Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Kukiz'15: Polacy oddychajš metanem z wysypisk śmieci

Polacy oddychajš metanem z wysypisk œmieci, a władze pomijajš ten temat - mówił w pištek na konferencji w Sejmie poseł Kukiz'15 Robert Mordak. Przedstawiciele stowarzyszenia Inicjatywa dla Œrodowiska, Energii i Elektromobilnoœci podkreœlili, że metan z wysypisk nie jest utylizowany.

"Polacy oddychajš metanem z wysypisk œmieci" - alarmował poseł Kukiz'15 Robert Mordak, podnoszšc, że temat tego bezwonnego, trujšcego gazu, który się ulatnia do atmosfery, jest zupełnie pomijany "dyskretnym milczeniem". Jego zdaniem nie chcš widzieć tego problemu ani władze miejskie, ani państwowe.

"W Polsce jest takie miejsce, w którym można doœwiadczyć tej olbrzymiej katastrofy ekologicznej - to sš gdańskie Szadółki. I jeœli ktokolwiek z Polaków jechał nad nasze polskie morze w okolicach Gdańska, to można się przekonać o tym, doœwiadczajšc odoru wydobywajšcego się z tego składowiska" - dodał.

Prezes zarzšdu stowarzyszenia Inicjatywa dla Œrodowiska, Energii i Elektromobilnoœci Dariusz Bojsza zaznaczył, że w Polsce jest problem z biogazem składowiskowym, którego głównym składnikiem jest właœnie metan. Jak mówił, nie jest on zagospodarowywany tak, jak powinien być.

Poinformował, że w Polsce jest obecnie ok. 400 czynnych składowisk odpadów oraz 400 składowisk zamkniętych, a emisja metanu trwa kilkadziesišt lat po zamknięciu składowiska. Dodał, że do odgazowania metanu i zamienienia go w energię potrzebne sš specjalne instalacje, których jednak jest zbyt mało. "Prawie 700 składowisk czynnych i zamkniętych nie posiada takiej instalacji i gaz ten w sposób nieskrępowany ulatnia się do atmosfery" - stwierdził.

Bojsza podkreœlił, że zamiana odgazowanego metanu w energię jest uznawana za odnawialne Ÿródło energii. "One powinny być postrzegane i promowane jako Ÿródła ograniczajšce emisję do atmosfery" - zaznaczył. "Do zagospodarowania jest ogromna iloœć tego metanu" - dodał.

Członek stowarzyszenia Tomasz Kajdan zaapelował do instytucji publicznych, aby zajęły się ta sprawš w kontekœcie zagrożeń œrodowiskowych. Jak mówił, trujšcy metan wdychajš wszyscy mieszkańcy większych miast, które co gorsza, rozwijajšc się, "zbliżajš się do granic wysypisk". "Ludzie nie zdajš sobie sprawy z tego, że wdychajš metan, bo on jest bezwonny i nie wytwarza zapachów, natomiast sposób organizacji i sposób zagospodarowania tego metanu w Polsce jest kulejšcy" - mówił.

Kajdan podkreœlił, że należałoby spojrzeć jeszcze raz na rozwišzania dotyczšce odnawialnych Ÿródeł energii i wspólnie z zainteresowanymi œrodowiskami, samorzšdami, zakładami komunalnymi wypracować rozwišzania, które pozwoliłyby ograniczyć emisję metanu oraz zwiększyć produkcję "energii zielonej".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL