Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Cezary Wójcik: Likwidacja gimnazjów nie pomoże

Rzeczpospolita
Nasze uniwersytety wypadły w tym roku z rankingu najlepszych uniwersytetów na œwiecie. Mamy ogromny kłopot w szkolnictwie wyższym i to trzeba zmienić – podkreœla prof. Cezary Wójcik z SGH, założyciel Leadership Academy for Poland.

PiS zapowiadał gruntownš reformę edukacji, w tym całkowitš likwidację gimnazjów i powrót do 8 lat szkoły podstawowej. W mediach pojawiajš się jednak głosy, że reforma może zostać opóŸniona o rok. Czy planowane zmiany wzmocniš polski system edukacyjny, żeby lepiej odpowiadał potrzebom rynku pracy?

- Ja mam tutaj wštpliwoœci. Nasz system edukacji na poziomie podstawowym i œrednim jest obecnie doœć dobry i bardzo często lepiej oceniany niż wynikałoby z poziomu zamożnoœci naszego kraju. Zmiany, które teraz sš realizowane, oznaczajš tak naprawdę powrót do poprzedniego systemu, bo sprowadzajš się przede wszystkim do wygaszenia gimnazjów i zmiany rozpoczęcia edukacji z 6 z powrotem na 7 lat. Nie jestem przekonany, czy te zmiany rzeczywiœcie wzmocniš nasz system szkolnictwa – twierdzi prof. Cezary Wójcik.

Pod względem edukacji podstawowej i œredniej nie odbiegamy zatem znaczšco od międzynarodowych standardów, zupełnie inaczej jest jednak w przypadku szkolnictwa wyższego.

- Nasze uniwersytety wypadły w tym roku z jednego z rankingu najlepszych uniwersytetów na œwiecie i systematycznie od 20 lat pogarszajš swojš pozycję. Mamy ogromny kłopot w szkolnictwie wyższym i to trzeba zmienić – podkreœla prof. Wójcik.

W propozycji reformy znajdujš się również aspekty, majšce usprawnić szkolnictwo zawodowe. Czy proponowane zmiany będš wystarczalne?

- Minister Gowin rozpoczšł taki proces głębokiej refleksji nad szkolnictwem wyższym i bardzo dobrze. Już w tym roku zostały wprowadzone pierwsze zmiany ustawowe. To sš wprawdzie cały czas zmiany kosmetyczne, ale one generalnie idš w dobrym kierunku. Nie sš jednak w żadnym stopniu fundamentalne, a reforma szkolnictwa wyższego jest po prostu konieczna – zaznacza.

Jakie sš największe problemy szkolnictwa wyższego w Polsce?

- Problem bardzo często polega na niskiej jakoœci kształcenia, która w dużej mierze wynika z niskiej jakoœci badań i nauki. Jest bardzo dużo elementów, które się na to składajš, ale esencja tego jest taka, że system szkolnictwa wyższego nie przycišga najlepszych ludzi i nie stwarza im warunków do tego, by stawali się jeszcze lepsi – mówi.

Jak dodaje, osoby, które studiowały na najlepszych uczelniach za granicš i chciałyby wrócić do Polski i tutaj się rozwijać, często majš z tym problem.

Jak można to naprawić? W grę wchodzš oczywiœcie pienišdze, ale nie tylko.

- Dobrej nauki, na najwyższym œwiatowym poziomie, nie stworzy się bez pieniędzy, ale to nie one sš w najważniejsze . Wiele zależy od systemu zarzšdzania uczelniami i systemu wartoœci, który w nich obowišzuje – uważa prof. Wójcik.

Stworzymy w Polsce œwiatowej klasy uniwersytet

Na szczęœcie podejmowane sš już działania, które stwarzajš dla młodych ludzi wyjštkowe możliwoœci do kształcenia swoich talentów. W tym roku wystartowała pierwsza edycja nowego programu Leadership Academy for Poland, realizowanego przy udziale profesorów Uniwersytetu Harvarda. Jego celem jest stworzenie w Polsce œwiatowej klasy edukacji.

- Możemy być dumni, ponieważ stworzyliœmy w Polsce jeden z najlepszych tego typu programów na œwiecie i mówię to bez cienia wštpliwoœci. Chcieliœmy, żeby Akademia była unikalnš i zmieniajšcš życie edukacjš. Zrobiliœmy ankiety i sto procent naszych uczestników odpowiedziało, że tak faktycznie jest – podkreœla.

W Akademii bierze udział 40 osób wybranych spoœród kilkuset kandydatów. W przyszłym roku planowana jest już kolejna edycja.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL