Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Piotr Pšgowski: Startupy odrobiły lekcję i stały się mniej naiwne

tv.rp.pl
Szukajš nie tylko pieniędzy, ale pieniędzy połšczonych z doœwiadczeniem, radš i siatkš kontaktów – mówi Piotr Pšgowski, Venture Partner w Black Pearls VC, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Goœć przyznał, że pomaga w znajdywaniu ciekawych startupów, założycieli startupów, ludzi, którzy majš pomysł na biznes i ciekawš technologię.

- Buduję też kontakty za granicš. Dla nas istotna jest siatka kontaktów, żeby znaleŸć koinwestorów i budować kontakty, które pomogš naszym projektom rosnšć - mówił Pšgowski.

Poza tym pomaga też spółkom w prowadzeniu biznesu.

- Często założycielami sš młodzi ludzie, niekoniecznie majš duże doœwiadczenie biznesowe – zaznaczył.

Zaznaczył, że coraz częœciej ma do czynienia z założycielami, którzy przeszli pewnš drogę w biznesie, majš fajny pomysł na biznes, skompletowali zespół i zaczynajš swojš drogę w startupie.

- Rynek w dużej mierze dojrzewa – ocenił goœć.

- Fundusze też majš za sobš pierwsze projekty i jakaœ nauka z tego płynie – dodał.

Przypomniał, że kiedyœ dominowały dosyć proste rozwišzania wymyœlane z perspektywš rynku polskiego.

- Dzisiaj szukamy projektów z własnš własnoœciš intelektualnš i technologiš. Daje to możliwoœć skalowania biznesu globalnie. Coraz więcej takich projektów pojawia się w różnych obszarach - mówił Pšgowski.

Zaznaczył, że polski rynek startupowy 2 lata temu był wyspš.

- Z jednej strony fundusze w Polsce miały ograniczonš siatkę kontaktów, nie mieliœmy inwestorów zagranicznych wewnštrz funduszy i nie było widać przyjeżdżajšcych funduszy. Dzisiaj przyjeżdżajš fundusze VC z Niemiec czy Czech, bo na tamtych rynkach jest coraz większa konkurencja z pozyskiwaniem ciekawych projektów. Często działajš w modelu koinwestycji, bo chcš mieć lokalnego partnera, który pomoże dopilnować biznesu – tłumaczył.

Przyznał, że zainteresowanie polskich inwestorów startupami roœnie.

- Jest to trochę napędzane modš na startupy. Duży program rzšdowy i wsparcie dla funduszy inwestycyjnych działajšcych w obszarze wysokiego ryzyka powoduje zmniejszenie ryzyka inwestycji prywatnych i mamy rosnšce zainteresowanie – wyjaœnił.

- W programie PFR Starter mieliœmy nadsubskrypcję. Inwestorzy prywatni chcieli włożyć więcej pieniędzy niż mogliœmy pozyskać – dodał.

Goœć widzi napływ ciekawych pomysłów. - W funduszach, którymi operujemy, nie boimy się problemu odpowiedniej iloœci pomysłów dobrej jakoœci – ocenił.

Przypomniał, że jeszcze rok temu brakowało pieniędzy na etap wzrostu i skalowania.

- Programy, które teraz ruszajš i prywatne fundusze zapełniš tę lukę kapitałowš – prognozował Pšgowski.

Podkreœlił, że startupy odrobiły lekcję.

- Stały się mniej naiwne i szukajš czegoœ, co nazywamy smart connected capital. Szukajš nie tylko pieniędzy, ale pieniędzy połšczonych z doœwiadczeniem, radš i siatkš kontaktów – tłumaczył.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL