Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Marek Rozkrut: Skomplikowane przepisy utrudniajš rozwój polskich firm

tv.rp.pl
Przepisy podatkowe cały czas sš wymieniane jako kluczowa bariera działalnoœci przedsiębiorstw – mówi Marek Rozkrut, partner i główny ekonomista EY, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

„Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziœ. ródła sukcesu i nowe wyzwania”, najnowszy raport EY pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa majš się bardzo dobrze. - Majš za sobš 2 dekady wielkich sukcesów, ale wyzwania na kolejne lata sš bardzo duże - mówił Rozkrut.

Przypomniał, że prywatne przedsiębiorstwa w Polsce wytwarzajš ok 75 proc. naszego PKB. - Ich rola w czasie wzrosła – zaznaczył.

W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej sporo osób pracuje w najmniejszych firmach, od 1 do 9 pracowników. - Bardzo mało osób pracuje w firmach od 10 do 49 pracowników. Wydajnoœć najmniejszych firm w przeliczeniu na jednego pracownika jest najniższa w całej unii. Pytamy, co zrobić, żeby najmniejsze firmy urosły chociażby do kategorii firm małych, zatrudniajšcych kilkanaœcie osób. Wówczas korzyœci dla polskiej gospodarki byłyby bardzo znaczšce - tłumaczył Rozkrut.

 

Podkreœlił, że jednym z podstawowych Ÿródeł sukcesu polskich przedsiębiorstw jest ekspansja zagraniczna. - Sam eksport niewiele mówi. Ważne jest ile w ramach eksportu powstaje w Polsce wartoœci. Często coœ zaimportujemy, dołożymy œrubki, poskładamy i wyœlemy za granicę. Eksport teoretycznie duży, tylko że 90 proc. z tego jest zaimportowane – mówił.

- Analizujemy eksport wartoœci dodanej. Ile tego, co w Polsce powstaje, ostatecznie jest za granicš konsumowane. Obecnie 35 proc. tego, co jest wytwarzane u nas w kraju, lšduje ostatecznie za granicš. Za większoœć wzrostu gospodarczego Polski w XXI wieku odpowiada popyt zewnętrzny – dodał.

Jednš z barier dlaczego małe firmy nie przeobrażajš się w większe sš skomplikowane przepisy podatkowe. - Sš też bariery wewnętrzne. Niektóre mikroprzedsiębiorstwa działajš w skali lokalnej a ich ambicje wzrostu sš ograniczone. Równoczeœnie tworzš się bariery wynikajšce z umiejętnoœci menadżerskich, których brakuje. Jest też kwestia zaufania społecznego i skłonnoœci do ryzyka. Polskie przedsiębiorstwa nie majš zaufania do swoich kontrahentów - tłumaczył Rozkrut.

Przyznał, że wyzwania przed którymi stoimy pokazujš, że trzeba będzie się zastanowić nad zwiększeniem wydajnoœci i zmianš modelu konkurowania w oparciu o czynniki niekosztowe.

- Dotychczasowy sukces polskich firm w znacznym stopniu opierał się na atrakcyjnych cenach i kosztach pracy. Jeżeli przedsiębiorstwa chcš się dalej rozwijać i wygrywać z konkurentami zagranicznymi to roœnie znacznie jakoœci, dystrybucji czy marketingu – mówił.

 

Coraz większš barierš staje się niedobór wykwalifikowanych pracowników, praktycznie we wszystkich branżach. - Do tego populacja Polaków się kurczy i będzie mniej potencjalnych pracowników. Ich niedobór będzie coraz bardziej ucišżliwy i stanie się wšskim gardłem – ocenił goœć.

Podkreœlił, że przepisy podatkowe cały czas sš wymieniane jako kluczowa bariera działalnoœci przedsiębiorstw.

Perspektywy gospodarki na przyszły rok Rozkrut ocenia pozytywnie. - Możemy mówić o wzroœcie gospodarczym przekraczajšcym 4 proc. - prognozował.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL