Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpieczeństwo

Kodeks dla narciarzy i snowboardzistów - zasady obowišzujšce na stokach

materiały prasowe
Sporty zimowe, głównie narciarstwo, stajš się coraz popularniejsze. Warto więc poznać lub przypomnieć sobie 10 podstawowych zasad obowišzujšcych na wszystkich stokach.

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) już lata temu opracowała kodeks zachowania dla narciarzy i snowboardzistów. Jest to idealny wzorzec zachowania dla odpowiedzialnego i ostrożnego narciarza lub snowboardera, który pozwala uniknšć wypadków. Jak brzmiš i o czym mówiš zasady?

1. Wzglšd na inne osoby. Każdy narciarz i snowboardzista musi się zachowywać w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa i nie przynosić szkody innej osobie.

2. Sposób jazdy i panowanie nad szybkoœciš. Chodzi o to, by dostosować sposób jazdy i szybkoœć do swoich umiejętnoœci, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.

3. Wybór kierunku jazdy. W czym rzecz? Otóż zbliżajšcy się od tyłu narciarz musi wybrać taki tor zjazdu, który nie zagrozi wypadkiem osobom zjeżdżajšcym przed nim.

4. Wyprzedzanie. Jak bezpiecznie przeprowadzać ten manewr na stoku? Wyprzedzać można od góry lub z dołu, po stronie prawej lub lewej. Najważniejsza przy wyprzedzaniu jest bowiem odległoœć. Musi ona być taka, by pozwalała wyprzedzanemu narciarzowi na bezpieczny zjazd oraz wykonanie wszelkich zamierzonych lub nie manewrów.

5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku. Wjeżdżajšc na oznakowanš drogę zjazdu, ponownie ruszajšc po zatrzymaniu się czy też poruszajšc się w górę stoku, trzeba się upewnić, czy nie stworzy to niebezpieczeństwa dla niego i innych. Jak? Patrzšc w górę lub w dół. Warto pamiętać, że włšczenie się w ruch nowego uczestnika lub ponowne ruszanie po zatrzymaniu się jest często przyczynš wypadków.

6. Zatrzymywanie się na trasie. Każdy narciarz musi unikać zatrzymywania się bez potrzeby na trasie zjazdowej w miejscach przewężeń lub o ograniczonej widocznoœci. Po upadku w takim miejscu narciarz musi opuœcić tor jazdy tak szybko, jak to tylko możliwe.

7. Podchodzenie i schodzenie w butach. Jak to robić bezpiecznie? Narciarzowi podchodzšcemu wolno to czynić tylko poboczem trasy; w przypadku złej widzialnoœci musi nawet to pobocze opuœcić. Takie same zasady obowišzujš narciarza, który schodzi pieszo. Dlaczego? Otóż œlady butów wyciœnięte w œniegu mogš spowodować zagrożenie dla narciarzy i snowboarderów.

8. Przestrzeganie znaków na stoku. W większoœci sš to oznaczenia stosowane w kodeksie drogowym. Zasada jest prosta – każdy narciarz, bez względu na stopień zaawansowania, musi stosować się do oznakowania na trasach zjazdowych.

9. Zachowanie się przy wypadkach. W razie wypadku na stoku na każdym narciarzu spoczywa obowišzek pomocy poszkodowanemu lub poszkodowanym.

10. Obowišzek ujawnienia tożsamoœci. W razie zaistniałego wypadku każdy œwiadek lub uczestnik wypadku, niezależnie od tego czy jest winny czy nie, musi podać (np. ratownikowi, instruktorowi, policjantowi) swoje dane osobowe. Bez znaczenia jest miejsce zamieszkania œwiadka, długoœć pobytu. Raporty służb ratunkowych i policji oraz zdjęcia stanowiš istotnš pomoc w ustaleniu odpowiedzialnoœci.

Każdy użytkownik stoku musi pamiętać również, że odpowiada nie tylko za własne zachowanie, ale także za złe działanie sprzętu, którego używa. Dotyczy to również nowinek technicznych. Tak więc wybierajšc się na ferie, warto oddać go do serwisu.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.lukaszewicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL