować działalnoœć i tak powstała Superfemka – firma organizujšca aktywne wyjazdy dla pań.

Dla samodzielnych

Lofoty na rowerze, Islandia w stylu off-road, backpackerska podróż do Gwatemali – Superfemka oferuje wyjazdy w miejsca, do których masowa turystyka jeszcze nie dotarła. Wyjazdy sš tańsze niż w typowych biurach podróży, ale uczestniczki nie dostajš wszystkiego na tacy. Współdecydujš o tym, co robiš w czasie wyjazdu, samodzielnie rozbijajš namioty i przygotowujš posiłki i improwizujš w razie niespodziewanych sytuacji, których w czasie tego typu wojaży nie brakuje.

Uczestniczki kolejnych wyjazdów trafiały przez rekomendacje, wiele dziewczyn regularnie podróżuje z Superfemkš. Na ostatni wyjazd na Kubę komplet chętnych zebrał się w dwa dni.

Właœcicielki firmy dzielš się obowišzkami. – Kasia układa trasy, ja zajmuję się całš resztš, podczas moich nieobecnoœci pomaga mi córka, na razie przy pracy biurowej, gdyż jest zbyt młoda do prowadzenia grupy, choć jeŸdzi z nami. Liczę, że w przyszłoœci uda się stworzyć rodzinny biznes – mówi Ilona Porębska.

Superfemka działa pełnš parš od poczštku zeszłego roku. Wczeœniej Porębska rozwijała biznes z doskoku, pracujšc jeszcze na etacie. W końcu złożyła wypowiedzenie i odczuła ulgę, mimo że pracy ma dużo więcej niż w korporacji. Własna firma daje jej wiele radoœci.

– Pas startowy był długi, cały czas się wznosimy i niebawem będziemy na przelotowej wysokoœci – podsumowuje.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: regina.skibinska@rp.pl

Opinia

Dorota Chojnowska, podróżniczka, pilotka wycieczek, autorka bloga "Ale Piękny Œwiat"

Kobiety i mężczyŸni podróżujš w zupełnie innym stylu. MężczyŸni przeważnie nastawieni sš na wyczyn lub zaliczenie jak największej liczby zabytków, przy czym około czterdziestki często tracš zainteresowanie wyjazdami. Kobiety odwrotnie - około czterdziestki się rozkręcajš - majš ustabilizowanš pozycję finansowš, a więc sš niezależne i wiedzš, czego chcš. Zbiega się to z czasem, kiedy dzieci osišgajš względnš niezależnoœć Kobiety mogš teraz wygospodarować więcej czasu na hobby. Dla pań wyjazd bardzo często pełni funkcję terapeutycznš, podczas której odreagowujš lub poszukujš nowej drogi życia. Zależy im też na nawišzaniu relacji, które mogš kontynuować po powrocie. Nad zacieœnianiem tych więzi pracujš same biura podróży organizujšc przed i powyjazdowe spotkania uczestniczek, dajšc im poczucie przynależnoœci do grupy. Stšd też rosnšca popularnoœć grup i wyjazdów przeznaczonych tylko dla kobiet.

Coraz więcej turystów wybiera tramping

Rocznie około 100 tysięcy osób wyjeżdża z Polski poza Europę z plecakiem. Tacy turyœci nazywani sš backpackerami. To osoby, które nie oczekujš w podróży wygód, ale preferujš intensywne wojaże niskobudżetowe. Nie każda z nich ma doœć odwagi na samodzielnš podróż, a oferta tradycyjnych biur podróży, przewożšcych turystów autokarem z miejsca na miejsce czy oferujšcych wczasy all inclusive, dla backpackerów nie jest interesujšca, do tego często wykracza poza ich finansowe możliwoœci. Coraz więcej doœwiadczonych podróżników dostrzegło w tym szansę na rozwinięcie własnego biznesu i na polskim rynku roœnie liczba biur organizujšcych wyjazdy trampingowe. Większoœć uczestników wyjazdów stanowiš kobiety, dlatego kilka biur adresuje swoje oferty wyłšcznie do przedstawicielek płci pięknej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL