Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Innowacje z sektora kosmicznego wesprš polskie porty

123rf.com
Nawet po 200 tys. złotych otrzymajš firmy, które stworzš innowacyjne rozwišzania m.in. dla polskich portów i przedsiębiorstw zajmujšcych się spedycjš i transportem.

Space3ac - program rozwoju projektów wykorzystujšcych technologie satelitarne rozpoczšł właœnie rekrutację. Zadaniem organizowanego przez Pomorskš Specjalnš Strefę Ekonomicznš akceleratora jest dostarczenie nowoczesnych technologii branży, która musi w tej chwili walczyć o utrzymanie zagrożonej przewagi konkurencyjnej.

Projekt Space3ac Intermodal Transportation wesprze 20 pracujšcych z technologiami satelitarnymi firm, które w procesie akceleracji opracujš rozwišzania dla dużych instytucji operujšcych w sektorze transportowym - trójmiejskich portów, Instytutu Morskiego, czy firmy spedycyjnej C.Hartwig Gdynia. Akcelerator udzieli wspieranym firmom wsparcia doradczego i eksperckiego oraz finansowego w wysokoœci nawet 0,2 mln zł na jeden projekt.

Jak tłumaczš organizatorzy, do zadań stojšcych przed uczestnikami będš należeć między innymi stworzenie: systemu monitoringu poziomu wody Morza Bałtyckiego, systemu œledzenia kontenerów, systemu detektorów pomiaru hałasu, zapylenia i emisji na terenie portu, czy aplikacji zarzšdzania ruchem.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE), twórca akceleratora, chcš skojarzyć dwa sektory: transportowy i kosmiczny. Inicjatywa otrzymała finansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci w ramach programu Scale Up. Projekt rozpoczšł właœnie rekrutację. Ta potrwa do końca marca. To już druga edycja akceleratora.

- Space3ac w pierwszej edycji skupiał się na projektach o charakterze startupowym - mówi Aleksandra Jankowska, prezes PSSE. Jak podkreœla, pozytywny efekt tej edycji sprawił, iż organizator obecnie idzie o krok dalej, angażujšc ten potencjał w realizację potrzeb konkretnej branży, która ma szczególnie silnš pozycję na Pomorzu.

Przez polskie drogi i porty rocznie transportowanych jest 1,737 mld ton ładunków, a transport generuje 10 proc. PKB naszego kraju, dajšc zatrudnienie ponad 7 proc. osób pracujšcych w Polsce.

- Tak istotna gałšŸ gospodarki musi podšżać za trendami, potrzebuje więc zastrzyku technologicznego. Inteligentne systemy transportowe poprzez optymalizowanie ruchu na drogach czy w miastach redukujš zużycie paliwa, poprawiajš bezpieczeństwo i zmniejszajš emisję spalin - tłumaczy Wojciech Drewczyński, kierujšcy projektem Space3ac. Jak zaznacza, zastosowanie innowacji w tej branży jest jednak znacznie szersze.

- Nowe technologie uczš kierowców ekologicznej jazdy, ułatwiajš zarzšdzanie flotš, monitorujš ruch ładunków, czy - jak w transporcie morskim - pozwalajš minimalizować ryzyko kolizji. Wprowadzanie takich rozwišzań na rynek jest uzasadnione również z punktu widzenia efektywnego wykorzystania naszych zasobów, a sprzyjajšce rozwojowi transportu intermodalnego położenie geograficzne naszego kraju jest bardzo cennym dobrem naturalnym - podkreœla Drewczyński.

Partnerami projektu sš m.in.: Zarzšd Portu Morskiego w Gdyni, Zarzšd Portu Morskiego w Gdańsku, Instytut Morski, C.Hartwig Gdynia, Polska Agencja Kosmiczna POLSA.

Krajowy Klaster Kluczowy ICT Interizon, Fundacja infoShare, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, Politechnika Gdańska, Zwišzek Pracodawców Sektora Kosmicznego, a także fundusze Black Pearls VC., Business Angel Seed, Platinum Seed Incubator, czy SpaceTec Partners.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL