Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Kolejne fundusze szukajš w Polsce jednorożca

AdobeStock
Możliwoœć poznania 80 międzynarodowych i lokalnych inwestorów, indywidualne sesje oraz szereg imprez networkingowych - to wszystko czeka na startupy, które zgłoszš swój udział w Eastern Europe Tech Tour 2018 (EETT).

Celem wydarzenia, które odbędzie się 11-12 czerwca w Warszawie i 12-13 czerwca w Sofii, będzie znalezienie biznesowego jednorożca oraz wyłonienie najbardziej obiecujšcych technologicznych startupów w Europie Œrodkowo-Wschodniej. - Ponad 200 zarejestrowanych firm przejdzie proces weryfikacji, w trakcie którego oceniane będš: wyjštkowoœć oferowanej technologii, stabilnoœć modelu biznesowego, wizja, zdolnoœci zrealizowania planu biznesowego i jego jakoœć oraz umiejętnoœć zarzšdzania przedsiębiorstwem - mówi Alexander Galitsky, partner zarzšdzajšcy Almaz Capital.

Almaz to międzynarodowa spółka, działajšca w sektorze inwestycji venture capital, która inwestuje w znajdujšce się na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa technologiczne. Jako fundusz pomostowy z siedzibš w Dolinie Krzemowej, Almaz Capital łšczy utalentowanych inżynierów i przedsiębiorców z Europy z rynkiem amerykańskim i pomaga rozwijać globalnš działalnoœć.

W projekcie EETT udział bierze również BVCA, czyli Bulgarian Private Equity and Venture Capital Association. To zrzeszenie inwestorów indywidualnych, funduszy VC i społecznoœci przedsiębiorców w Bułgarii. Jego przewodniczšcy - Evgeny Angelov - poprowadzi spotkania z jednorożcami. Pomogš mu Alexander Galitsky, a także Marcin Hejka, współzałożyciel i partner w OTBVentures.

Do EETT 2018 zakwalifikuje się 30 spoœród najbardziej obiecujšcych firm zajmujšcych się nowymi technologiami – 15 z Europy Œrodkowej (w tym z Polski, Białorusi, Czech, Węgier, Słowacji i Ukrainy) oraz 15 z Europy Południowo-Wschodniej (m.in. Bułgarii, Albanii, Boœni i Hercegowiny, Chorwacji, Grecji i Czarnogóry). Wybrane przedsiębiorstwa zaprezentujš się przed 40 międzynarodowymi inwestorami, finansujšcymi pomysły w Europie Wschodniej oraz 40 inwestorami lokalnymi, którzy aktywnie wspierajš przedsiębiorców w tym regionie. Co więcej, innowatorzy będš mieli okazję uczestniczyć w interaktywnych sesjach, networkingu i wydarzeniach specjalnych wraz z inwestorami VC.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL