Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Piotr Rybicki: Ostatni dzwonek dla komitetów audytu

tv.rp.pl
Do 21 paŸdziernika spółki muszš dostosować swoje regulacje do nowych wymogów dotyczšcych komitetów audytu – mówi Piotr Rybicki, nadzorkorporacyjny.pl, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Jednostki zainteresowania publicznego muszš dostosować swoje regulacje do nowych wymogów dotyczšcych komitetów audytu. Majš czas do 21 paŸdziernika 2017 r.

- Częœć spółek giełdowych już jest przy końcu tego procesu zmian. Częœć jest w połowie, a częœć nawet nie rozpoczęła – mówił Rybicki.

Przypomniał, że komitety audytu to nie jest zagadnienie nowe.

- Ono pojawiło się już w 2009 r. w ustawie o biegłych rewidentach, tylko wtedy zadania komitetu audytu mogła wykonywać rada nadzorcza – tłumaczył.

Zaznaczył, że najtrudniej majš firmy, które jeszcze nic nie rozpoczęły.

- Trzeba dokonać przeglšdu regulacji wewnętrznych, czy przypadkiem nie trzeba zwołać nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. To skraca czas działania, bo takie zwołanie trzeba opublikować 26 dni przed - mówił Rybicki.

- Spółki, które jeszcze nic nie zrobiły dzisiaj majš już czerwone œwiatło, żeby zaczšć wdrażać procedury – dodał.

Zauważył, że po analizie składu osobowego członków rad nadzorczych, może się okazać, że nie ma tam osób, które będš chciały lub spełniały warunki formalne.

- Najczarniejszy scenariusz to taki, że przed 21 paŸdziernika, któryœ z członków rady rozmyœli się – stwierdził goœć.

Przypomniał, że komitet audytu musi składać się co najmniej z 3 osób.

- Większoœć składu musi być niezależna. Przynajmniej jeden musi mieć wiedzę z zakresu rachunkowoœci lub badania sprawozdań finansowych. Również przynajmniej jeden musi znać branżę w której działa spółka, a spółka może działać w kilkunastu branżach - tłumaczył Rybicki.

Przyznał, że po 21 paŸdziernika w spółkach, w których już funkcjonuje komitet audytu, niewiele się zmieni.

- Pojawi się odpowiedzialnoœć członków komitetu oraz więcej obowišzków raportowania – mówił.

Natomiast tam, gdzie komitetu audytu nie było nastšpi rewolucja.

- Wszystko się zmieni. Trzeba będzie zaczšć rozmawiać z audytorem, zapraszać go na spotkania, razem z nim planować, œledzić proces sprawozdawczoœci. To sš zadania, które będš musiały być wykonane – podkreœlił Rybicki.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL