Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Miliard złotych z mobilnych wpłatomatów

materiały prasowe
Idea Bank w listopadzie uzyskała rekordowš kwotę 100 mln zł wpłat do mobilnych wpłatomatów. W tym miesišcu łšczna kwota wpłat od startu projektu ma dojœć do 1 mld zł.

Rekordowa kwota 100 mln zł, która trafiła na konta użytkowników Mobilnych Wpłatomatów w listopadzie, jest o 257 proc. większa niż rok temu i o 10 proc. większa niż w paŸdzierniku tego roku. Zamawiane jak taksówka samochody-sejfy, przewiozły już do banku w sumie 934 mln zł od startu tego projektu. Pierwszy samochód przeznaczony do przewozu gotówki, który można wezwać przez mobilnš aplikację, pojawił się na ulicach Warszawy dokładnie 13 kwietnia 2015 r.

- Grudzień to goršcy okres dla wielu branż. Oczekujemy, że jeszcze w tym miesišcu uda nam się przekroczyć miliard złotych. Będzie to pierwszy siedmiocyfrowy wynik w historii tego projektu – mówi Małgorzata Szturmowicz, członek zarzšdu Idea Banku.

Mobilny wpłatomat, przykuwajšc uwagę ekspertów z całego œwiata, szybko stał się najbardziej rozpoznawalnym fintechowym projektem Idea Banku. Od tego czasu bank rozwija flotę, która składa się z 37 pojazdów. Usługa odbioru gotówki dostępna jest już w 20 aglomeracjach.

Bank przekonuje, że najnowsze wyniki potwierdzajš, że nowa usługa trafiła w sedno potrzeb polskich przedsiębiorców. – Samochody sš w cišgłym ruchu. W listopadzie zrealizowanych zostało ponad 8 200 transakcji. Bardzo nas cieszš te wyniki, ale jednoczeœnie zmuszajš do wprowadzenia pewnych ograniczeń, aby usługa była zawsze dostępna dla klientów wpłacajšcych większe sumy – wyjaœnia Szturmowicz. Od stycznia minimalna deklarowana wpłata, umożliwiajšca zamówienie Mobilnego Wpłatomatu, będzie wynosić 1 000 zł. Wpłaty nieprzekraczajšce tej kwoty stanowiš obecnie 15 proc. wszystkich. Większoœć klientów wpłaca sumy znacznie większe – œrednia wpłata w mobilnym sejfie osišgnęła w listopadzie rekordowy poziom 12 tys. zł. To kwota siedmiokrotnie większa od œredniej wpłaty w tradycyjnym wpłatomacie w Polsce, która według danych NBP wyniosła w II kwartale tego roku 1 727 zł. Do mobilnej wrzutni, w którš dodatkowo wyposażonych jest częœć samochodów Idea Banku, trafia w pojedynczej transakcji œrednio 61 tys. zł.

- W miastach, w których działajš Mobile Wpłatomaty, samochody te sš głównym kanałem, przez jaki gotówka trafia na rachunki w Idea Banku. Udział ten wynosi obecnie 67 proc. - mówi Sławomir Gšsiorowski, dyrektor marketingu Idea Banku, nadzorujšcy rozwój projektu Mobilnych Wpłatomatów. Pozostałe 31 proc. przypada na oddziały, a tylko 2 proc. na stacjonarne wpłatomaty sieci Euronet.

Z badań przeprowadzonych przez Idea Bank wynika, że 32 proc. mikroprzedsiębiorców rozlicza się wyłšcznie w gotówce, a pozostałych 68 proc. łšczy płatnoœci gotówkowe z bezgotówkowymi. Bezpłatna dla klientów Idea Banku usługa powstała właœnie z myœlš o właœcicielach firm, by mogli bezpiecznie, wygodnie i szybko wpłacać utarg.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL