Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpieczeństwo

Biura podróży pobierajš od klientów składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny za loty czarterowe

www.sxc.hu
W zależnoœci od biura podróży, kupujšc bilet na przelot czarterem, będziemy zmuszeni ponieœć dodatkowe koszty.

Niektóre biura podróży, sprzedajšc bilet na lot czarterem, pobierajš składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (np. Itaka), inne tego nie robiš. Kwoty nie sš duże – to zazwyczaj 15 zł od osoby – ale możliwe, że klienci płacš je niesłusznie, a w razie upadłoœci biura podróży i odwołania lotu nie dostanš zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Zgodnie z prawem składki powinny zabezpieczać tylko uczestników imprez turystycznych na wypadek bankructwa biura. Zdaniem ekspertów przelot samolotem imprezš nie jest.

– Impreza to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzšce jednolity program i objęte wspólnš cenš, jeżeli obejmujš nocleg lub trwajš ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu – wyjaœnia dr Piotr Cybula, radca prawny specjalizujšcy się w prawie turystycznym.

Pracownicy biura Grecos na infolinii potwierdzajš, że klienci decydujšcy się na lot czarterem muszš uiœcić składkę na TFG. Takš samš informację podał rzecznik prasowy, tłumaczšc, że biuro sprzedaje imprezę turystycznš, bo pasażerowie sš objęci ubezpieczeniem. Składkę na fundusz trzeba więc odprowadzić. Potem się z tego wycofał. Jeœli jednak jakikolwiek klient biura Grecos zapłacił składkę na TFG, kupujšc bilet na lot czarterem, może domagać się jej zwrotu.

– Usługi finansowe, takie jak ubezpieczenie podróży, nie powinny być uważane za usługi turystyczne. Po połšczeniu usług takich jak np. usługi przewodnickie czy transportowe z innš usługš œwiadczonš turystom lub odwiedzajšcym możemy mówić o tworzeniu imprezy turystycznej – wyjaœnia Anna Ulman, rzecznik prasowy Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przedstawiciele Itaki także utrzymujš, że sprzedajš imprezę, bo cena zawiera również opiekę rezydenta na lotnisku i ubezpieczenie.

– Klient korzysta z opieki rezydenta tuż po przylocie. Na lotnisku rezydent czeka na wszystkich turystów, można się do niego zwrócić się np. w sprawie niedostarczonego bagażu lub z proœbš o pomoc w wypożyczeniu samochodu. Przed lotem powrotnym rezydent służy pomocš przy odprawie – tłumaczy Paweł Koterbicki, kierownik Centrum Obsługi Klienta biura Itaka.

Na stronie internetowej organizator podaje jednak, że cena zawiera jedynie przelot, opłaty lotniskowe i przewóz bagażu.

Aby spełnić wymogi prawa, usługi składajšce się na imprezę powinny być objęte wspólnym programem. Itaka tłumaczy, że program tworzy przelot z punktu A do punktu B i odprawa przed lotem.

– To bardzo nacišgana interpretacja przepisów. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego biura podróży jš przyjmujš. Podwyższa to przecież koszty biletów i sprawia, że mogš być mniej atrakcyjne od oferowanych przez konkurencję – ocenia prof. Hanna Zawistowska z Katedry Turystki SGH.

Ani marszałek województwa, w którym zarejestrowane jest biuro, ani Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ani Ministerstwo Sportu i Turystyki nie chce wypowiedzieć się jednoznacznie, czy od przelotu pod opiekš rezydenta powinna być odprowadzana składka, czy nie. Do tego konieczna jest bowiem analiza umowy zawartej przez biuro z klientem.

Fundusz jest zabezpieczeniem dodatkowym, obok gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych. Œrodki z niego zostanš uruchomione tylko wtedy, gdy podstawowe zabezpieczenia finansowe nie wystarczš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL