Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Małym firmom w grupie raźniej

123RF
Spółkom MSP działajšcym w pojedynkę trudniej rywalizować o klienta; patentem na sukces może okazać się działanie w grupie - podkreœla poniedziałkowy "Puls Biznesu".

Współpracujšcym ze sobš firmom łatwiej kreować rozwišzania dopasowane do potrzeb większej grupy odbiorców i budować przewagę konkurencyjnš na rynku. Szczególnie cenna może okazać się kooperacja przedstawicieli biznesu, nauki i administracji, która wpływa na rozwój regionów - pisze "Puls Biznesu".

Z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) wynika, że w Polsce działa ponad 130 klastrów. Jednak tylko częœć z nich ma potencjał do tego, żeby oddziaływać na gospodarkę, ponieważ większoœć z nich to młodzi liderzy rynku. Warto podkreœlić, że blisko połowa klastrów działa tylko w czterech województwach: mazowieckim (13), dolnoœlšskim (11), wielkopolskim (12) oraz œlšskim (28).Jak podaje gazeta, tylko 69 proc. z nich ma spisanš strategię rozwoju, prawie połowa współpracuje z partnerami zagranicznymi, a ok. 30 proc. uczestniczy w międzynarodowych sieciach, stowarzyszeniach lub organizacjach branżowych - czytamy w "PB".

- Jeœli chcemy rozwijać gospodarkę przez klastry, musimy stawiać na sieć powišzań w danym regionie, realizujšc konkretne cele - zwraca uwagę cytowany w artykule Thomas Lammer-Gamp z Europejskiego Sekretariatu ds. Analiz Klastrów. Jego zdaniem firmy, które specjalizujš się w takich obszarach jak technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), lotnictwo, chemia czy rolnictwo, powinny œciœle ze sobš współpracować.

Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), podkreœla, że w obecnej perspektywie władze Mazowsza stawiajš na budowanie powišzań wewnštrz danej branży, a także między sektorami, w tym szczególnie pomiędzy administracjš, biznesem i naukš. - Takie działania sprzyjajš realizacji inwestycji, które wzmacniajš konkurencyjnoœć przedsiębiorstw, a także rozwój inteligentych miast - zaznacza Frankowski.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL