Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Joanna Jaroch-Pszeniczna: Korporacje obawiajš sie nowych polskich podatków

tv.rp.pl
Restrykcyjne zapisy doregulowujš za bardzo faktyczne wymiany pomiędzy firmš matkš a firmami córkami – mówi Joanna Jaroch-Pszeniczna, wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Inwestorzy zagraniczni obawiajš się zmian w podatku CIT i PIT, które sš wprowadzane przez Ministerstwo Finansów.

- Firmy przygotowały swoje budżety oparte o ustawę, która ma wejœć w życie od stycznia 2018 r. Kiedy centrale zobaczyły jak wyglšda efektywna kwota podatku, którš będš miały płacić, podniosły larum, bo Polska zaczyna być coraz droższym krajem do inwestycji - mówił Jaroch-Pszeniczna.

Zaznaczyła, że może to skutkować zmniejszeniem planowanych inwestycji o 50 proc. - Jeœli firma miała 15 mld zł na inwestycje, może to być tylko 7 mld zł. BšdŸ też firma nie otworzy nowej linii produkcyjnej – tłumaczyła.

Główne obawy sš odnoœnie zakupu usług niematerialnych. - To uderzy w firmy – oceniła goœć.

- Założeniem ustawy jest uszczelnienie systemu i ograniczenie transferu pieniędzy. Z tym się wszyscy zgadzajš. Jednak restrykcyjne zapisy doregulowujš za bardzo faktyczne wymiany pomiędzy firmš matkš a firmami córkami. W ramach limitu, który jest do 3 mld zł, wchodzš wszystkie koszty, które firmy ponoszš na realne wyprodukowanie rzeczy. Te koszty szybko przekroczš limit i od pozostałej kwoty trzeba będzie zapłacić większy podatek – tłumaczyła.

- Mamy nadzieję, że uda się zmienić ten przepis, żeby był on bardziej otwarty. Mamy zapewnienie z MF, że należy go interpretować szerzej. Wszystkie szkolenia, œrodki przeznaczone na badania i rozwój, zakup systemów IT, licencje czy patenty powinny być wyłšczone z koszyka limitu. - dodała.

Przyznała, że z punku widzenia central firm, Polska jest krajem coraz bardziej rozwiniętym, a nie rozwijajšcym się.

- Gdy firmy porównujš kwestie lokowania nowych inwestycji w Polsce jesteœmy zaledwie kilka procent tańsi niż nasi odpowiednicy we Francji. Musimy tworzyć na tyle pozytywny wizerunek na zewnštrz, żeby nowe inwestycje przycišgać do Polski - mówił Jaroch-Pszeniczna.

Przypomniała, że statystyki na które MF powołuje się wprowadzajšc tę ustawę wynikały ze zliczenia ile faktur zostało wystawione przez firmy matki. - Nie zostały porównane faktury, które zostały wystawione przez firmy córki, które eksportujš wiele produktów za granicę – zaznaczyła goœć.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL