Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Igor Chalupec: Chodzi o synergię RUCHu i Gremi Media

tv.rp.pl
W ostatnich zakupach akcji chodzi o synergię i wspólne przedsięwzięcia tych dwóch firm – mówi Igor Chalupec, główny akcjonariusz RUCH SA, goœć programu Marcina Piaseckiego.

KCI SA, główny akcjonariusz Gremi Media SA, nabył 5 proc. udziałów w Lurena Investments, spółce holdingowej RUCH SA. Z kolei Loverose Ltd., spółka głównego akcjonariusza RUCH SA, zakupiła 5 proc. akcji Gremi Media SA.


- Odkładajšc na bok œwiat spółek celowych, organizmami gospodarczymi, które realnie funkcjonujš na rynku jest RUCH SA i Gremi Media. W ostatnich zakupach akcji chodzi o synergię i wspólne przedsięwzięcia tych dwóch firm - tłumaczył Chalupec.

- Cieszę się, że ta transakcja doszła do skutku. Jest to kontynuacja tego tego, co robiliœmy od 2014 r. w e-Kiosku, gdzie jesteœmy partnerami – dodał.

Goœć zaznaczył, że firmy współpracujš intensywnie przy prenumeracie.

- Dla Gremi Media rynek prenumeraty odgrywa zdecydowanie większš rolę niż w przypadku innych wydawców – ocenił.

Przyznał, że na razie nie było rozmów o rozszerzeniu udziałów powyżej 5 proc.

- Zostawiamy to na przyszłoœć. Zobaczymy jakie będš pomysły prezesa Hajdarowicza na budowanie akcjonariatu Gremi - stwierdził Chalupec.

Sytuacja RUCHu

Goœć wyjaœnił, że RUCH ma dwie podstawowe nogi biznesowe.

- Pierwsza to detal, czyli nasze sklepiki, kioski i saloniki prasowe. Jest to obszar w pełni zrestrukturyzowany, ze zreorganizowanš sieciš i przygotowanym konceptem nowego formatu. Będzie on nawišzywał do tradycyjnego kiosku, jednoczeœnie wychodzšc w sposób rewolucyjny naprzeciw najnowszym trendom konsumpcyjnym. Na razie więcej nie mogę na ten temat powiedzieć - zdradził Chalupec.

Drugi obszar to logistyka.

- Mieœci się w tym kolportaż prasy, w którym mamy 30 proc. udziału w rynku. Jest to trudny obszar, który cišgle jest naszš bolšczkš. Wynika to ze spadków na rynku prasy, które sš nieodwracalne. Stšd decyzja budowy drugiej częœci dywizji logistycznej, czyli obsługa e-commerce, Paczka w RUCHu i usługi logistyki kontraktowej. Tutaj mamy kilkukrotne przyrosty rok do roku. Budujemy tę dywizję w oparciu aktywa, które również służš do dystrybucji prasy - tłumaczył Chalupec.

Podkreœlił, że RUCH jest trzeciš największš firmš logistycznš w Polsce pod względem punktów dotarcia. - Te aktywa możemy wykorzystać do rozwoju nowych usług – ocenił.

Zaznaczył, że RUCH może być docelowo, niekoniecznie wyłšcznym właœcicielem biznesu detalicznego.

- Może być właœcicielem większoœciowym, a nawet mniejszoœciowym, ale takim, który ma wpływ na to, co tam się dzieje – mówił.

Chalupec największy potencjał wzrostu widzi w logistyce i e-commerce, który się dynamicznie rozwija.

- Mamy niepowtarzalnš sytuację i duże przewagi konkurencyjne, żeby przejšć obsługę znaczšcej częœci tego rynku – ocenił.

- Startowaliœmy w sierpniu 2015 r. od zera. Dzisiaj już jesteœmy na poziomie blisko 2 proc. udziału w ryku. Rynek chcemy przejmować organicznie – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL