Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Jak się ustrzec przed opłatš za konto

Bloomberg
Banki nie działajš charytatywnie. Za produkty i usługi, które oferujš pobierajš opłaty i prowizje - miesięcznie od kilu do kilkudziesięciu złotych.

Warto więc wiedzieć jak używać wybrany rachunek bankowy i kartę płatniczš aby zniwelować niechciane koszty.

Bezwarunkowe zero

Konto bankowe œciœle powišzane jest z kartš debetowš. Trudno jednak znaleŸć na rynku pakiet tych produktów udostępnianych za zupełne zero złotych. Obecnie brak opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku bankowego i użytkowanie karty ma w swojej ofercie wyłšcznie Orange Finanse i BGŻ BNP Paribas. Jeœli darmowe jest prowadzenie rachunku, bank zazwyczaj zarabia na użytkowaniu karty. Sš jednak sposoby na uniknięcie kosztów. Metody na darmowe korzystanie z konta i karty sš różne - wszystko zależy od warunków jakie stawia bank.

Przeglšd warunków

Żeby nie ponosić kosztów zwišzanych z korzystaniem z rachunku osobistego w większoœci przypadków wystarczy zapewnienie regularnych wpływów (w okreœlonej przez bank kwocie) lub utrzymywanie œredniego salda konta (uwzględniajšce lokaty i rachunki oszczędnoœciowe) na wyznaczonym przez danš instytucję poziomie. Zazwyczaj kwoty te kształtujš się na poziomie 1,5 tys. zł.

Aby zostać zwolnionym z opłaty za kartę wystarczy dokonywać transakcji. Bank okreœla warunki transakcyjnoœci kwotowo albo liczbowo. Zwykle miesięczna wartoœć transakcji jakie użytkownik karty musi dokonać opiewa na kwotę 100 zł – 500 zł (suma). Liczbowo - od jednej do pięciu płatnoœci (w zależnoœci od banku i wyboru rachunku do jakiego dołšczona jest debetówka). By œwiadomie zaoszczędzić kilka złotych miesięcznie, najlepiej więc za codzienne zakupy płacić zamiast gotówkš - plastikiem.

Uwaga na bankomaty

Darmowe wypłaty z bankomatów oferowane sš zazwyczaj z maszyn należšcych do danego banku lub wybranych sieci. Koszty wypłat z obcego bankomatu mogš wynosić około 5zł. Warto więc zaznajomić się w swoim banku z listš bankomatów, które można używać za darmo, albo przerzucić się na płatnoœci bezgotówkowe.

Osoby, które nie chcš się martwić o dostępnoœć darmowych bankomatów mogš w niektórych instytucjach wykupić pakiet zwalniajšcy z tej opłaty. Miesięczny koszt darmowych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce, to koszt około 7 zł miesięcznie. Takš ofertę ma np. Bank Zachodni WBK.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL