Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Krzysztof Senger: Zagraniczni inwestorzy zadowoleni, że wybrali Polskę

tv.rp.pl
2017 r. zamknęliœmy rekordem ponad 2 mld euro inwestycji w naszym kraju, co przełożyło się na 17 tys. miejsc pracy – mówi Krzysztof Senger, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, goœć programu Michała Niewidomskiego.

11. edycja badania „Klimat inwestycyjny w Polsce" pokazuje, że 92 proc. zagranicznych inwestorów jest zadowolonych z decyzji o zainwestowaniu w Polsce i zrobiłoby to ponownie.

- Reinwestycje sš papierkiem lakmusowym na to, czy klimat inwestycyjny jest dobry. Jako PAIH bacznie patrzymy na nastroje inwestorów. Tegoroczne wyniki napawajš optymizmem - mówił Senger.

Dwie trzecie obecnych w Polsce przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym deklaruje, że wzrosnš przychody ich biznesów i zatrudnienie w 2018 r.

- Więcej niż połowa przedsiębiorców planuje dodatkowe inwestycje w swoje przedsiębiorstwa – podał goœć.

- Nadal duże inwestycje o dużej intensywnoœci zatrudnienia sš obecne w Polsce. Z drugiej strony obserwujemy przenoszenie wyżej w łańcuchu wartoœci rodzaj inwestycji, które do Polski spływajš. Obsługujemy coraz bardziej zautomatyzowane procesy – dodał.

Senger zaznaczył, że balans między coraz mniejszš intensywnoœciš siły roboczej i automatyzacjš procesów produkcyjnych spowoduje, że nasz kraj nadal będzie atrakcyjny pomimo tego, że bezrobocie spada.

Sš 3 najbardziej chwalone grupy czynników, które skłaniajš inwestorów do pozostania w naszym kraju.

- Po pierwsze czynniki makroekonomiczne. Przede wszystkim stabilnoœć ekonomiczna i jej perspektywa. Drugim elementem jest chłonnoœć rynku wewnętrznego – mówił goœć.

Druga grupa to œrodowisko biznesowe. Wskazywana jest jakoœć współpracy z administracjš i kultura biznesowa polskich przedsiębiorstw.

- Kolejne atuty Polski na tle pozostałych państw Europy Œrodkowo-Wschodniej to wydajnoœć pracy i lojalnoœć pracowników. Najczęœciej fabryka Polska jest pokazywana na tle œwiata jako przykład produktywnoœci i wydajnoœci - zaznaczył Senger.

- Trzeci czynnik to zasoby materialne, stan infrastruktury i doskonała logistyka. Jakoœć kontrahentów też jest chwalona przez inwestorów – wyliczał.

Poprawić musimy się w obszarze legislacyjnym i fiskalnym. - Jednak przedsiębiorcy uważajš, że zmiany między 2016 i 17 r. sš pozytywne. Przedsiębiorcy oczekujš programów rzšdowych w obszarze grantów inwestycyjnych i na zatrudnienie. Czekajš również na nowš politykę strefowš, gdzie Polska będzie jednš strefš ekonomicznš – tłumaczył.

W raporcie Doing Business Polska jest cały czas na dalekich miejscach w stosunku np. do Gruzji, która jest w pierwszej 10.

- W tym zestawieniu jesteœmy jednak regionalnym liderem. Gruzja jest liderem w obszarze wprowadzenia zmian legislacyjnych. Możemy w krótkim czasie dogonić Gruzję jeœli chodzi o proces legislacyjny – ocenił goœć.

Przypomniał, że 2017 r. zamknęliœmy rekordem ponad 2 mld euro inwestycji w naszym kraju, co przełożyło się na 17 tys. miejsc pracy. - Nadal silny jest sektor produkcyjny, motoryzacyjny. Zmianš był silny sektor usługowy i sektor r&d. W 2018 r. będziemy mieli jeszcze więcej zaawansowanych projektów usługowych i więcej projektów badań i rozwoju. W stronę tych usług nasza gospodarka rozwija się od dłuższego czasu - stwierdził Senger.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL