Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Krzysztof Chaciński: Radzymin atrakcyjny do mieszkania, nie tylko do spania

tv.rp.pl
Dobry dojazd do pracy przestał wystarczać mieszkańcom. Potrzebne sš też miejsca, gdzie można spędzić czas – mówi Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Goœć podkreœlił, że po otwarciu obwodnicy Marek, Radzymin stał się bardziej dostępny.

- Bliżej nam w tej chwili do stolicy. Dojazd do Warszawy zajmuje 6-7 min. samochodem – mówił Chaciński.

Przyznał, że właœciciele nieruchomoœci liczš, iż grunty podrożejš.

- Z drugiej strony, podaż gruntów jest bardzo duża. Poza samym miastem tysišce hektarów sš gotowe do zagospodarowania – mówił.

Chaciński zaznaczył, że dobry dojazd do pracy przestał wystarczać mieszkańcom. - To nie jest najważniejsze dla każdego człowieka. Potrzebne sš też miejsca, gdzie można spędzić czas. Od kilku lat realizuję takš wizję Radzymina, żeby było to miejsce atrakcyjne do mieszkania, nie tylko do spania – stwierdził.

- Udało nam się np. pozyskać kilkanaœcie mln zł na rewitalizację parków – dodał.

Burmistrze podkreœlił, że ważny jest dostęp do infrastruktury społecznej i edukacyjnej. - Z tym mierzymy się od kilku lat. Udało się rozwišzać problem przedszkoli. Udało się też rozcišgnšć opiekę nad młodszymi dziećmi, do 3. roku życia, nie budujšc żadnego żłobka – wyliczał.

- Staramy się stawiać na transport niskoemisyjny. Poprawa jakoœci powietrza to ważny problem aglomeracji warszawskiej. Jesteœmy w trakcie budowy pierwszego etapu œcieżek rowerowych – dodał.

Goœć przyznał, że aglomeracyjnoœć tego rejonu w pewnym sensie istnieje. - Samorzšdy ze sobš współpracujš, chociażby w kwestii transportu – mówił. - Mam nadzieję, że przy bardziej elastycznej formie uda się stworzyć aglomerację. Ona jest niezbędna, a w wielu przypadkach już funkcjonuje – dodał.

Chaciński zaznaczył, że od kilku lat można obserwować zjawisko nakładania na samorzšdy dodatkowych obowišzków, bez przekazywania œrodków na ten cel. - Jeżeli będzie się wydawało więcej pieniędzy na bieżšce zadania, to pojawi się mniej dróg, przedszkoli czy żłobków – ocenił.

- Z drugiej strony samorzšd terytorialny jest trójszczeblowy, poza gminami sš także powiaty i województwa. Mieszkaniec rzadko rozróżnia kompetencje tych podmiotów. Z większoœciš problemów przychodzi do gminy, oczekujšc np. naprawy drogi powiatowej czy uzdrowienia sytuacji w szkole œredniej – dodał.

Goœć jest zwolennikiem decentralizacji. - Większoœć zadań można rozwišzać na szczeblu lokalnym, o ile będš na to œrodki – mówił.

Chaciński zaznaczył, że w przypadku pozyskiwania œrodków unijnych, w cišgu ostatnich 3 lat udało się dużo zrobić. - Zbliżamy się do 100 mln zł pozyskanych na infrastrukturę i działania miękkie – wyliczył.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL