Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Henryka Bochniarz: Co przedsiębiorca powinien ujawnić

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Ustawa o jawnoœci życia publicznego w sposób nierówny traktuje władze spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów prywatnych – pisze Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Projekt ustawy o jawnoœci życia publicznego budzi wiele zastrzeżeń i wštpliwoœci przedsiębiorców, bo w dużej mierze, wbrew tytułowi ustawy, tej grupy właœnie dotyczy. Przedsiębiorcy na mocy ustawy będš zobligowani do wdrażania polityk antykorupcyjnych (co nie budzi zastrzeżeń œrodowiska, te jednak budzi nieprecyzyjnoœć zapisów, duża uznaniowoœć w karaniu i potrójna forma kary oraz fakt, iż kara na przedsiębiorcę ma być nakładana już na etapie postawienia zarzutów osobie działajšcej w jego imieniu, niezależnie od faktu, czy ostatecznie osoba ta zostanie przez sšd skazana czy nie).

Jawnoœć oœwiadczeń szefów firm prywatnych?

Dodatkowo to przedsiębiorców dotyczyć też będzie instytucja sygnalisty, ich też dotknš wyłšczenia w ochronie informacji stanowišcej tajemnicę przedsiębiorstwa. Idšc dalej, to władz prywatnych przedsiębiorców z grupy powszechnych towarzystw emerytalnych, co budzi niezrozumienie i sprzeciw, dotyczyć będzie jawnoœć oœwiadczeń majštkowych.

Czytaj także: Goliszewski: Państwo nie może być graczem na rynku. To zniszczy i rynek, i konkurencję

Każdy z wymienionych punktów i jeszcze kilka innych stanowi oddzielny i obszerny temat do omówienia. Co ciekawe jednak, w ocenie projektodawcy proponowane rozwišzania przedsiębiorców w ogóle nie dotyczš. Czytajšc bowiem ocenę skutków regulacji, o wpływie regulacji na przedsiębiorców nie znajdziemy ani słowa.

Nie ma oceny skutków regulacji

Ta cisza w temacie wpływu regulacji na przedsiębiorców jest swojš drogš bardzo symptomatyczna i idealnie obrazuje podejœcie twórców ustawy do tej właœnie grupy.

Na obecnym etapie liczymy, iż projektowi przyjrzy się premier Morawiecki, i podejœcie, o którym mowa powyżej, zostanie zweryfikowane. Projekt z organizacjami reprezentujšcymi pracodawców nie był konsultowany (wbrew obowišzujšcemu prawu), do zaopiniowania projekt otrzymały jedynie zwišzki zawodowe…

Co ważne, projekt też w kolejnych swoich wersjach w pracodawców właœnie uderza coraz bardziej, choć nie we wszystkich, bo, co ciekawe, liberalizuje się chociażby w zakresie spółek Skarbu Państwa. Czym bowiem można uzasadnić ewolucję, jakš w kolejnych wersjach przechodzš przepisy dotyczšce oœwiadczeń majštkowych osób zasiadajšcych we władzach właœnie spółek Skarbu Państwa?

Czytaj także: Kostrzewa: Liczba firm uciekajšcych z giełdy może wzrosnšć

Brak konsekwencji w podejœciu do spółek

W ostatniej wersji projektu oœwiadczenia majštkowe takich osób nie będš jawne. Jawne natomiast majš być oœwiadczenia majštkowe członków władz prywatnych podmiotów, niedysponujšcych żadnym majštkiem publicznym – mowa o powszechnych towarzystwach emerytalnych... Jakie jest uzasadnienie dla takich regulacji, jaka filozofia za nimi stoi? Na żadne z tych pytań projektodawca, przygotowujšc projekt czy wprowadzajšc w nim wskazane zmiany, nie udziela odpowiedzi. Š?

Henryka Bochniarz jest prezydentem Konfederacji Lewiatan

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL