Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Andrzej Gliński: Firmy rodzinne przed pierwszš sukcesjš

tv.rp.pl
W Polsce sukcesji jeszcze nie przećwiczyliœmy – mówi Andrzej Gliński, Członek Zarzšdu Banku Millennium, goœć programu Marcina Piaseckiego.

36 proc. firm w Polsce deklaruje się, że sš firmami rodzinnymi.

-Przed nimi stoi coraz większy problem sukcesji. Te firmy majš dzisiaj dwadzieœcia parę lat istnienia, a właœciciele zbliżajš się do wieku emerytalnego – tłumaczył Gliński.

Przyznał, że w Polsce sukcesji jeszcze nie przećwiczyliœmy. - Œwiatowe badania mówiš, że tylko 30 proc. firm z sukcesem przechodzi sukcesję – zaznaczył.

Wyjaœnił, że ludzie, którzy założyli firmy udowodnili, że sš dobrzy w biznesie. - Muszš uznać w pewnym momencie, że kiedyœ trzeba oddać władzę. Po drugie musi się znaleŸć ktoœ w rodzinie, kto ma zdolnoœci, żeby prowadzić biznes. To nie jest oczywiste - mówił Gliński.

Zaznaczył, że zatrudniajšc człowieka z zewnštrz trzeba ustalić na poczštku wartoœci. - Sš one trochę inne niż w korporacjach. Sporo przykładów jest negatywnych w tym zakresie. Na poziomie wartoœci jest kłopot ustalenia ich, ale też gotowoœci do oddania częœci władzy – tłumaczył.

Stwierdził, że jeżeli nie ma sukcesji firmę można też sprzedać. - Lepiej spieniężyć niż na siłę szukać następny w rodzinie, którego nie ma – ocenił.

Goœć przyznał, że firmy prowadzone przez pojedyncze osoby to dla banku czynnik ryzyka. - Często pytamy, co się stanie jeżeli ten człowiek, który dzisiaj prowadzi biznes, nie będzie mógł tego robić – zdradził.

Zaznaczył, że chodzi o to, żeby bank nie przeszkadzał w sukcesji. - Firmy muszš być œwiadome tego, że powinny unikać wszelkich dodatkowych czynników, które mogš wprowadzić turbulencje na tym etapie – mówił.

- My oczekujemy tylko informacji, transparentnoœci i przygotowania wprowadzenia człowieka do biznesu – dodał.

Na rynku niemieckim sektor firm rodzinnych jest stosunkowo silny. Następna generacja szefów firm jest przygotowywana bardzo długo.

- Tam historia funkcjonowania firm rodzinnych jest dłuższa i majš kompetencję w jaki sposób szukać następców. Do zarzšdzania firmš można dopuœcić tylko takich, co się nadajš. Sš to zasady spisane. Po drugie osób, które mogš zasišœć za sterami w firmie jest więcej, bo rodzina jest szersza – tłumaczył Gliński.

- My jesteœmy na etapie pierwszej sukcesji, więc wchodzš w grę tylko dzieci właœciciela. Na pewno nabierzemy tej kompetencji – dodał.

Przyznał, że nowe pokolenie niesie za sobš nowe możliwoœci.

- Małe i œrednie przedsiębiorstwa, potencjalnie rodzinne, wnoszš więcej innowacyjnoœci do gospodarki niż œrednia europejska – zaznaczył.

Gliński przyznał, że 36 proc. firm, które uznaje siebie za rodzinne to jest sporo, natomiast mniej niż w Europie, gdzie jest ich ponad 50 proc. - To też jest kwestia historii. Polskie firmy muszš wzrosnšć w czym może pomóc im jedno zjawisko – mówił.

- Jako Polacy zaczynamy doceniać polskie produkty. Tak samo jest z firmami rodzinnymi. Myœmy kiedyœ marki polskich firm rodzinnych traktowali jako poboczne. Dzisiaj wiele z nich jest postrzegane jako dobra jakoœć – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL