Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpieczeństwo

Płacisz kartš za granicš? Uwaga na wielokrotne przewalutowanie

123RF
Wypłacasz pienišdze z bankomatu lub płacisz kartš w sklepie za granicš i widzisz pytanie: „Czy chcesz zapewnić sobie najlepszy kurs wymiany?” Uważaj! W skrajnym przypadku możesz ponieœć koszty nawet kilkukrotnego przewalutowania i innych opłat – ostrzega Rzecznik Finansowy.

Przed wakacjami banki zachęcały do występowania o tzw. karty połšczone z kontem walutowym na które wpłacamy Euro lub inne waluty. Do Rzecznika Finansowego trafiajš już pierwsze sygnały od klientów którzy byli niemile zaskoczeni kosztami płatnoœci kartš czy wycišgnięcia gotówki z bankomatu za granicš. Skarżš się, że zapłacili 5% czy nawet 10 % więcej, niż gdyby zabrali ze sobš gotówkę.

- W tego typu transakcje zaangażowane sš banki, operatorzy bankomatów lub właœciciele terminali płatniczych czy agenci rozliczeniowi. Klienci ponoszš nie tylko koszty przewalutowania, ale mogš też te zwišzane z dodatkowymi prowizjami czy opłatami. W niektórych przypadkach, nawet z założenia przyjazna usługa dynamicznego przeliczenia waluty (z ang. DCC, Dynamic Currency Conversion), może generować dodatkowe koszty – mówi Agnieszka Wachnicka, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.

Jak wspomniana usługa DCC działa w praktyce? -W yglšda to w ten sposób, że posiadajšc rachunek i kartę w PLN oraz chcšc dokonać za jej pomocš płatnoœci np. w Hiszpanii, terminal płatniczy „zaoferuje" wybór jednej z dwóch opcji: albo rozliczenie transakcji w walucie lokalnej (w tym przypadku EUR), albo w walucie naszego rachunku i karty (PLN). Wówczas na terminalu wyœwietli się kwota w PLN, którš będziemy musieli zapłacić i tš właœnie kwotš zostanie obcišżony nasz rachunek. Jeœli będziemy chcieli użyć takiej karty np. w Chorwacji, to system zapyta nas czy chcemy rozliczyć transakcję w Kunach (HRK) czy w walucie rachunku, czyli PLN. Dzieje się tak dlatego, że przewalutowania dokonuje bezpoœrednio operator terminala lub bankomatu, a nie nasz bank, jak to ma miejsce w przypadku wybrania wykonania transakcji w sposób tradycyjny – bez usługi DCC. DCC pozwala zatem na zapoznanie się z ostatecznš kwotš transakcji, którš zostanie obcišżony nasz rachunek – wyjaœnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego.

Po wpisaniu żšdanej kwoty waluty lokalnej w bankomacie czy terminalu płatniczym, pojawia się komunikat o możliwoœci skorzystania z usługi DCC. Treœć jest zachęcajšca: „Czy chcesz zapewnić sobie najlepszy kurs wymiany?" Jeœli wybierzemy opcję „nie", system dopytuje, czy jesteœmy pewni tej decyzji. Nic więc dziwnego, że wiele osób korzysta z tej usługi. Jednak w przypadku, gdy posługujemy się kartš wydanš przez polski bank, dla której prowadzony jest rachunek w walucie obcej, może pojawić się problem.

- Wówczas często zdarza się, że zagraniczny system identyfikuje kartę do rachunku prowadzonego w walucie, ale wydanš przez polski bank, jako kartę polskš i oferuje usługę DCC. Skorzystanie z niej może oznaczać, iż - nawet jeżeli np. posiadamy kartę powišzanš z rachunkiem w EUR i dokonujemy transakcji w EUR -następuje przewalutowanie z EUR na PLN, a następnie z PLN na EUR. Dlatego, jeœli już mamy takš kartę nie dajmy się namówić na płatnoœć z użyciem usługi DCC. Wtedy po prostu zrealizujemy płatnoœć w Euro z użyciem œrodków, które wpłaciliœmy na konto i bez żadnych przeliczeń – mówi Bartosz Wyżykowski.

Jeszcze gorzej jest, jeœli „karty Eurowej" używamy w kraju w którym Euro nie obowišzuje. Wtedy możemy ponieœć koszty nawet kilkukrotnego przewalutowania, bo dodatkowo (oprócz przeliczenia na PLN) mamy przeliczenie z lokalnej waluty na Euro lub dolary (tzw. walutę rozliczeniowš).

- Dlatego lepiej w takiej sytuacji nie korzystać z usługi DCC, bo przeliczenia będš dokonywane tylko w odniesieniu do waluty lokalnej i Euro. Idealnym – choć nie zawsze możliwym - rozwišzaniem jest powišzanie karty z lokalnš walutš kraju do którego jedziemy – radzi Agnieszka Wachnicka.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL