Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Kolejne banki wprowadzajš błyskawiczne przelewy

Fotorzepa/Michał Walczak
PKO BP i Bank Pocztowy sš kolejnymi instytucjami, które wprowadziły do oferty przelewy natychmiastowe w systemie Express Elixir bijšcym ostatnio rekordy obrotów.

Klienci Inteligo, należšcego do PKO BP, już mogš korzystać z natychmiastowych przelewów Express Elixir obsługiwanych przez Krajowš Izbę Rozliczeniowš. Usługa umożliwia błyskawiczne przelewy pomiędzy bankami, dzięki czemu œrodki dostępne sš w cišgu kilku sekund na wskazanym rachunku. Od kilku tygodni klienci Inteligo mogš wysyłać szybkie przelewy przez aplikację IKO, od dziœ zrobiš to też przez serwis transakcyjny.

Od 24 paŸdziernika z oferty szybkich płatnoœci Express Elixir korzystajš już klienci PKO Banku Polskiego. Do tej pory mogli zlecać je za poœrednictwem bankowoœci elektronicznej iPKO, aplikacji mobilnej IKO, w oddziałach lub agencjach banku – od dziœ mogš zlecić wykonanie przelewu również przez serwis telefoniczny banku.

Natomiast od poczštku grudnia przelewy natychmiastowe realizowane przez system Express Elixir pojawiš się w ofercie Banku Pocztowego, którego klienci do tej pory mogli korzystać z rozwišzania proponowanego przez spółkę Blue Media.

Express Elixir dostępny jest m.in. w Aliorze, BGŻ BNP Paribas, Millennium, BZ WBK Citi Handlowym, Idea Banku, ING BSK, NBP, mBanku, a także w niektórych bankach spółdzielczych. Jak to działa? Aby zlecić przelew natychmiastowy – oba banki: nadawcy i odbiorcy muszš być uczestnikami systemu Express Elixir. Płatnoœci mogš być zlecane o każdej porze dnia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Po wykonaniu przelewu klient od razu otrzymuje komunikat, że przelew został zrealizowany, a œrodki w cišgu kilku sekund sš już na wskazanym rachunku w innym banku. System pozwala też na przelewy na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK).

Przelewy Express Elixir sš przydatnym rozwišzaniem w sytuacjach potrzeby błyskawicznego zasilenia rachunku w innym banku, szybkiej spłaty raty kredytu czy koniecznoœci wysłania pilnej płatnoœci np. do Urzędu Skarbowego.

Przelew zostanie zrealizowany gdy jego kwota nie przekroczy 3 tys. zł, a limit dzienny 6 tys. zł. Przelewy do Urzędów Skarbowych majš znacznie wyższe limity: 50 tys. zł dla pojedynczego przelewu i 250 tys. zł dziennego limitu. Od stycznia 2018 roku klienci Inteligo będš mogli realizować też szybkie przelewy do ZUS.

Express Elixir zyskuje systematycznie coraz więcej klientów i wartoœć tego typu przelewów roœnie. W paŸdzierniku tego roku rozliczono 488,06 tys. transakcji na kwotę 1,67 mld zł. Rok temu było to odpowiednio 247,66 tys. i 952,2 mln zł, co daje roczny wzrost aż o 97 proc. i 75 proc. Najwyższš w w ubiegłym miesišcu dziennš liczbę transakcji oraz ich wartoœć rozliczono ostatniego dnia miesišca – 31 paŸdziernika. System przetworzył wówczas 29,4 tys. komunikatów na kwotę 102,26 mln zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL