Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Janusz Steinhoff: Zmiany kadrowe w spółkach skarbu nie sš merytoryczne

tv.rp.pl
Działań premiera Morawieckiego nie mogę ocenić pozytywnie z powodu wielu wpadek w obszarze polityki zagranicznej. Druga rzecz to kwestia niekończšcych się zmian kadrowych w spółkach skarbu państwa. W dalszym cišgu kulejš też inwestycje – mówi Janusz Steinhoff, wicepremier i minister gospodarki w rzšdzie Jerzego Buzka, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

Jak Pan ocenia możliwe konsekwencje wprowadzenia przez Donalda Trumpa ceł na stal i aluminium?

Bardzo Ÿle, ale Trump nie jest pierwszy, który wprowadza cła ochronne. Jest to zły ruch dla œwiatowego rynku. Większoœć krajów należy do Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) i czekamy na jej reakcję. Jakikolwiek protekcjonizm w globalnej gospodarce kończy się bardzo Ÿle. Jeżeli Komisja Europejska zaproponuje w ramach retorsji podniesienie ceł np. na motory Harley Davidson i inne towary z USA, to rozpocznie się wojna celna. To niczego dobrego nie wróży.

Eksport stali i aluminium z Europy do USA nie jest specjalnie duży i wynosi ok. 6,5 mld dol.

Jest to więc gra na użytek wewnętrzny?

Oczywiœcie. Większoœć decyzji tego typu jest kierowana do wyborców. Jest efektem obietnic wyborczych, często nieracjonalnych. Wprowadzanie ceł ochronnych na poziomie 25 proc. od stali i 10 proc. od aluminium uderzy również w konkurencyjnoœć amerykańskiego przemysłu. Amerykańskie samochody produkowane sš z blachy, majš dużo aluminium. I podrożejš.

Jestem przeciwko przejawom protekcjonizmu, które pojawiajš się w œwiatowej gospodarce. Nie sš to tylko bariery celne. Federacja Rosyjska stosuje np. przepisy fitosanitarne czy weterynaryjne, które majš chronić rynek wewnętrzny bšdŸ dyskryminować dostawców.

Unia Europejska też ma sporo za uszami. Wspomnijmy chociaż naszych kierowców TIR-ów czy pracowników delegowanych. To też rodzaj protekcjonizmu.

Mistrzem w tym jest Francja, która często wprowadza wiele przepisów, które nijak się majš do ducha Unii Europejskiej swobodnego przepływu towarów, kapitału i ludzi.

Co teraz zrobi Unia Europejska? Na pewno nie chce eskalować konfliktu z USA, ale jak nie odpowie, to pokaże swojš słaboœć.

UE powinna poczekać na decyzję WTO. Wštpię w narzędzie, które zaproponował Trump, że będzie negocjował z poszczególnymi krajami. Pojawiła się nawet informacja, że Polska może nie być objęta cłem. Przypominam, że jesteœmy członkiem UE i działamy na wspólnym rynku. O cłach można mówić tylko w skali Europy.

Dotknie nas to w jakiœ sposób?

Nie eksportujemy znaczšcych iloœci stali do USA, ok. 10 tys. ton.

Ale produkowana u nas stal znajduje się w częœciach samochodów, które potem trafiajš na rynek amerykański.

Już jest zapowiedŸ Trumpa, że jeżeli UE odpowie w sposób dolegliwy dla amerykańskiej gospodarki, to zamierza podnieœć cła na europejskie samochody. Trump nie uwzględnia, że znaczšca ich częœć produkowana jest w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent USA wychodzi z założenia, że problem majš ci, co majš nadwyżkę w handlu. Ponieważ USA majš deficyt, w razie wojny celnej nie ucierpiš.

Nie ma tego typu operacji bez dolegliwych skutków ubocznych dla wszystkich. Jeżeli podnosimy cło na stal, to obniżamy konkurencyjnoœć towarów, w których jest podstawowym materiałem do produkcji.

Konflikt z Izraelem to kolejny zły sygnał dla naszej gospodarki.

W ostatnim czasie narobiliœmy wiele głupstw w polityce zagranicznej. Misternie budowana pozycja Polski w Europie i na œwiecie została znaczšco osłabiona przez brak profesjonalizmu, wyczucia międzynarodowego i nieodpowiedzialnoœć. Mówię to z wielkš przykroœciš. W poniedziałek była rocznica wejœcia Polski do NATO. Polska zrealizowała 2 podstawowe priorytety polityczne, czyli członkostwo w UE i Sojuszu Północnoatlantyckim. Rzšd premiera Buzka, w którym pracowałem był ostatnim ogniwem, któremu udało się wprowadzić Polskę do NATO. Buzek traktował to wejœcie jako wspólny dorobek wszystkich szefów rzšdu od 89' r.

Życzę obecnemu rzšdowi, żeby wizerunek Polski bardzo szybko odbudował.

Konsekwencje już widać. Mieliœmy nadzieję na przejęcie giełdy w Tel Awiwie, ale nie dostaliœmy się na krótkš listę. Mamy interes z Amerykanami w imporcie gazu. Mogš wykorzystać to jako œrodek nacisku? Może wywindujš ceny Patriotów?

W kontaktach międzynarodowych trzeba czasem twardo bronić swoich interesów. Wiele takich rozmów prowadziłem, gdy zasiadałem w rzšdzie. Moje rozmowy często były twarde z obu stron. Zawsze miałem œwiadomoœć, że trzeba szukać kompromisu, który nie wymaga ofiary zasad.

Czasem rozmowy kończš się fiaskiem. Każdy minister zabiega o interesy podatników swojego kraju, stšd potrzeba kompromisu.

Bronił Pan rzšdu, gdy zakończono rozmowy na temat umowy offsetowej za dostawę œmigłowców.

Krytyka polskiego rzšdu za to, że nie przyjšł propozycji francuskiej była bezzasadna. Dwie strony majš swoje interesy, a w przypadku offsetu nie mamy dobrych doœwiadczeń.

Sam Pan tworzył ustawę offsetowš.

Uważaliœmy, że przyniesie dużo większe pozytywne skutki dla gospodarki. Jednak offset za F16 nie można ocenić pozytywnie. Największym projektem offsetowym była produkcja Astry 2 i Zafiry w fabryce Opla w Gliwicach, która jest ulokowana w specjalnej strefie ekonomicznej. Tym samym uzyskała pomoc publicznš.

Trzeba pamiętać, że w przestrzeni międzynarodowej czasem strony rozchodzš się bez konkluzji, bo nie da się zawrzeć kompromisu. Trzeba to robić profesjonalnie i prowadzić rozmowy w duchu chęci do zawierania kompromisów.

Jak Pan ocenia zbliżajšce się 100 dni urzędowania premiera Morawieckiego?

Życzę premierowi Morawieckiemu, jak każdemu jego poprzednikowi, sukcesu, bo dobrze życzę polskiemu rzšdowi. Jednak te 100 dni nie mogę ocenić pozytywnie z powodu wielu wpadek w obszarze polityki zagranicznej. Druga rzecz to kwestia niekończšcych się zmian kadrowych w spółkach skarbu państwa. Słyszymy o KGHM, Orlenie, itd. Często nie traktuje się zarzšdów w sposób racjonalny. Przecież one majš kadencję, można wymienić prezesa po jej zakończeniu. Te zmiany nie majš merytorycznego charakteru.

W dalszym cišgu kulejš inwestycje. Dynamika jest większa, ale nie cieszmy się. Do 25 proc. PKB, o których marzył Morawiecki jest daleko. Inwestycje nie rosnš szybciej, bo mamy niestabilne prawo. Zapowiedzi wielu zmian w obszarze prawa nie budujš zaufania potencjalnych inwestorów.

Warunki funkcjonowania biznesu muszš być stabilne. Ich ewolucja musi mieć pozytywny charakter dla przedsiębiorcy.

A jak Pan ocenia zapowiedzi dotyczšce zarobków w administracji państwowej?

Krytycznie. Oczekiwałem odejœcia od populizmu i podniesienia apanaży w administracji państwowej. Zarobki wiceministrów, sekretarzy stanu, ministrów a nawet premiera odstajš od jakichkolwiek racjonalnych kryteriów. Z administracji odchodzi wielu doskonałych fachowców. Szukanie prawnych kruczków, żeby podnieœć apanaże jest absurdem. Trzeba podnieœć pensje.

Trzeba podnieœć apanaże w taki sposób, aby uwzględniały realnš sytuację na rynku, ludzi odpowiednio wykształconych, z odpowiednim stażem pracy i kwalifikacjami. Potrzebni nam sš w administracji ludzie o najwyższych kwalifikacjach profesjonalnych i etycznych.

Z drugiej strony mamy poważnš redukcję etatów sekretarzy i podsekretarzy stanu. To ruch pod publiczkę?

Od dłuższego czasu, również Tusk zapowiadał przeglšdy ministrów. Przecież premier przeglšda ministrów co tydzień na radzie ministrów. Straszenie ich przeglšdami ekstra jest nie na miejscu. Ministrowie majš istotny wpływ na dobór swoich współpracowników. Premier nie może powołać bez wniosku ministra jego zastępców.

Po trzecie struktura rzšdu jest bardzo dziwna. Mamy Komitet Stały Rady Ministrów, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Komitet Społeczny Rady Ministrów – nigdy tego nie było. Komitet Stały Rady Ministrów powstał, aby zlikwidować wszystkie inne komitety. Tutaj mamy dublowanie.

Kiedyœ ministerstwo gospodarki miało u siebie politykę regionalnš, całš energetykę i pozostałš częœć gospodarki, czyli funkcje regulacyjne. Teraz pomieszano funkcje regulacyjne z właœcicielskimi. To jest bardzo niebezpieczne dla gospodarki. Minister, który troszczy się o kondycję finansowš spółki skarbu państwa, może być podejrzewany o wprowadzenie regulacji, które służš tym spółkom, a niekoniecznie ich konkurentom.

Rzšd powinien wycofać się z wprowadzania wolnych niedziel?

Jest to trudna operacja, ale poczekajmy na efekty ze 3 miesišce. W zakazie handlu w niedzielę widzę jeden pozytyw. Zacznš ożywać miasta. Główna ulica w Gliwicach jest zupełnie wymarła, nie ma tam sklepów, restauracji itd. Wszystko przeniosło się super i hipermarketów czy galerii. Niektóre usługi mogš wrócić do centrów miast.

Można doskonale sobie zorganizować życie i nie robić zakupów w niedzielę. W PRL-u nikt nie marzył, żeby w niedzielę były otwarte sklepy. Nawet stacje benzynowe były pozamykane.

Oczywiœcie jest to ucišżliwe dla ludzi, którzy przyzwyczaili się do robienia zakupów w niedzielę.

Chciałbym teraz nawišzać do naszej akcji zwišzanej ze 100-leciem polskiej gospodarki. Co jest największym wyzwaniem dla Polski?

Ostatnie 27 lat to jeden z najlepszych okresów w historii Polski z punktu widzenia gospodarczego i politycznego. Dużo lepszy niż okres międzywojenny. Mieliœmy wtedy wojnę polsko-bolszewickš, kryzys, wojnę celnš z Niemcami. Wzrost gospodarczy przed wojnš, za 9 lat był na poziomie 3 proc. W tym czasie Niemcy poszły do przodu 30 proc.

Polska odniosła wielkie sukcesy. Nie pamiętamy w jakim stanie była gospodarka w 90. r. Inflacja 700 proc.

Gospodarkę trzeba konsekwentnie budować i wspierać konkurencję. Obawiam się, że dšżenie do tworzenia wielkich państwowych podmiotów, jak łšczenie Orlenu z Lotosem, osłabi konkurencję bšdŸ jš zniszczy. Efekty z tego będš odwrotne do oczekiwanych.

W ostatni dzień mojego urzędowania postawiłem popiersie premiera Kwiatkowskiego, wielkiego wizjonera. To jest symbol wizji gospodarczej, którš potrafił przełożyć na realne i skuteczne działania.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL